Staré pověsti české

Dne 22. 10. 2019 k nám zavítala skupina historického šermu Divadlo Pernštejn Pardubice. Přenesla děti za období počátku vzniku českého národa  – starověku a představila jim slavné osobnosti nejstarších pověstí českých. Před námi se odehrával příběh praotce Čecha, knížete Kroka a jeho tří dcer, Bivoje i Horymíra se Šemíkem. Poslední sondou do historie našeho národa byla pověst o vzniku Přemyslovského rodu s  jeho zakladateli Přemyslem Oráčem a kněžnou Libuší. Představení mělo dynamiku, vtip, spád i napětí a vtáhlo nás všechny do děje. Děti jako komparzisté sehrály ochotně Slovany a báječně se osvědčili i v roli diváků. Výkony hlavních protagonistů byly oceněny dlouhotrvajícím potleskem. Představení se líbilo malým i dospívajícím dětským divákům i celému učitelskému sboru. Rozhodně chceme tuto šikovnou dvojici herců a šermířů vidět znovu v nových příbězích.  Děkujeme!!