Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
zve na
Vernisáž výtvarných prací žáků k 110. výročí školy
Vernisáž bude zahájena 26. 2. 2020 od 15:30 hodin
ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové,
v galerii Dokola ve 4. NP
Vernisáž zahájí úvodní slovo o škole
a ukázky představení školního divadelního souboru SLUNOVRAT
a jeho přípravného souboru DRAMAŤÁČEK.
Výtvarné práce doplní informace o škole, od jejího vzniku až po současnost.
Výstava bude probíhat do 31. března 2020