Ekologie v běžném životě

Děti z 1., 2., 4., a 5. ročníků spolu se svými učitelkami navštívily další díl ekologických programů, které pro nás připravuje ekologické středisko SEVER. 2. dubna 2019 jsme se přesunuli do Kuklen a vyzkoušeli si, jak se má třídit odpad, jak se chovat, aby odpadů a odpadků vznikalo co nejméně. Prostě jak se chovat k přírodě a v přírodě. Učili jsme se používat ekologické přemýšlení v běžném každodenním životě. Snad si budeme mnohé pamatovat. Těšíme se na další díl.