Den Země

Od středy 24. dubna do pátku 26. dubna 2019 se naši žáci při příležitosti Dne Země podíleli na úklidu okolí školy. Po jednotlivých třídách uklízeli okolní přírodu, kde našli různé předměty – např. papíry, obaly, igelity, šrouby, různé PET láhve, ale také hodně skla a plastů. Nasbíraných pytlů se nám nahromadilo hodně. Bylo nám všem z těchto nálezů smutno a děti si uvědomily, že je důležité se o naši přírodu a planetu starat. Domů jsme odcházeli s příjemným pocitem, že jsme pro přírodu udělali dobrý skutek. Žáci 2. a 4. ročníků se aktivně zapojili do poznávacího dopoledne, které pro nás a další školy připravila ekologická organizace SEVER. V úterý 23. dubna 2019 v Šimkových sadech děti procházely po stanovištích a plnily nejrůznější úkoly. Doplnily si znalosti o stromech, rostlinách, zvířatech. Mnohé znaly a byly studentkami pedagogické fakulty velice chváleny. I když bylo studeno a větrno – moc jsme si to všichni užili. Den Země byl vhodnou připomínkou toho, že si máme přírody kolem sebe vážit, svou planetu chránit a rozhodně ji nezahlcovat odpadky.
Děti, které se akce zúčastnily, si zaslouží velkou pochvalu a poděkovaní.