Život mě baví v pohybu

Naše škola se přihlásila do Projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, nadačního fondu TESCO, nadace rozvoje občanské společnosti NROS.
Projektem chceme naplnit myšlenku „Člověka nedefinují překážky, ale síla a touha je překonávat“. Chceme pro děti připravit sportovní den v lanovém centru, kde si vyzkouší své schopnosti a dovednosti.  Abychom podpořili aktivní pohyb žáků, zakoupíme prolézačku na lezení a šplhání. Umístili bychom ji v areálu venkovního atria školy. Pohyb je pro ně vždy zábavnější, pokud si ho mohou užívat s někým blízkým. Díky vzájemné podpoře dosahují snadněji cílů.
4. září 2019 byla slavnostně předána výhercům plaketa s částkou, kterou získali v soutěži. Náš projekt oslovil veřejnost a ta nás podpořila natolik, že jsme získali 1. místo a finanční odměnu
30 000 Kč.