Lanový park

Projektový říjnový den 10. 10. 2019 byl pro nás dnem plným očekávání, zkoušek a radostí.
V rámci projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, nadačního fondu TESCO, nadace rozvoje občanské společnosti NROS, jsme zorganizovali pro žáky, především s autismem, ale i další sportovce, den plný pohybu.
Brzy ráno jsme se vydali autobusem MHD na Stříbrný rybník do lanového parku. Tam nás přivítali dva instruktoři a rozdělili jsme se na dvě skupiny. První skupina měla na programu lanové překážky – nízké i vysoké, horolezeckou a lanovou stěnu. Druhá skupina měla hry, soutěže a herní aktivity – střelba z kuše, házení hvězdicemi, foukačka, discgolf, lovení zvířátek, lyžování, souboje. Během dopoledne jsme se snažili všechny disciplíny splnit.
Teploty zpočátku nebyly příznivé, ale nám to nevadilo, protože jsme se pohybem zahřáli. Před polednem se na nás usmálo i slunce a svými paprsky nás pohladilo a my jsme plni nové energie pokračovali v soutěžích. Soutěžení, rozhodování a týmová spolupráce je při těchto akcích běžná, ale děti s poruchami autistického spektra mají v těchto oblastech vyhraněné názory. Pod odborným vedením instruktorů lanového centra a zkušených pedagogických pracovníků, se nám podařilo navodit přátelskou skvělou atmosféru a zachytit mezi dětmi soutěživého ducha. Mnozí z nich si vyzkoušeli některé aktivity poprvé v životě anebo si sáhli i dno svých možností a limitů. Ani to je neodradilo od dalšího soutěžení a hraní.
Po vyčerpávajícím dopoledni jsme šli na zasloužený oběd do nedaleké restaurace. Tam jsme si odpočinuli a nabrali nové síly. Po obědě nás přivítal drobný déšť, naštěstí netrval dlouho a tak jsme mohli pokračovat v programu. Skupiny se vyměnily tak, aby si všichni vyzkoušeli nabízené aktivity.
Na závěr všichni účastníci získali ocenění – diplom a sladkou odměnu. Ale největší odměnou pro děti i dospělé byly společné zážitky, dobrodružství a sportovní nálada celého dne.