Soukromý: Otevření školy 8.června 2020

Vážení rodiče,

situace ve škole se mimořádným opatřením MZDR ČR ze dne 25.5.2020 a Metodickým pokynem MŠMT ze dne 27.5.2020 zásadně mění, škola bude pro žáky od 8. června 2020 otevřena pro všechny součásti naší školy.

Byli bychom rádi, kdybyste této možnosti využili. Děti by se ještě spoustu věcí mohly doučit, ujasnit, potkaly by se s kamarády, se svými učiteli. Vyučovat se bude pochopitelně v omezeném režimu, zaměříme se na hlavní předměty. Žáci, kteří budou chodit do školy, se již nebudou muset vzdělávat distančně. Žáci, kteří zůstanou doma, budou tuto povinnost mít nadále.

Abychom mohli otevření a provoz školy připravit, potřebujeme zcela závazně (Přihláška a dotazník na poslední straně) zjistit Váš zájem a účast Vašeho dítěte na vyučování, které bude realizováno za následujících podmínek.

Podmínky účasti Vašeho dítěte na vyučování

Hygienické zásady – směrnice školy při otevření 8 6 2020

Čestné prohlášení

Přihláška a dotazník pro rodiče