Archiv pro měsíc: Duben 2019

Den Země

Od středy 24. dubna do pátku 26. dubna 2019 se naši žáci při příležitosti Dne Země podíleli na úklidu okolí školy. Po jednotlivých třídách uklízeli okolní přírodu, kde našli různé předměty – např. papíry, obaly, igelity, šrouby, různé PET láhve, ale také hodně skla a plastů. Nasbíraných pytlů se nám nahromadilo hodně. Bylo nám všem z těchto nálezů smutno a děti si uvědomily, že je důležité se o naši přírodu a planetu starat. Domů jsme odcházeli s příjemným pocitem, že jsme pro přírodu udělali dobrý skutek. Žáci 2. a 4. ročníků se aktivně zapojili do poznávacího dopoledne, které pro nás a další školy připravila ekologická organizace SEVER. V úterý 23. dubna 2019 v Šimkových sadech děti procházely po stanovištích a plnily nejrůznější úkoly. Doplnily si znalosti o stromech, rostlinách, zvířatech. Mnohé znaly a byly studentkami pedagogické fakulty velice chváleny. I když bylo studeno a větrno – moc jsme si to všichni užili. Den Země byl vhodnou připomínkou toho, že si máme přírody kolem sebe vážit, svou planetu chránit a rozhodně ji nezahlcovat odpadky.
Děti, které se akce zúčastnily, si zaslouží velkou pochvalu a poděkovaní.

Přespolní běh – Chlumec nad Cidlinou

26. dubna se v Chlumci nad Cidlinou konalo tradiční krajské kolo v přespolním běhu, kterého se z naší školy účastnili: Natála a Verona Ferencovi, Jakub Procházka, Veronika Lukešová a Jan Stejskal. Účast ostatních škol byla bohužel oproti předchozím ročníkům malá, takže i počet startujících sportovců nebyl velký. Po úvodní prohlídce tratí v parku zámku Královská koruna běžel závod dívek na 2 km, kde se na prvním a druhém místě umístila Verona a Natála Ferencovi, Veronika Lukešová byla na místě sedmém. V závodu chlapců na 3 km doběhl Jakub Procházka na osmém místě. Honza Stejskal bohužel závod nedokončil, protože ho po několika desítkách metrů závodu začalo píchat mezi žebry, což nedokázal překonat a vrátil se na start. Všem závodníkům děkujeme za účast, sportovní chování, vítězkám blahopřejeme.

Přijímací řízení 2019 – seznam přijatých uchazečů do Praktické školy 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení 2019

Poř.č. Kód oboru Registrační číslo
1. 78-62-C/02 PŘ PrŠHK 1/19
2. 78-62-C/01 PŘ PrŠHK 2/19
3. 78-62-C/01 PŘ PrŠHK 3/19

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí úmysl vzdělávat se ve střední škole podle §60 g odstavce 6, zákona č. 561/2004 (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Oficiální dokument Přijímací rízení 2019 PRŠ 

Krajské kolo soutěže „O nejzdařilejší dílenský výrobek“ 2019

Dne 24. 4. 2019 se v naší škole uskutečnilo krajské kolo dílenské soutěže „O nejzdařilejší dílenský výrobek“. Zúčastnilo se ho 11 žáků a 1 žákyně z 6.-9. ročníku ZŠ, vítězů školních kol z Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky, Vrchlabí, Nového Bydžova, Trutnova a Hradce Králové. Konkurence byla již tradičně velmi silná. Porota složená z učitelů pracovního vyučování různých škol měla opět velmi těžký úkol. Hodnotila především přesnost, povrchovou úpravu a celkový vzhled výrobku.

 Výsledky a umístění

Celý příspěvek

Velikonoční barvení ve 2. a 4. třídě

Velikonoce jsou za námi, ale my vzpomínáme…Na Velikonoce se musí každý z nás připravit. A tak jsme si o těchto velkých svátcích četli, povídali, vyprávěli… Hodně nám v tom pomohla i návštěva knihovny U velryby. Tam jsme si obkreslili a vybarvili velikonoční kraslice a hlavně se dozvěděli o všech dnech předvelikonočních. Proč je modré pondělí, proč je zelený čtvrtek? A domluvili jsme se na několika aktivitách, kterým jsme říkali VELIKONOČNÍ BARVENÍ.

