Hasičský záchranný sbor „Dny otevřených dveří“

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje pořádá každoročně při příležitosti květnového svátku sv. Floriána, patrona hasičů, „Dny otevřených dveří“. Této příležitosti využila i naše třída A1, a tak jsme v pondělí 6. 5. 2019 zavítali na prohlídku hasičské stanice, kde nás vřele uvítali. Díky ochotě všech členů hasičského záchranného sboru jsme se alespoň na hodinu mohli vžít do práce hasičů a seznámit se se vším, co k hašení požárů, úniku nebezpečných látek a zachraňování lidských životů potřebují. Měli jsme tu možnost vyzkoušet si vysokozdvižnou plošinu, ale pro naši bezpečnost jsme raději zůstali dole na zemi. Seznámili jsme se s různými druhy hasičských aut, včetně toho, s nímž jezdí skupina hasičů patřící k potápěčům. Viděli jsme také vyprošťovací zařízení, které požárníci používají při vyprošťování lidí z havarovaných aut. O příjemnou tečku se postaral pan hasič, který nás celou dobu provázel, a to takovou, že nám ukázal, jak všichni hasiči umějí parádně sjíždět po požární tyči v případě ohlášeného zásahu. Zážitků jsme načerpali opravdu mnoho a jako milou vzpomínku jsme si odnesli omalovánku hasičského vozu, kterou jsme si poté ve třídě s radostí vybarvili.