Literární výchova

Děti z A5 si užívají hodiny literatury netradičně. Jedenkrát měsíčně docházejí do Malšovické knihovny, kde působí úžasná paní knihovnice, která je seznamuje se spisovateli a jejich knihami. V posledních měsících jsme se dozvěděli zajímavosti za života pana Ondřeje Sekory a četli ukázky z jeho knih o Ferdovi Mravenci, městě Kocourkově či Kuřeti Napipi. Seznámili jsme se se současně píšící autorkou veselých a moderních pohádek Stanislavou Reschovou a velmi nás zaujalo vyprávění o panu Jaroslavu Foglarovi, jako zakladateli skautských oddílů v Čechách. Jeho kreslené komiksy ze života party kluků – Rychlých šípů se našim „chlapům“ moc líbily a příběhy ze Stínadel se staly naším průvodcem po celý měsíc. Ke každému spisovateli si ve třídě vytvoříme výstavku jeho děl, měsíc si o něm vyprávíme a čteme autorovy knihy, které si kluci půjčují v naší školní knihovně. Tam jim vždy perfektně poradí paní učitelka Radka Balková a knihy si můžeme ponechat tak dlouho, jak potřebujeme pro naši práci. Společně vybereme vždy nejlepší knihu nebo příběh a ten si zapíšeme do našich čtenářských deníků. Tak jsou autoři knih stále s námi a můžeme si je kdykoli připomenout.