Archiv pro rubriku: Kulturní akce

Návštěva knihovny – Medium

V pondělí 13. 5. třídy A7 a S4 navštívily knihovnu Medium na Moravském Předměstí. Velmi mile nás zde přivítala paní knihovnice, která si pro nás připravila zábavný a poučný program. Nejprve měli žáci za úkol rozdělit 12 obrázků na ty, které patří k pohádce – Jak pejsek s kočičkou myli podlahu nebo Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Podle seřazených ilustrací českého malíře, spisovatele, grafika a knižního ilustrátora Josefa Čapka děti převyprávěly obě pohádky. Další ukázkou byla nejoblíbenější dětská knížka paní knihovnice – Z deníku kocoura Modroočka od Josefa Koláře. Úkolem bylo nejen udržet pozornost, ale i vnímat, určit a rozlišit hlavní postavy a jejich vlastnosti, místo a čas děje, prostředí reálné a pohádkové. Poslední příběh byl z modernější knihy – O kocourkovi Špindírkovi od Věnceslavy Tylové. Závěrem jsme si mohli zapůjčit knihy, které nás zaujaly, prohlédnout si je a něco si z nich i přečíst.

Hasičský záchranný sbor „Dny otevřených dveří“

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje pořádá každoročně při příležitosti květnového svátku sv. Floriána, patrona hasičů, „Dny otevřených dveří“. Této příležitosti využila i naše třída A1, a tak jsme v pondělí 6. 5. 2019 zavítali na prohlídku hasičské stanice, kde nás vřele uvítali. Díky ochotě všech členů hasičského záchranného sboru jsme se alespoň na hodinu mohli vžít do práce hasičů a seznámit se se vším, co k hašení požárů, úniku nebezpečných látek a zachraňování lidských životů potřebují. Měli jsme tu možnost vyzkoušet si vysokozdvižnou plošinu, ale pro naši bezpečnost jsme raději zůstali dole na zemi. Seznámili jsme se s různými druhy hasičských aut, včetně toho, s nímž jezdí skupina hasičů patřící k potápěčům. Viděli jsme také vyprošťovací zařízení, které požárníci používají při vyprošťování lidí z havarovaných aut. O příjemnou tečku se postaral pan hasič, který nás celou dobu provázel, a to takovou, že nám ukázal, jak všichni hasiči umějí parádně sjíždět po požární tyči v případě ohlášeného zásahu. Zážitků jsme načerpali opravdu mnoho a jako milou vzpomínku jsme si odnesli omalovánku hasičského vozu, kterou jsme si poté ve třídě s radostí vybarvili.

Krajské kolo soutěže „O nejzdařilejší dílenský výrobek“ 2019

Dne 24. 4. 2019 se v naší škole uskutečnilo krajské kolo dílenské soutěže „O nejzdařilejší dílenský výrobek“. Zúčastnilo se ho 11 žáků a 1 žákyně z 6.-9. ročníku ZŠ, vítězů školních kol z Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky, Vrchlabí, Nového Bydžova, Trutnova a Hradce Králové. Konkurence byla již tradičně velmi silná. Porota složená z učitelů pracovního vyučování různých škol měla opět velmi těžký úkol. Hodnotila především přesnost, povrchovou úpravu a celkový vzhled výrobku.

 Výsledky a umístění

Celý příspěvek

Velikonoční barvení ve 2. a 4. třídě

Velikonoce jsou za námi, ale my vzpomínáme…Na Velikonoce se musí každý z nás připravit. A tak jsme si o těchto velkých svátcích četli, povídali, vyprávěli… Hodně nám v tom pomohla i návštěva knihovny U velryby. Tam jsme si obkreslili a vybarvili velikonoční kraslice a hlavně se dozvěděli o všech dnech předvelikonočních. Proč je modré pondělí, proč je zelený čtvrtek? A domluvili jsme se na několika aktivitách, kterým jsme říkali VELIKONOČNÍ BARVENÍ.

Celý příspěvek

Velikonoční výstava 2019

Jako každý rok, i letos se na naší škole 16. 4. 2019 konala Velikonoční výstava, kterou si naši žáčci připomínají nejen samotné Velikonoce a jejich symboly (pomlázka, beránek, malovaná vajíčka neboli kraslice, kuřátka či zajíček), ale také samotnou oslavu jara a probouzející se přírody po dlouhém zimním spánku. Výstavě předcházelo povídání o velikonočním týdnu, kde se děti seznámily se zvyky na Škaredou (popeleční) středu, která patřila očistě domu včetně vymetání komínů. Dále se dozvěděly o Zeleném čtvrtku, který byl spjat s očistou těla, kdy se jedla především zelená zelenina a kdy navečer „zvony uletěly do Říma“ a děti tak po vsi chodily s řehtačkami. Už vědí, že Velký pátek znamená otevírání pokladů a také to, že by se nemělo sahat do země /hlíny ani prát prádlo. Znají Bílou sobotu, Velikonoční neděli (Boží hod velikonoční), která je spojená s pečením mazanců, pletením pomlázek a zdobením vajíček, i Velikonoční pondělí, kdy si děti chodí pro koledu s pomlázkou. No, a tyto své znalosti přetvořili naši žáčci ze ZŠ speciální do překrásných výtvorů či přímo uměleckých děl.

