Archiv rubriky: Kulturní akce

Výtvarná soutěž – robot a umělá inteligence

V prosinci minulého roku jsme dostali pozvání z Lidické galerie k účasti na 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2021.
Téma robot a umělá inteligence nám bylo blízké a tak jsme se rozhodli uspořádat školní kolo této soutěže. Motem výtvarné soutěže je hra od Karla Čapka R. U. R., kde poprvé zaznělo slovo „robot“. Bylo by zajímavé vidět, co by Karel Čapek napsal dnes, kdy nás různé přístroje obklopují ještě více, zabydlely se na našich stolech i v kapsách. Roboti mezitím nabrali rozličných podob, pomáhají doma, ve výrobě, v lékařství.
K tématu byla vyhlášena další podtémata. Nás zaujal: „Rok 2121“, „Co robot neumí“, „Vývoj a druhy umělé inteligence“. Ve výtvarných technikách jsme použili kresbu, malbu a ve výtvarných objektech papír, textil, dřevo, kov.
Originální roboti nás vítají při vstupu do školy a dokonce se můžete seznámit s novou říší roku 2021 – říší lásky, pohody a porozumění. Dětem a pedagogům nechyběla fantazie, kreativita, nápad a zručné ruce, které vyrobily hned několik malých robotů a multifunkčního robota.

Výtvarná soutěž „Místo, které mám rád“

Jedna z mála škol, která nemá v Hradci Králové distanční výuku, je Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola v Hradecké ulici.
Výuka v této době probíhá ve třídách bez tělesné výchovy, klasického zpěvu a navštěvování odborných učeben. Setkávání žáků na různých společných akcích není možná. A tak přišel nápad.
Když se nemohou žáci setkat osobně, tak se alespoň setkají jejich obrázky na výtvarné výstavě nazvané: „Místo, které mám rád.“  A skutečně!  Nevěřili byste, kolik krásných míst mají děti ve svých srdcích a myšlenkách. Přesto se našla společná témata: příroda, dům, rodina i škola. Jsou to místa, kde se děti cítí příjemně, rozumějí si a znají se.
Výtvarníci měli k dispozici libovolné výtvarné techniky.  Vznikla tak díla jednotlivců, ale i celých tříd. A tak můžeme obdivovat nádherné akvarely přírody, kresby pastelkami, foto koláže doplněné kresbou, kombinovaná, prostorová díla. Žáci s učiteli se pustili i do náročnějších technik jako je kašírování, kde vznikl plastický model našich hor s nejvyšší horou Sněžkou. Žáci ze speciální třídy vytvořili technikou kolorované kresby tuší, doplněné fotografiemi, svoje oblíbené terapeutické místo Snoezelen.
Výtvarná díla jsou vystavena při vstupu do školy. Mohou si je tak prohlédnout žáci i jejich rodiče.
Děkujeme všem, kteří jste nás v této těžké době potěšili krásným zážitkem.

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 24. září jsme navštívili Knihovnu města Hradce Králové ve Wonkově ulici. V ústřední půjčovně U Velryby nás vřele přivítaly slečny knihovnice, které si připravily zajímavé a zábavné povídání na téma, jak vzniká kniha. Děti se hravou formou dozvěděly, kolik práce stojí za knihou, která se z počítače autora dostane do rukou čtenáře a kdo vše se na jejím vzniku podílí a jakými procesy musí projít. Na závěr si vyrobily krásnou záložku do knihy. Moc děkujeme za skvělý program. Žáci třídy ZŠSA4 a ZŠA3.

Harry Potter – škola čar a kouzel – příměstský tábor

V srpnu jsme se opět sešli již na třetím turnusu příměstského tábora.
Celý týden probíhal v duchu čar a kouzel. Děti byly rozděleny do čarovných kolejí a vytvořily si své erby a kouzelné hůlky, se kterými čarovaly. V přírodě stavěly domečky pro skřítka Dobbyho. Celý týden svítilo sluníčko a teploty dosahovaly až ke 30°C,  takže jsme mohli věnovat hodně času vodním radovánkám. Navštívili jsme v centru Hradce Slunnou loučku s mlhovištěm, kde se dětem velice líbilo.
V městských lesích nás čekala stezka zvířecích siluet, podle kterých děti našly cestu až na Hradiště. Naši kouzelníci se na hradu posilnili a opravdu vyřádili.
Poslední den nás čekal kouzelnický hodokvas, upekli jsme si jablečný perník, umíchali čarovný lektvar a pochutnali si na zmrzlině s lentilkami.
Po poslední hodině létání na koštěti děti obdržely malé odměny a kouzelnické vysvědčení.
Tábor se velice vydařil – už se těšíme na příští rok.

“Cesta kolem světa za 5 dnů“ – příměstský tábor

Další turnus příměstského tábora byl ve znamení skutečného cestování, navštívili jsme celý svět, což je hlavně v této době skoro nemožné!
Začali jsme Evropou, děti dostaly svůj cestovní pas, kam celý týden sbíraly razítka a samolepky za splněné úkoly. Ochutnali jsme cizokrajné potraviny, ovoce i zeleninu. V Asii si jsme cvičili jógu, poznávali různá koření, povídali jsme si o horoskopech a malovali mandaly. Zábava byla u proměny v arabské muže a indické ženy. Afrika začala skutečným výletem do zooparku Stěžery, kde jsme na vlastní oči mohli vidět zvířata o kterých si povídáme. Amerika byla ve znamení Indiánů, ve které jsme se i nakonec proměnili a mlsali u toho americký sladký marshmallow a popcorn. Poslední den jsme se vraceli přeletem nad Alpami už domů, do Čech, kam se všichni moc těšili. Zazněla naše hymna, malovali jsme vlajky. Odměnou nám byla slíbená diskotéka. Na závěr se předávali diplomy, dárečky a nanuky na ochlazení.

