Archiv pro rubriku: Kulturní akce

Výstava na krajském úřadu Královéhradeckého kraje

Ve foyeru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí) byla od 4. března zahájena výstava velkoformátových fotografií a poezie z knihy Zvláštní znamení. Bude zde k dispozici po celý měsíc březen. Velice si vážíme nabídky královéhradeckého kraje, který tímto způsobem pomáhá seznamovat širokou veřejnost nejenom s činností divadelního souboru Slunovrat, ale i s informacemi o možnostech vzdělávání a rozvoje žáků v naší škole.

Den otevřených dveří

V úterý 19. února naše škola otevřela „dveře“ pro všechny zájemce, kteří se chtěli podívat, seznámit se s prostory školy, s výukou, ale i nahlédnout pod pokličku speciálního školství.
Návštěvníci mohli být přítomni ve výuce, prohlédnout si odborné učebny a seznámit se se strukturou vyučovacích hodin.
Návštěvníkům, ale i rodičům, kamarádům a spolužákům se v krátké hudební ukázce představil divadelní soubor Slunovrat, pohybovou etudou soubor Dramaťáček, sportovci míčových her a nechyběly ani aktivity EVVO.

Exkurze z projektu „Do praxe bez bariér“

V letošním roce vybraní žáci jezdí na exkurze do různých podniků. Byli jsme v Propagačním podniku v Hradci Králové.  Skládali jsme krabice, kontrolovali gumové součástky na auta a vyráběli ze samolepek různé postavy.
Ve středu 6. 2. jsme jeli vlakem do Jaroměře. Tady je firma, která zaměstnává invalidy. Vyrábějí kovové modely aut, uklízejí školy a zpracovávají vosk na vycpávky do uší. Všechno jsme si mohli vyzkoušet. Dostali jsme i nějaké dárky.
Exkurze se nám moc líbí a ti nejšikovnější z nás se v létě chystají na placené brigády.

Projekt – Mediální den

V pondělí 28. ledna se celá budova prvního stupně proměnila do prostředí reklam, inzerátů rozhovorů, zpráv, sociálních sítí a podobných věcí, které souvisí s medii.
Na devíti stanovištích jste měli možnost se dozvědět, co jsou média a čím se zabývají. Naživo si zkusit rozhovor do mikrofonu, nahrát a poslechnout si svůj hlas, vystupovat v reklamě, číst zprávy, vytvořit svůj  vlastní  inzerát, dozvědět se, které profese se podílejí na medializaci a také třeba hledat v jízdním řádu. Zajímavostí pro vás určitě bylo dozvědět se, jak vzniká reklama od nápadu až po vlastní prezentaci v různých mediích.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto projektového dne. Ale také vám, žáci a studenti, kteří jste správně a se zaujetím plnili zadané úkoly.
Projektové dny nekončí a budeme rády, když od vás dostaneme náměty, které vás zajímají a co se vám na projektových dnech líbilo nejvíce.

Literární výchova v knihovně

Třída A5  jezdí každý měsíc do Malšovické knihovny na Literární výchovu. Paní knihovnice je velmi vtipná a celý pobyt je jedna velká zábava. Každou návštěvu si pro nás připraví povídání o spisovateli, který píše knihy pro děti. Vypráví nám o jeho životě a díle a přečte a zahraje nám ukázku z jeho knihy. Pak plníme různé úkoly a malujeme ilustraci k přečtenému příběhu. Na závěr si hoši vyberou knihy domů na čtení, které si můžeme půjčit do další návštěvy.  Ve škole si celý měsíc o panu spisovateli povídáme, čteme jeho knihy a jednu z nich si vždy zapíšeme do našeho čtenářského deníku. Ke každé knize si namalujeme  obrázky a uděláme si výstavku ze spisovatelovy tvorby.
Pak se už jen těšíme na další návštěvu a jsme zvědaví na to, o kom si budeme vyprávět. Zkuste to také!

