Archiv pro rubriku: Kulturní akce

Výprava za Knihožrouty

Dne 7. listopadu 2019 jsme šli opět navštívit Městskou knihovnu Hradce Králové. Nejprve jsme si s paní knihovnicí povídali o tom, jak vlastně taková knížka vzniká a co se s ní děje, než se dostane do knihovny nebo do knihkupectví. Potom pro nás měla paní knihovnice připravený napínavý skoro až detektivní příběh o Knihožroutech. Když jsme si příběh vyslechli, tak si děti nakreslily obal na vlastní knížku. Vznikly tak moc pěkné tituly. Poté měly děti prostor si prohlédnout knížky a zahrát si hry, které dětské oddělení knihovny nabízí. Toto poučné dopoledne jsme si moc užili a některé děti si dokonce i některé knížky půjčily domů. Děkujeme Městské knihovně za opět krásně připravený program a už teď se těšíme na příště. Žáci třídy ZŠSA4 a ZŠA3.

Výtvarný program v Galerii moderního umění

V pátek 25. října jsme měli zamluvené aktivity o liniích a barvách v Galerii moderního umění na Velkém náměstí. Cestou, jsme si prohlédli také nově opravené schodiště, Bono Publico a poslechli skladby, které zde jsou nahrané pro chodce. Využili jsme také přístupných zahrad a prošli si  jejich zákoutí. V přízemí krásné budovy (původně sloužila jako bankovní prostory) nás uvítala nová galerijní pedagožka, paní Šestáková, a po odložení bund v atelieru jsme se vydali pracovat. Obdivovali jsme citlivě opravené historické detaily i nové prvky, které pro potřeby stálé teploty a vlhkosti výstavních prostor byly nutné. V rámci trvalé expozice jsme sledovali barevné ladění obrazů, způsob provedení, a děti pak byly vyzvané, aby vyjádřily barevným proužkem svoji náladu. Zjistily tak, že mají ve své představě různé spektrum barev, které vyjádří například smutek,  nebo radost. V té souvislosti měly pak vybarvit černobílou reprodukci obrázku, a změnit jeho ladění v originále – to děti zaujalo a bavilo.  

Kam na střední školu?

Deváťáky ze třídy ZŠ A2 čeká v letošním školním roce důležité rozhodnutí, na kterou střední školu podají přihlášku, a čemu by se chtěli věnovat ve svém profesním životě.
Ve středu 23. října jsme společně navštívili Informační a poradenské středisko na ÚP v Hradci Králové. Díky besedě si žáci ujasnili, co je důležité si uvědomit při výběru střední školy, dozvěděli se, jak jim může úřad práce pomoci při volbě povolání.
Všichni si besedu užili a snad se i dozvěděli řadu nových informací. Nad svým důležitým životním krokem mohou ještě v klidu několik měsíců přemýšlet.

Staré pověsti české

Dne 22. 10. 2019 k nám zavítala skupina historického šermu Divadlo Pernštejn Pardubice. Přenesla děti za období počátku vzniku českého národa  – starověku a představila jim slavné osobnosti nejstarších pověstí českých. Před námi se odehrával příběh praotce Čecha, knížete Kroka a jeho tří dcer, Bivoje i Horymíra se Šemíkem. Poslední sondou do historie našeho národa byla pověst o vzniku Přemyslovského rodu s  jeho zakladateli Přemyslem Oráčem a kněžnou Libuší. Představení mělo dynamiku, vtip, spád i napětí a vtáhlo nás všechny do děje. Děti jako komparzisté sehrály ochotně Slovany a báječně se osvědčili i v roli diváků. Výkony hlavních protagonistů byly oceněny dlouhotrvajícím potleskem. Představení se líbilo malým i dospívajícím dětským divákům i celému učitelskému sboru. Rozhodně chceme tuto šikovnou dvojici herců a šermířů vidět znovu v nových příbězích.  Děkujeme!!                           

Památka zesnulých „Dušičky“ 2.11.

V pondělí 21. 10. jsme si s dětmi připomněli nadcházející „Den zesnulých – Dušičky“, ale také svátek, který k nám přišel z daleké Ameriky Halloween. Podzimní čas nepřináší jen sklízení jablíček, ořechů a dalších plodů, ale dorůstají nám i dýně… Dlabali jsme dýně, malovali a krásně si vyzdobili školu.
Podívejte se, jak se páťákům a dalším kamarádům podařilo letos vydlabat dýně. Moc nás to bavilo. Děkujeme všem zúčastněným třídám za pěknou atmosféru.

