Škola v přírodě v Jestřebích horách – 21.5.2019

Sluncem zalitý pokoj brzy ráno probudil Jiříka a ten nás již vyháněl z postelí a chtěl si užít krásný den. Jelikož mělo být pěkné počasí bez dešťů, vydali jsme se na celodenní výlet do Teplických skal. Pískovcové skály nás přivítali svou velikostí a rozlohou.
Rozdělili jsme se na skupiny, každá měla své úkoly a vydali se do skal. Objevovali jsme nejen krásu přírodních úkazů monumentálních skal, její historii, ale i zajímavosti z rostlinné a živočišné říše. Nejvíce nás zaujal středověký strážní hrad Střmen, ke kterému jsme museli absolvovat strmý výstup po schodech a žebřících. Těm, kteří se odvážili a zdolali příkré schody, se naskytl kouzelný výhled do krajiny lesů, luk a skal. Dalším ojedinělým útvarem bylo Velké chrámové náměstí, které spíše připomínalo sněhovou či vodní jeskyni. Jiní zase objevili Vlčí rokli a vystoupili na Sedm schodů pískovcového skalního útvaru. Po dvouhodinové procházce skalami jsme se opět všichni sešli a pomalu se vraceli na vlak. Záhy se obloha zatáhla a spadly první kapky deště. Naštěstí přijížděl vlak a my jsme dešti unikli, ale ne nadlouho. Na zpáteční cestu na „chalupu“ jsme se již vydali s kapkami deště a s pláštěnkami. Večer plný pohody, písniček a soutěží zakončilo opékání vuřtů. Příjemně unaveni jsme se rozešli do svých pokojů.