Den dětí

Na pátek 31. 5. 2019 připravili žáci osmého a devátého ročníku pro své mladší kamarády z prvního stupně a speciálních tříd zábavnou část dopoledne v podobě 15  soutěžních stanovišť, kterými děti postupně procházely a plnily různé úkoly. Skákaly v pytlích, zdolávaly překážkovou dráhu, přenášely vodu na lžíci, musely se trefit švihadlem do láhve s pískem, poznat obrázky zvířat, rychle přemístit předměty do koše, složit rozstříhané obrázky, přenášet brčkem lentilky a další soutěže. Akce se líbila jak žákům, kteří se podíleli na organizaci, tak soutěžícím.