Rodinné radovánky

V sobotu dne 19. 10. 2019 byla v prostorách školní zahrady za krásného počasí uskutečněna akce pro děti a rodiče „Rodinné radovánky“, kterou uspořádalo Sdružení rodičů ve spolupráci se Speciální základní školou. V tento den si děti a jejich rodiče měli možnost vyzkoušet a zároveň společně prožít řadu aktivit, které děti v naší škole zažívají v rámci volnočasových kroužků. Ti, kteří přišli, měli příležitost na vlastní kůži zažít to, jak probíhají hodiny Canisterapie v podobě malého pomazlení s našimi čtyřnohými kamarády, zatančit si a zazpívat si tak, jako to zkoušejí děti na kroužcích Dramaterapie a Zpěváčku.
Ze sportovních aktivit se rodiny mohly utkat ve stolním tenise, zahrát si Boccu, zaplavat si v pomyslném bazénu a natrénovat některé florbalové dovednosti. Celý příspěvek

Vernisáž

Oblastní charita Hradec Králové vyhlásila minulý školní rok 9. ročník výtvarné soutěže na téma „Pomáháme seniorům“.  I naše škola se této soutěže zúčastnila. A jako každý rok jsme získali mnoho krásných cen. 25. září odpoledne proběhla vernisáž, na které jsme s vybranými výtvarníky nemohli chybět. Ve vestibulu byl připraven krásný kulturní program s výstavou prací z několika škol a nejen z Hradce Králové. Po kulturním programu začalo vyhodnocení prací. Naše škola slavila opět velký úspěch. Na 1. místě se umístila Lucie Zaplatílková, na 2. místě Jiří Balcar, David Bokůvka a Jiří Roh. Na 3. místě se umístila Natálie Kunartová. Všem oceněným gratulujeme a ostatním, kteří se této soutěže zúčastnili, děkujeme.

Výstava stále probíhá a můžete ji navštívit i vy ve vestibulu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí.

Pohádkový les

V sobotu, 21.9.2019 jsme se účastnili akce Pohádkový les. Pro rodiče s dětmi bylo připraveno 8 stanovišť se zábavnou aktivitou přibližující problematiku různých zdravotních handicapů, např.: sluchového, zrakového, pohybového, nebo mentálního handicapu a jejich vzdělávání. U každého stanoviště účastníky přivítají pohádkové bytosti, které měly děti za úkol poznávat. Konec trasy byl u Rytířského hradiště, kde bylo pro účastníky akce připraveno občerstvení a mnoho zábavných atrakcí: ukázky Hippoterapie a projížďky na koních, malování na obličej, jízda na koloběžkách. Počasí nám přálo a tak si všichni užili příjemnou sobotu.

Bezpečné nábřeží

Ani naše třída nemohla chybět na 2. ročníku  „Bezpečné nábřeží“.Nejvíce se nám líbil zásah vrtulníku nad hladinou Labe při záchraně tonoucího. Podívali jsme se také do útrob vrtulníku zdravotnické záchranné služby. Posadili jsme se za řídítka policejního motocyklu a skútru Horské služby, vyzkoušeli jsme si poskytnutí první pomoci. Dozvěděli jsme se i to, proč nehasit olej vzplanutý na plotně vodou. Také nás zaujaly ukázky výcviku policejních psů. Tato mimořádná akce se nám tak líbila, že už se na ni těšíme zase za rok.

Příměstský tábor – Týden pohádek

Srpnový příměstský tábor ve škole byl ve znamení pohádek. První den jsme se všichni spolu pozdravili a seznámili. Hráli jsme různé seznamovací hry. Po svačině jsme se vydali do botanické zahrady, kde měly děti najít perníkovou chaloupku /altán/.
K obědu byl výborný „kuřízek“. Odpočinuli jsme si a plni sil jsme se dali do vyrábění perníků a potom celé perníkové chaloupky.
Druhý den našeho tábora byl výlet na Hradiště v Hradeckých lesích. Bylo sice po dešti, ale to nás nemohlo odradit. Na Rytířském hradišti jsme si dali svačinku na posilněnou. Řekli jsme si, kdo v lese žije, co zde roste a jak se v lese správně chovat. Prošli jsme naučnou stezku. Po obědě byl zasloužený polední klid. Dnešní pohádka O Červené Karkulce nás provázela celým dnem. Četli jsme si knížky, povídali pohádku, malovali omalovánku s vlkem a Karkulkou. Nejvíce se dětem líbily soutěže „S vlkem v zádech“ a Kimovy hry „Co je v košíku?“
Třetí den byl ve znamení pohádky „O veliké řepě“ Po přečtení pohádky jsme si rozdali kartičky s příběhem a děti skládaly pohádku tak, jak šla na obrázcích za sebou. Dnes také měla jedna naše malá tábornice narozeniny. Zazpívali jsme jí společně narozeninovou písničku, popřáli jí a dali malý dáreček. Potom nám ona na oplátku rozdala bonbónky a slané tyčinky. Po malé oslavě a svačince, jsme šli na velké hřiště do Jiráskových sadů. Celý příspěvek