Mimořádná opatření

Vážení rodiče,
všichni jsme v této pandemické situaci poprvé, všichni se učíme v ní pohybovat, snažíme se s ní vyrovnat co nejlépe. Naprosté většině z Vás bych rád poděkoval za dosavadní přístup, snažíte se se školou spolupracovat, udržet vaše děti v kontaktu se školou. Víme, že ne vždy máte k dispozici potřebné vybavení pro On – line výuku, ale to nevadí! Pokusíme se najít jinou formu vzdělávání. Je třeba se s dětmi učit. To proto, aby nezapomněly učivo, nezapomněly, že každý má svoje povinnosti a řád – mají je tedy i ony. V současné době nemají prázdniny!
Zároveň jsme všichni zahlceni různými termíny, povinnostmi a zprávami.
Dovolte mi, abych Vás proto informoval, co nás asi čeká v nejbližší době, zdali to bude doopravdy, nikdo neví:

  1. 5. 2020 – pondělí – do školy by mohli nastoupit studenti střední Praktické školy, kteří budou konat závěrečné zkoušky. Nebude se ale jednat o klasickou výuku, ale o přípravu na zkoušky. Jakou to bude formou, za jakých podmínek, není ještě jasné, čekáme na vyjádření a doporučení Ministerstva školství.

25. 5. 2020 pondělí – do školy by mohli nastoupit žáci 1. stupně základních škol (třídy základní školy, základní školy speciální a tříd pro děti s autismem). Nebude se to tedy, zatím, týkat žáků druhého stupně a Praktické školy.

I zde čekáme na vyjádření ministerstva školství, jakou to bude formou, za jakých podmínek, je jasné, že to bude dobrovolné a nebudou se moci zúčastnit děti a učitelé z rizikových skupin. Bude tedy nutné přítomnost dítěte ve škole doložit čestným prohlášením, že podobné nebezpečí nehrozí. V každém případě bude možné se dohodnout, jak na tom vaše dítě je, zda této možnosti využije, či nikoli.
V nejbližší době začnou učitelé zjišťovat, kdo bude mít o výuku zájem.
Těším se už na osobní setkání a moji kolegové taky.

Pavel Svoboda, ředitel školy