Archiv pro měsíc: Září 2021

Prohlídka města

Královéhradecký kraj vypsal výzvu MUP k volnočasovým aktivitám. Naše škola se do ní zapojila projektem „Město, které je mým životem“. Poznat dobře své město, jeho kulturní skvosty, přírodní  a  architektonické zajímavosti, bylo cílem projektu. Jednou z dalších aktivit byla procházka historickou částí města Hradce Králové za doprovodu královny Elišky.
V pátek 24. 9. 2021 se další třídy zúčastnily komentované prohlídky historické části města Hradce Králové s královnou Eliškou, která byla ustrojena v krásném dobovém kostýmu.
Setkání začalo pod Bílou věží. Královna nejdříve všechny přivítala a vzápětí mohly děti začít stavět Bílou věž z velkých kostek, o což byl mezi dětmi velký zájem. Dále si mohl každý složit velké puzzle  s motivem Bílé věže. Procházka pokračovala směrem k morovému sloupu, dále po schodech Bono publico do nově opravené pivovarské zahrady. Zde si děti s královnou Eliškou i  zatančily, zacvičily a zazpívaly. Procházka končila opět u Bílé věže, kde se všechny děti s královnou vyfotily.
Děti se při této akci zábavnou formou dozvěděly spoustu zajímavostí o historické části města Hradce Králové.

Vodní elektrárna „Hučák“

Královéhradecký kraj vypsal výzvu MUP k volnočasovým aktivitám. Naše škola se do ní zapojila projektem „Město, které je mým životem“. Poznat dobře své město, jeho kulturní skvosty, přírodní  a  architektonické zajímavosti, bylo cílem projektu.
Jednou z aktivit bylo získat technické znalosti v malé vodní elektrárně na Labi „Hučák“ a informace o obnovitelných zdrojích v infocentru elektrárny.

Dne 24. 9. 2021 jsme navštívili historickou budovu vodní elektrárny Hučák. V infocentru jsme nejprve zhlédli film, který nás uvedl do problematicky obnovitelných energií. Nenásilnou formou nám sdělil mnoho zajímavých informací hlasem Petra Vondrušky. Pak jsme se přesunuli k samotné prohlídce vodní elektrárny a jejího zařízení. Milá paní průvodkyně se nám po celou dobu prohlídky věnovala s maximálním nasazením a zodpovídala mnoho dotazů, ze kterých bylo patrno, že exkurze děti baví a zajímá je. Patrně nejvíc je však bavila návštěva interaktivní expozice, kde si mohly vše, jak se říká, osahat. S velkým úspěchem se setkala vitrína, kde si děti mohly vytvořit tornádo.

Školní kolo přespolního běhu

21. září 2021 se uskutečnilo školní kolo přespolního běhu. Tradičně byla vytyčena 2,5 km trať podél řeky Labe. Start byl na levém břehu za mostem u Fakultní nemocnice a zdoláním lávky u Rybárny, závodníci přeběhli na druhý břeh a opět se vrátili ke startu, který byl zároveň cílem. Školního kola se letos zúčastnilo 29 sportovců ve třech kategoriích chlapců a dívek. Běh v terénu si vyzkoušeli jak ostřílení závodníci, tak i nováčci. Na stupních vítězů stáli vždy nejrychlejší tři závodníci ve svých kategoriích.

Výsledky

Přírodní památka Plachta

Královéhradecký kraj vypsal výzvu MUP k volnočasovým aktivitám. Naše škola se do ní zapojila projektem „Město, které je mým životem“. Poznat dobře své město, jeho kulturní skvosty, přírodní  a  architektonické zajímavosti, bylo cílem projektu. Jednou z dalších aktivit byl environmentální terénní program zaměřený na biodiverzitu hradecké přírodní památky na Plachtě.
21. 9. 2021 jsme vyrazili na zajímavou akci. Pan průvodce z ochranářské skupiny JARO nás vedl skrytými cestičkami krajinou, kterou bychom ve městě nečekali – kus krásné divoké přírody v centru Hradce Králové.
Ráz zvláštního prostředí této oblasti  byl vytvořen pomocí tanků, které tam jedenkrát ročně udržují to správné prostředí. Vyskytují se zde mnohdy  jedinečné druhy obojživelníků, plazů a hmyzu.
Při svém putování jsme na rybníku Češík  zahlédli několik druhů kachen, labutě a občas vyšplouchl i nějaký kapřík. V tůňkách, loužích, rybníčcích a mokřinách jsme pozorovali potápníky, larvy, vodoměrky a žabky.  Nad nimi kroužily vážky a šídla. Pro další létající hmyz zde byly vytvořeny dva hmyzí hotely. Velmi nás zaujal  „hřbitov místních vymřelých druhů“. Celý příspěvek

Oznámení

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
Hradec Králové

ředitel školy vyhlašuje
v pondělí 27.9.2021 volný den ředitele školy

Plavba parníkem

Královéhradecký kraj vypsal výzvu MUP k volnočasovým aktivitám. Naše škola se do ní zapojila projektem „Město, které je mým životem“. Poznat dobře své město, jeho kulturní skvosty, přírodní  a  architektonické zajímavosti, bylo cílem projektu.

V pátek 16. 9. 2021 se třídy ZŠS zúčastnily v rámci grantu „Město, které je mým životem…“ plavby parníkem.
Vypluli jsme z přístaviště na Smetanově nábřeží proti proudu řeky Labe směr Plácky. Otočka byla u železobetonového mostu z roku 1912, který spojuje části Plácky a Věkoše. Cestou jsme viděli budovu filharmonie, městských lázní, kongresového centra Aldis. Podpluli jsme silniční Labský most a železniční most na trati do Třebechovic pod Orebem. Také jsme mávali na cyklisty a pěší na cyklostezce, která vede podél Labe do Jaroměře, Kuksu, Dvora Králové a dál směr Podkrkonoší. K našemu překvapení jsme při návratu nezakotvili hned v přístavišti, ale minuli jsme ho, podpluli silniční Tyršův a Pražský most a až u jezu zvaném „Hučák“ jsme se otočili a definitivně pak přistáli v přístavišti. A tak jsme ještě zahlédli z vodní hladiny Muzeum východních Čech, Český rozhlas, vodní elektrárnu „Hučák“. Plavba trvala zhruba hodinu a po vodě jsme urazili asi 5,5 km. Všem se to moc líbilo, byl to nevšední zážitek. Poznali jsme Hradec Králové, město, kde mnozí bydlíme a všichni chodíme do školy, zase z jiného úhlu pohledu. Všechny děti byly hodné, nikdo nespadl přes palubu a tak nebylo třeba ani záchranného kruhu. J I mořská nemoc se nám vyhnula, nikdo se nebál, nikomu nebylo špatně z houpání na vlnách.