Varhanní koncert

V posledním týdnu před vánočními svátky se uskutečnil vánoční varhanní koncert pro žáky naší školy. Ve středu 19.12. jsme se vypravili  do kostela Sboru kněze Ambrože. Tam nás očekával varhaník Petr Šejvl. Petr je bývalý žák naší školy a náročné hře  na  největší a mechanicky nejsložitější hudební nástroj se věnuje už patnáct let.
Kostel od architekta Josefa Gočára připomíná svým tvarem loď.
Osobně nás přivítal Petr se svým tatínkem. Střídmý interiér kostela obohatila výstava  betlémů a obrazů žáků základní umělecké školy. Také jsme obdivovali  vystavenou zvonkohru.
Zasedli jsme do lavic. Pohlédli jsme vzhůru a prohlíželi si  kovové píšťaly varhan. Petr nám zamával a už se rozléhaly první tóny tradičních českých koled. Radost nám udělala i píseň Půlnoční od Václava Neckáře. Nemohla chybět snad nejhranější vánoční koleda Tichá noc. Ozdobou koncertu byla skladba Hallelujah od Leonarda Cohena známá z filmu Shrek. Celý příspěvek

Jarmark 2018

Prosinec měsíc Vánoc, klidu a veselí!
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 proběhl na naší škole tradiční Vánoční jarmark. Škola se proměnila a oblékla do vánoční atmosféry. V letošním roce byl jarmark zahájen krásným vystoupením dětí z divadelního kroužku pod vedením paní učitelky Jany Krepindlové a Jany Boučkové. Děti nám zatančily u vánočního stromečku krátké pásmo, které nás provázelo po celý den. Naladily nás na kouzelnou předvánoční atmosféru, která se pojila s vůní cukroví, jehličí, koledami i širokou nabídkou ručně vyrobených dárků z tradičních materiálů, které se zrodily v rukách našich dětí, rodičů a učitelů.
Na jarmarku se pil vánoční čaj, voněl vyhlášený a čerstvě upečený štrúdl, muffiny a sušenky, nechybělo vánoční cukroví a medové perníčky, které nám pomohly nazdobit naše hodné maminky. Moc jsme si tento den opět užili. Mohli jsme ochutnávat dobroty a nakoupit si krásné dárečky pro naše blízké. Všem přejeme krásné a pohodové Vánoce a do Nového roku 2019 vše nejlepší.

V divadle Drak „beze slov“

V pondělí 10. prosince 2018, jsme se vypravili do divadla Drak. Nečekalo nás tradiční divadlo, ale herecké a pantomimické vystoupení neslyšících umělců, žáků a studentů od 1. třídy ZŠ a SŠ včetně jejich pedagogů. Rozmanité taneční etudy si našly své diváky, od nejmenších mravenečků, baletních tanečnic až po akrobatické etudy.  Okouzleni jsme sledovali „lambadu“ i country tance. A co navíc? Alespoň ve zlomku času jsme poznali svět neslyšících, jejich znakovou řeč a naučili jsme se jejich poděkování. Byl to opravdový zážitek.

Mikulášská nadílka

Ve středu 5. 12. 2018 se již tradičně na naší škole uskutečnila návštěva Mikuláše, čertů a anděla. Podívali se na děti do všech speciálních tříd a na praktické škole od prvňáčků po pátý ročník. Mikuláš některé děti pokáral „za hříchy“, ale většina byla pochválena a od anděla dostaly sladké odměny. Čerti odešli s prázdnou. Kostýmy všech aktérů sklidily pochvalu a děti si na obou stranách užily skvělou zábavu.

Etika aneb Den porozumění

Dne 6. 11. 2018 se uskutečnil projektový den. Děti z naší školy absolvovaly 10 lekcí, ve kterých se učily správnému jednání a chování v různých situacích. Cílem každého z nich bylo získat „Průkaz velmistra etiky“ a odměnu. Ve workshopech si osvojovaly zásady volání a telefonování pomocí opravdových mobilních telefonů, poznávaly emoce dle mimiky. Odhadnout tvář na první dojem mělo zase děti nasměrovat k překonávání předsudků a uplatňování tolerantních postupů. Do komiksového příběhu, měly použít kouzelná slovíčka a doplněním textu osvojit si slušné chování v komunikaci s ostatními, učit se rozlišovat správné a špatné lidské vlastnosti. Celý příspěvek