Archiv rubriky: Kulturní akce

Vernisáž a výstava výtvarných prací

Ve středu 26. února 2020 se konala vernisáž k výstavě výtvarných prací našich žáků. Výstava byla vernisáží zahájena ve Státní a vědecké knihovně Hradec Králové, v galerii DO KOLA, kde bude výstava probíhat až do 31. března. Vernisáže se zúčastnili nejen pedagogové a žáci naší školy a jejich rodiče, ale také ekologové z organizace STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný rozvoj), s níž naše škola již několik let spolupracuje, a také cizí návštěvníci knihovny. Vernisáž zahájila úvodním slovem paní zástupkyně školy Lenka Rybová, která, také celým programem provázela. Seznámila návštěvníky s informacemi o naší škole a uvedla dvě divadelně-taneční vystoupení, která si připravili žáci zájmového kroužku Dramaťáček a divadelního souboru Slunovrat. Po ukončení vernisáže byli všichni návštěvníci pozváni ke zhlédnutí výtvarných prací našich žáků a paní RNDr. Annou Poláškovou ze STUŽ na krátký film o plastech v oceánech. Na tento film poté navázala přednáška MUDr. Miroslava Šuty – Život s plasty. Vernisáž byla vydařenou akcí a i samotná výstava má od již zhlédnutých návštěvníků velmi dobré ohlasy. 

Exkurze do Galerie moderního umění

Ve čtvrtek 13. 2. v rámci výuky výtvarné výchovy, navštívily třídy SA3 a SA4 výukový program: „Seznámení s galerií a s kreativními bedýnkami“.
Hned po příchodu žáci dostali desky s papírem, do kterého mohli zakreslovat postřehy z prohlídky. Během exkurze se seznamovali s různými materiály, na které se může malovat, a hlavně čím vším se dá malovat.
Žáci si mohli zkusit poskládat z barevných dílků abstraktní obraz a osahat si materiály, se kterými pracují a tvoří opravdoví umělci. Plnili různé úkoly, které pro ně v galerii byly připraveny.
Návštěva a prohlídka galerie se nám moc líbila. Velice
obohatila znalosti, které do výtvarných činností patří. Tuto exkurzi doporučujeme.

Slunovrat a Tomáš Klus

Sny a přání se plní o Vánocích. Divadelnímu souboru Slunovrat se jeden sen splnil. V pondělí 16. prosince se v hradecké filharmonii rozezněly písně Tomáše Kluse. Mnozí mladí členové souboru si přáli stát s ním na jednom jevišti. Vždyť znají jeho písně a broukají si známé melodie. Sen se splnil.
Avšak před divadelníky, a hlavně jejich uměleckou vedoucí, stál nelehký úkol. Pohybově, tanečně a choreograficky ztvárnit a naplnit název společného představení „Jedno je vším, Všechno jedním.“ Myšlenka jedinečnosti každého člověka, rozdílnosti osobností, ale zároveň spojující jednota a sounáležitost. Celý příspěvek

Vánoční jarmark

Vánoční čas přišel opět mezi nás, a i v letošním roce se v naší škole dne 12.12.2019 uskutečnil jubilejní 10. ročník jarmarku. Ve vstupních prostorách školy se rozsvítil stromeček, z dálky jiskřila záře světýlek a linula se vůně svíček. Vánoční náladu nám v prvních okamžicích přinesla vystoupení našich dvou souborů Divadelňáčku a Muzicírování. Děti si pro všechny přítomné připravily pod vedením paní učitelek taneční a hudební pásma. Ta nás provázela po celé dopoledne. Jarmark byl náležitě uveden a samotný prodej mohl začít v plném proudu. Během celého dne mohli přicházet učitelé s dětmi, rodiče, přátelé školy, studenti z pedagogické fakulty a kolemjdoucí, aby si nakoupili krásné vánoční dárky pro své blízké a kamarády. Všichni měli možnost ochutnat tradiční vánoční cukroví, pochutnat si na vyhlášeném vánočním štrůdlu a zahřát se zimním čajem nebo ochutnat horký ovocný nápoj. V nabídce byly také kremrole, muffiny a mini bábovičky, o které byl velký zájem. Všichni si velmi pochutnali. Všem přítomným se vykouzlil úsměv na tváři a atmosféra všude kolem byla opravdu vánoční. Věříme, že si tuto akci všichni velmi užili a přenesli si kousek Vánoc i do svých domovů. V příštím roce se budeme těšit na viděnou.

Čerti, Mikuláš a andělé

Již tradičně se 5.12. na naší škole uskutečnila  tato akce. Pět žáků osmých a devátých tříd si navléklo připravené kostýmy těchto postav, pečlivě se nalíčilo a navštívilo jednotlivé třídy  na škole. Všude byli mile přivítáni, dostali i obrázky od dětí. Mikuláš všechny pochválil, některé i pokáral, ale nakonec je obdaroval drobnými sladkostmi. Tuto akci si užili jak hlavní aktéři v kostýmech, tak i žáci ve třídách.

