Archiv pro měsíc: Únor 2021

Zápis do MŠ

Mateřská škola SLUNEČNICE
v Markovické ulici 621/9 v Hradci Králové

 ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude probíhat
2. – 16. 5. 2021 distanční formou.

Zápis bude probíhat ve vestibulu Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové, Hradecká 1231, PSČ 500 03
V současnosti je budova MŠ v rekonstrukci, připravujeme ji na nový školní rok.

MŠ Slunečnice je určena pro děti:

 s autismem, s poruchou autistického spektra (PAS), se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, případně s jiným typem postižení.

 Děti jsou přijímány na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení (SPC, PPP), případně pediatrů a jiných odborných lékařů.

Bližší informace:

Podrobné informace – zápis do MŠ Slunečnice 2021

Dny otevřených dveří jinak

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola v Hradci Králové, Hradecká ulice 1231
Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

OD 15. 2. DO 2. 4. 2021

Konzultace a prohlídka školy proběhne formou individuálních návštěv, při dodržování epidemiologických pravidel ke COVID – 19 a dodržování vyhlášených opatření vlády, Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví.

Vedení školy vám bude k dispozici a zodpoví vám dotazy ohledně zápisu, školní výuky a organizace vzdělávání. V případě zájmu vás provedou po škole a budete mít možnost i nahlédnout do vyučování.(Pokud to vládní opatření umožní).

Návštěvu školy si prosím předem dohodněte na těchto kontaktech:
telefon: 495 514 814, e- mail: info@specialnihk.cz

Zápis do ZŠ

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola,
Hradec Králové, Hradecká 1231

vyhlašuje
ZÁPIS pro školní rok 2021-2022
dětí do 1. ročníku oborů vzdělání: základní škola a základní škola speciální
(přijímáme i do přípravného stupně základní školy speciální)

který
vzhledem k současné epidemiologické situaci bude probíhat
6. 4. 2021 – 30. 4. 2021 distanční formou.


Podání žádosti – možnosti:  – datovou schránkou
                                                   – emailem s elektronickým podpisem
                                                   – poštou
                                                   – osobním podáním

Osobní podání: pro příjem žádosti touto formou je nezbytné nejdříve kontaktovat ZŠ na telefonním čísle 777 652 161 v době od 8,00 – 14,00, nebo e-mailové adrese lenka.rybova@specialnihk.cz  a dohodnout si konkrétní termín, který bude stanoven tak, aby byl minimalizován osobní kontakt a nedošlo k vyšší koncentraci osob v místě zápisu. V dané době budou dodržována platná epidemiologická opatření.  

Podrobné informace – Zápis do školy na školní rok 2021 – 2022

Formuláře:
Žádost o odklad školní docházky
Žádost o přijetí – zápis

Výtvarná soutěž – robot a umělá inteligence

V prosinci minulého roku jsme dostali pozvání z Lidické galerie k účasti na 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2021.
Téma robot a umělá inteligence nám bylo blízké a tak jsme se rozhodli uspořádat školní kolo této soutěže. Motem výtvarné soutěže je hra od Karla Čapka R. U. R., kde poprvé zaznělo slovo „robot“. Bylo by zajímavé vidět, co by Karel Čapek napsal dnes, kdy nás různé přístroje obklopují ještě více, zabydlely se na našich stolech i v kapsách. Roboti mezitím nabrali rozličných podob, pomáhají doma, ve výrobě, v lékařství.
K tématu byla vyhlášena další podtémata. Nás zaujal: „Rok 2121“, „Co robot neumí“, „Vývoj a druhy umělé inteligence“. Ve výtvarných technikách jsme použili kresbu, malbu a ve výtvarných objektech papír, textil, dřevo, kov.
Originální roboti nás vítají při vstupu do školy a dokonce se můžete seznámit s novou říší roku 2021 – říší lásky, pohody a porozumění. Dětem a pedagogům nechyběla fantazie, kreativita, nápad a zručné ruce, které vyrobily hned několik malých robotů a multifunkčního robota.