Vycházka za Betlémem

Od 1. prosince do 9. prosince 2021 měli možnost žáci naší školy navštívit v Náboženské obci CČSH Velký Juračkův Betlém v rámci akce „Vycházka za Betlémem“. V začátku týdne bylo sice nevlídné deštivé počasí, ale i tak přicházeli žáci nadšeni z této vycházky. Návštěvníci v poslední den této akce měli počasí už vánoční, krásně poletoval bílý sníh.
Mile nás přivítala paní Pospíšilová a zaujala nás poutavým výkladem. Betlém uváděla do provozu otočením figurky – ovečky. Postupně se pohybující postavičky, znázorňující různá povolání, ale i povahové rysy lidí, žáky okouzlily. Taktéž modrobílé ladění se zlacením celého Betléma je netradiční, ale velmi působivé. To, že autor své dílo vyráběl 8 let, nás ani nepřekvapilo. Za prohlídku stojí i vidět na místě další dva keramické Betlémy ve tvaru hodin, které stojí vedle Velkého Juračkova Betlému. Krásnou vánoční atmosféru ještě paní Pospíšilová naladila hrou na zvony v kostele sv. Ambrože písničkou „Půjdem spolu do Betléma“. Žáci si mohli v kostele prohlédnout nejen výstavu Betlémů a zvony, ale s nadšením si na zvony zkusili i zahrát.  
Děkujeme paní Pospíšilové, která nás provázela a v této adventní době svým laskavým přístupem navodila v každém krásnou vánoční atmosféru. Návštěvu doporučujeme i ostatním. Pokud se nemohli dostavit v uvedeném termínu akce, mohou podle svých možností navštívit Betlém dle individuální dohody s paní Pospíšilovou. Velký Juračkův Betlém je zpřístupněn pro veřejnost celoročně.