Výtvarná galerie „U nás“

V měsíci listopadu byla v naší škole uvedena výtvarná galerie s názvem: „U nás“. Nachází se ve druhém patře hlavní budovy. Otevřel ji svou výstavou náš žák David Bokůvka, který velice rád kreslí vlastní i známé pohádkové postavičky. Většinu z nich vidí ve své hlavě a nepotřebuje žádnou předlohu. Z obrázků se dá po dobrém prozkoumání sestavit i celý příběh. David nechal dětem i několik omalovánek a úkolů, aby si návštěvníci mohli zasoutěžit nebo si obrázky vybarvit. Zajímavá a inspirující výstava potrvá do konce roku 2019.

Do praxe bez bariér

Střední škola Praktická v rámci projektu „Do praxe bez bariér“ navštívila tři další firmy. V Proseči u Skutče firma Ergotep zaštiťuje celý projekt. Pracovníci firmy nám nejprve v přednáškovém sále objasnili celý provoz a chod firmy. Pak jsme si prohlédli výrobnu a seznámili jsme se s vyskladňováním objednaného zboží.  Prakticky jsme si vyzkoušeli zabalit drobné zboží a nakonec jsme si za odměnu odvezli i malý dárek.
11. a 12. listopadu jsme byli očekáváni ve firmě Citygrap z Hradce Králové. Firma se zabývá reklamou, grafikou a tiskem. Seznámili jsme se s postupem a technologií potisků na trička. Měli jsme možnost vybrat si z nabídky v počítači motiv, který se pak tiskne na tričko. A také jsme si tisk prakticky vyzkoušeli. Takže máme zvířátka, auta, ale i kytičku nebo kouzelnou hůlku Harryho Pottera.
Poslední exkurze proběhla ve firmě Pro-Charitu, Červený Kostelec. Tam jsme si úžasně pochutnali a nakoupili dárky na Vánoce. Vyrábějí bylinkové sirupy – mohli jsme je stáčet, připravovat láhve, etiketovat – no prostě každý si našel to, co zvládl

Den pro handicap

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, katedra speciální pedagogiky pořádala 25. listopadu 2019 odbornou diskuzní konferenci na téma hendikepované děti a inkluze. V panelové diskuzi vystoupili ředitelé základních a speciálních škol. V odpolední části se do diskuze zapojili zástupci MŠMT, MPSV, české školní inspekce, speciálně pedagogických center.
V rámci programu vystoupili také soubory ze Speciálních škol. Divadelní soubor  Slunovrat  se představil ukázkou z nadcházejícího koncertu „Jedno je vším, všechno jedním“. Taneční choreografie, opírající se o texty a hudbu Tomáše Kluse, přiblížila svět člověka s hendikepem. Celé vystoupení provází myšlenka odlišnosti a blízkosti rozdílných světů a touha člověka po celistvosti.

Výprava za Knihožrouty

Dne 7. listopadu 2019 jsme šli opět navštívit Městskou knihovnu Hradce Králové. Nejprve jsme si s paní knihovnicí povídali o tom, jak vlastně taková knížka vzniká a co se s ní děje, než se dostane do knihovny nebo do knihkupectví. Potom pro nás měla paní knihovnice připravený napínavý skoro až detektivní příběh o Knihožroutech. Když jsme si příběh vyslechli, tak si děti nakreslily obal na vlastní knížku. Vznikly tak moc pěkné tituly. Poté měly děti prostor si prohlédnout knížky a zahrát si hry, které dětské oddělení knihovny nabízí. Toto poučné dopoledne jsme si moc užili a některé děti si dokonce i některé knížky půjčily domů. Děkujeme Městské knihovně za opět krásně připravený program a už teď se těšíme na příště. Žáci třídy ZŠSA4 a ZŠA3.

Výtvarný program v Galerii moderního umění

V pátek 25. října jsme měli zamluvené aktivity o liniích a barvách v Galerii moderního umění na Velkém náměstí. Cestou, jsme si prohlédli také nově opravené schodiště, Bono Publico a poslechli skladby, které zde jsou nahrané pro chodce. Využili jsme také přístupných zahrad a prošli si  jejich zákoutí. V přízemí krásné budovy (původně sloužila jako bankovní prostory) nás uvítala nová galerijní pedagožka, paní Šestáková, a po odložení bund v atelieru jsme se vydali pracovat. Obdivovali jsme citlivě opravené historické detaily i nové prvky, které pro potřeby stálé teploty a vlhkosti výstavních prostor byly nutné. V rámci trvalé expozice jsme sledovali barevné ladění obrazů, způsob provedení, a děti pak byly vyzvané, aby vyjádřily barevným proužkem svoji náladu. Zjistily tak, že mají ve své představě různé spektrum barev, které vyjádří například smutek,  nebo radost. V té souvislosti měly pak vybarvit černobílou reprodukci obrázku, a změnit jeho ladění v originále – to děti zaujalo a bavilo.