Zápis do MŠ

Mateřská škola SLUNEČNICE
v Markovické ulici 621/9 v Hradci Králové

 ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

bude probíhat ve vestibulu Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové, Hradecká 1231, PSČ 500

4. – 5. 5. 2021 od 8,00 do 15,00

 MŠ Slunečnice je určena pro děti:

 s autismem, s poruchou autistického spektra (PAS), se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, případně s jiným typem postižení.

 Děti jsou přijímány na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení (SPC, PPP), případně pediatrů a jiných odborných lékařů.

zápis 2021- MŠ Slunečnice