Příměstské tábory 2021

Vážení rodiče,

rozhodli jsme se připravit příměstské tábory, které každoročně nabízíme. V minulém roce se nám osvědčily 3 turnusy, a tak si je vám dovolujeme opět nabídnout. Víme, že situace je nejistá, ale předpokládáme, že budeme příměstské tábory realizovat.

Zároveň jsme si vědomi, že je tu stálá hrozba epidemie onemocnění Covid -19, takže pokud by se situace zhoršila, mohlo by se stát, že by se před konáním tábora vše zastavilo. I s touto variantou musíme počítat.

I proto upozorňujeme, že konání táborů bude možné jen v případě, že to umožní aktuální protiepidemiologická opatření a výhradně jen v rámci těchto opatření, bez jakýchkoli výjimek.

Termíny:

I. termín: 12. 7. – 16. 7. 2021          Vedoucí tábora: Mgr. Barbora Syrůčková

II. termín: 19. 7. – 23. 7. 2021         Vedoucí tábora: Vladislava Cvejnová

III. termín: 16. 8. – 20. 8. 2021        Vedoucí tábora: Kateřina Lesáková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – oznámení rodičům
Příměstský tábor 2021 – závazná přihláška