Výtvarná soutěž „Místo, které mám rád“

Jedna z mála škol, která nemá v Hradci Králové distanční výuku, je Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola v Hradecké ulici.
Výuka v této době probíhá ve třídách bez tělesné výchovy, klasického zpěvu a navštěvování odborných učeben. Setkávání žáků na různých společných akcích není možná. A tak přišel nápad.
Když se nemohou žáci setkat osobně, tak se alespoň setkají jejich obrázky na výtvarné výstavě nazvané: „Místo, které mám rád.“  A skutečně!  Nevěřili byste, kolik krásných míst mají děti ve svých srdcích a myšlenkách. Přesto se našla společná témata: příroda, dům, rodina i škola. Jsou to místa, kde se děti cítí příjemně, rozumějí si a znají se.
Výtvarníci měli k dispozici libovolné výtvarné techniky.  Vznikla tak díla jednotlivců, ale i celých tříd. A tak můžeme obdivovat nádherné akvarely přírody, kresby pastelkami, foto koláže doplněné kresbou, kombinovaná, prostorová díla. Žáci s učiteli se pustili i do náročnějších technik jako je kašírování, kde vznikl plastický model našich hor s nejvyšší horou Sněžkou. Žáci ze speciální třídy vytvořili technikou kolorované kresby tuší, doplněné fotografiemi, svoje oblíbené terapeutické místo Snoezelen.
Výtvarná díla jsou vystavena při vstupu do školy. Mohou si je tak prohlédnout žáci i jejich rodiče.
Děkujeme všem, kteří jste nás v této těžké době potěšili krásným zážitkem.