Celý příspěvek

Matematická soutěž

Co je to Pangea?
Matematická soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, které baví počítání.Zcela poprvé si žáci mohli s Pangeou zasoutěžit v roce 2013, kdy proběhl první ročník soutěže. Od té doby se každoročně soutěže účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice, v loňském roce soutěžilo téměř 56 000 dětí z 518 škol. Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás. V posledních letech se objevily témata – architektura, medicína, sport, doprava, stravování…
Velmi pěkného výsledku dosáhl Jiří Balcar v kategorii sedmých tříd. V rámci kraje se umístil na 49. místě z celkového počtu 372 žáků, tj. má výsledek lepší než 87% žáků. V celorepublikovém měřítku je mezi 10% nejlepších řešitelů.
V kategorii šestých tříd nejlepšího výsledku dosáhl Jakub Záruba, který se v rámci kraje umístil na 74. místě z celkového počtu 364 žáků, tj. má výsledek lepší než 80% žáků.
Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme další úspěchy!

Velikonoční výstava 2019

Jako každý rok, i letos se na naší škole 16. 4. 2019 konala Velikonoční výstava, kterou si naši žáčci připomínají nejen samotné Velikonoce a jejich symboly (pomlázka, beránek, malovaná vajíčka neboli kraslice, kuřátka či zajíček), ale také samotnou oslavu jara a probouzející se přírody po dlouhém zimním spánku. Výstavě předcházelo povídání o velikonočním týdnu, kde se děti seznámily se zvyky na Škaredou (popeleční) středu, která patřila očistě domu včetně vymetání komínů. Dále se dozvěděly o Zeleném čtvrtku, který byl spjat s očistou těla, kdy se jedla především zelená zelenina a kdy navečer „zvony uletěly do Říma“ a děti tak po vsi chodily s řehtačkami. Už vědí, že Velký pátek znamená otevírání pokladů a také to, že by se nemělo sahat do země /hlíny ani prát prádlo. Znají Bílou sobotu, Velikonoční neděli (Boží hod velikonoční), která je spojená s pečením mazanců, pletením pomlázek a zdobením vajíček, i Velikonoční pondělí, kdy si děti chodí pro koledu s pomlázkou. No, a tyto své znalosti přetvořili naši žáčci ze ZŠ speciální do překrásných výtvorů či přímo uměleckých děl.

Knihovna Medium – Lidské smysly

Třídy A3, A4 a jeden žák ze třídy A1 již po několikáté navštívily knihovnu MEDIUM, kde na ně čekal pěkný a naučný program na téma Smysly. Žáci se teoreticky i prakticky seznámili se všemi lidskými smysly, a to formou poslechu knižních textů, prostřednictvím obrázků i vlastní zkušeností s některými vůněmi, chutěmi, zvuky a doteky. Na závěr si jako vždy mohli půjčit knížky, které je zaujaly a před návratem do školy si je prezenčně prohlédnout. Návštěva knihovny je pro žáky vždy velkým přínosem a to již z několika důvodů: učí je vztahu k literatuře, ke knihám jako takovým, vhodnému chování ve veřejném prostředí, dodržování ticha v knihovně a zároveň si vždy odnesou nové poznatky a zážitky na téma, které je současně zajímavé i poučné.

Školní laťka 2019

Kde jsou dívky? Tak by se dala nazvat letošní školní laťka, kdy se zúčastnila pouze 1 dívka z nové budovy a 5 z budovy staré. A celkově, zdá se nám, že na „staré budově“ ubývají sportovci. Mnozí tradiční účastníci se nepřihlásili, noví sportovci nenašli tolik odvahy, aby předvedli svoji šikovnost a obratnost.  Škoda! Podmínky máme vynikající, chtělo by je to využívat. Jinak by mohla tato krásná a tradiční soutěž zaniknout. A to by teprve byla škoda!  Závodilo se 10. dubna ve středu.
Školní laťka je přebor školy ve skoku vysokém, krásné sportovní atletické disciplíně.
Letos se školní laťka uskutečnila opět ve 2 kolech – v prvním soutěžila „stará budova“, v kole druhém „první budova“. Tentokrát se našlo daleko více sportovců na „nové“ budově, z toho máme obrovskou radost. Navíc se u nich výrazně zlepšily výkony.
Co bylo nejhezčí? Atmosféra a nádherné souboje a výkony nad laťkou. A proto to děláme!
Výsledky