Knihovna Medium – Lidské smysly

Třídy A3, A4 a jeden žák ze třídy A1 již po několikáté navštívily knihovnu MEDIUM, kde na ně čekal pěkný a naučný program na téma Smysly. Žáci se teoreticky i prakticky seznámili se všemi lidskými smysly, a to formou poslechu knižních textů, prostřednictvím obrázků i vlastní zkušeností s některými vůněmi, chutěmi, zvuky a doteky. Na závěr si jako vždy mohli půjčit knížky, které je zaujaly a před návratem do školy si je prezenčně prohlédnout. Návštěva knihovny je pro žáky vždy velkým přínosem a to již z několika důvodů: učí je vztahu k literatuře, ke knihám jako takovým, vhodnému chování ve veřejném prostředí, dodržování ticha v knihovně a zároveň si vždy odnesou nové poznatky a zážitky na téma, které je současně zajímavé i poučné.

Literární výchova

Děti z A5 si užívají hodiny literatury netradičně. Jedenkrát měsíčně docházejí do Malšovické knihovny, kde působí úžasná paní knihovnice, která je seznamuje se spisovateli a jejich knihami. V posledních měsících jsme se dozvěděli zajímavosti za života pana Ondřeje Sekory a četli ukázky z jeho knih o Ferdovi Mravenci, městě Kocourkově či Kuřeti Napipi. Seznámili jsme se se současně píšící autorkou veselých a moderních pohádek Stanislavou Reschovou a velmi nás zaujalo vyprávění o panu Jaroslavu Foglarovi, jako zakladateli skautských oddílů v Čechách. Jeho kreslené komiksy ze života party kluků – Rychlých šípů se našim „chlapům“ moc líbily a příběhy ze Stínadel se staly naším průvodcem po celý měsíc. Ke každému spisovateli si ve třídě vytvoříme výstavku jeho děl, měsíc si o něm vyprávíme a čteme autorovy knihy, které si kluci půjčují v naší školní knihovně. Tam jim vždy perfektně poradí paní učitelka Radka Balková a knihy si můžeme ponechat tak dlouho, jak potřebujeme pro naši práci. Společně vybereme vždy nejlepší knihu nebo příběh a ten si zapíšeme do našich čtenářských deníků. Tak jsou autoři knih stále s námi a můžeme si je kdykoli připomenout.

Modrý den

2. dubna, v rámci Světového dne autismu, se všichni žáci, učitelé, asistenti i vedení školy sešli ve škole oblečeni do modré barvy. Tato, již tradiční školní akce, je symbolem podpory dětí i dospělých lidí s poruchami autistického spektra a jejich rodin. Nejen, že jsme se všichni v modrém oblečení celý den učili a před školou informovali širokou veřejnost o autismu prostřednictvím vyvěšených informací a ověšeným vchodem školy modrými fáborky, ale také jsme se zapojili do soutěže vyhlášené společností NAUTIS. Tato společnost se zabývá komplexní problematikou poruch autistického spektra a působí pro celou Českou republiku. Letošní fotografická soutěž je již osmým ročníkem a soutěžit lze ve 2 kategoriích. Naše škola se přihlásila se svou fotografií pod názvem MODRÝ SMAJLÍK do kategorie „Skupinové foto v modrém“. Teď už bude záležet jen na porotě, která fotografie zvítězí, a na facebooku NAUTISu na počtu lajků, kterými veřejnost naše foto podpoří. Ať už však vyhrajeme nebo ne, nejdůležitější pro nás je, zda jsme naší aktivní podporou a zveřejněnými informacemi posílili informovanost veřejnosti a podpořili tak porozumění autismu.

Soutěž o nejzdařilejší dílenský výrobek – školní kolo

28. a 29.3.2019 se v naší škole uskutečnilo školní kolo dílenské soutěže „O nejzdařilejší dílenský výrobek“. Soutěže se zúčastnilo 25 žáků a žákyň 6. – 9. ročníku ZŠ praktické. Jejich úkolem bylo zhotovit výrobek dle předloženého technického výkresu. Většina se snažila o co nejlepší výsledek, ale ne všem se práce dařila. Velikým překvapením byla děvčata, která pracovala s nadšením a obsadila přední místa. Žáci a žákyně, kteří vyrobili nejlepší výrobek, postupují do krajského kola, které se koná 24.4.2019 v naší škole. Celý příspěvek

Udílení cen Mosty 2018

Divadelní soubor Slunovrat byl již podruhé nominován na cenu Mosty. Ocenění MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Slavnostní předávání šestnáctého ročníku cen MOSTY za rok 2018 se uskutečnilo v třebíčském hotelu Atom ve čtvrtek 28. března 2019.
Skupinka čtyř členů  – zástupců divadelního souboru Slunovrat spolu s pedagogy, se v tento den vydala do malebného prostředí podhůří Českomoravské Vysočiny – Třebíče. Prohlédli jsme si Baziliku sv. Prokopa z poloviny 13. století a obdivovali jsme krásný výhled ze zahrady benediktinského opatství na město Třebíč. Nakonec jsme došli do židovské čtvrti.
Odpoledne jsme se vydali do třebíčského hotelu Atom, kde jsme plni očekávání sledovali bohatý program. Večerem provázel moderátor Aleš Cibulka, o hudební doprovod se postaral zpěvák Bohuš Matuš. Celý příspěvek