Náš Hradec Králové – příměstský tábor – 2. týden

Příměstský tábor pokračuje! Přišli noví kamarádi a jsme opravdu skvělá skupina.  V druhém týdnu prvního běhu příměstského tábora jsme toho opět zvládli mnoho. Vyjížďku po Hradci turistickým vláčkem, celodenní výlet na Milíř, vycházku na zmrzlinu i se slibovanou sprchou. Jen jsme se původně chtěli sprchovat na mlhovišti a osprchoval nás deštík. A poslední den plavba parníkem po Labi, spousta zpívání, malování, hraní, ježdění na kolech…. Sláva nazdar výletu a  příští rok ahoooj.

Náš Hradec Králové – příměstský tábor

Letošní školní rok, jeho druhá polovina, byl pro učitele  a žáky neobvyklý. Výuka, školní akce, výlety, soutěže, hry nebylo možné uskutečnit. A tak jsme netrpělivě očekávali, co nám přinesou prázdninové měsíce. S radostí jsme přivítali možnost uspořádat příměstské tábory. A naše paní učitelky a asistentky, které se v době prázdnin změní na vedoucí a instruktorky tábora? Vyšly jsme vstříc rodinám hendikepovaných dětí a uspořádali jsme hned 3 turnusy tábora a dokonce první turnus s prodloužením devíti dnů.  1. týden 1.běhu příměstského tábora o Hradci Králové utekl jako voda. Byli jsme na soutoku Labe s Orlicí v Jiráskových sadech, dojeli jsme autobusem do hradeckých lesů a došli si na sváču k Vlkovi. V pátek jsme navštívili Přírodovědné centrum v ZŠ Bezručova a svlažili se na mlhovišti. Celý týden jsme si zpívali a tancovali a řádně se při tom unavili.

„Otevřená“ škola

Usnesením MŠMT ze dne 27. 5. 2020 se nám otevřela možnost osobní přítomnosti žáků ve škole. Třídy se otevřely 8. června prakticky pro všechny skupiny základní školy.
Výuka probíhá v dopoledním bloku 4 vyučovacích hodin a v odpoledních volnočasových aktivitách. Při vytváření skupin jsme respektovali speciální potřeby a individuality dětí. Zachovali jsme stávající třídy, učitelé a asistenty, žáky jsme do skupin neslučovali.
Podařilo se nám při zachování všech hygienických a epidemiologických opatřeních vytvořit přátelskou atmosféru nejen pro výuku, ale hlavně pro osobní setkání, sociální kontakt s kamarády a v neposlední řadě i s učiteli a asistenty.
Pro odpolední aktivity využíváme vnitřní atrium školy, kde děti mají možnost jezdit na kolech, koloběžkách, využívat venkovní hrací stoly na tenis, trampolínu a nově i lezeckou stěnu. Také jsme vytvořili odpočinkové zóny se stoly a lavičkami k relaxaci či výtvarným činnostem. Díky sportovnímu klubu Integra jsme mohli dětem nabídnout i sportovní kroužky plavání, boccu a stolní tenis.
Ve středu 10. června se také přišli podívat na zahájení provozu naší školy náměstkyně hejtmana Mgr. Martina Berdychová, vedoucí oddělení školství RNDr. Jiří Ort.

Vernisáž a výstava výtvarných prací

Ve středu 26. února 2020 se konala vernisáž k výstavě výtvarných prací našich žáků. Výstava byla vernisáží zahájena ve Státní a vědecké knihovně Hradec Králové, v galerii DO KOLA, kde bude výstava probíhat až do 31. března. Vernisáže se zúčastnili nejen pedagogové a žáci naší školy a jejich rodiče, ale také ekologové z organizace STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný rozvoj), s níž naše škola již několik let spolupracuje, a také cizí návštěvníci knihovny. Vernisáž zahájila úvodním slovem paní zástupkyně školy Lenka Rybová, která, také celým programem provázela. Seznámila návštěvníky s informacemi o naší škole a uvedla dvě divadelně-taneční vystoupení, která si připravili žáci zájmového kroužku Dramaťáček a divadelního souboru Slunovrat. Po ukončení vernisáže byli všichni návštěvníci pozváni ke zhlédnutí výtvarných prací našich žáků a paní RNDr. Annou Poláškovou ze STUŽ na krátký film o plastech v oceánech. Na tento film poté navázala přednáška MUDr. Miroslava Šuty – Život s plasty. Vernisáž byla vydařenou akcí a i samotná výstava má od již zhlédnutých návštěvníků velmi dobré ohlasy. 

Exkurze do Galerie moderního umění

Ve čtvrtek 13. 2. v rámci výuky výtvarné výchovy, navštívily třídy SA3 a SA4 výukový program: „Seznámení s galerií a s kreativními bedýnkami“.
Hned po příchodu žáci dostali desky s papírem, do kterého mohli zakreslovat postřehy z prohlídky. Během exkurze se seznamovali s různými materiály, na které se může malovat, a hlavně čím vším se dá malovat.
Žáci si mohli zkusit poskládat z barevných dílků abstraktní obraz a osahat si materiály, se kterými pracují a tvoří opravdoví umělci. Plnili různé úkoly, které pro ně v galerii byly připraveny.
Návštěva a prohlídka galerie se nám moc líbila. Velice
obohatila znalosti, které do výtvarných činností patří. Tuto exkurzi doporučujeme.