SK Integra

Nabídku možností, a to nejenom pro žáky, ale i pro další zájemce, doplňuje  SK Integra,z.s., který zajišťuje základní sportovní trénink, činnost a reprezentaci školy v soutěžích jak v Českém svazu mentálně postižených sportovců (www.csmps.cz), tak i Českém hnutí speciálních olympiád. Využíváme bohaté nabídky postupových soutěží pořádaných Českým svazem mentálně postižených sportovců, naší snahou je, aby se do činnosti nadále zapojovali i naši absolventi, či další dospělí zájemci s mentálním postižením.

Od roku 2011 se výrazně zintenzivnila činnost klubu především v stolním tenisu, kde naši hráči hrají několik stupňů pravidelné soutěže se „zdravými“ spoluhráči a soupeři. Je to pro ně nenahraditelná zkušenost, nejenom sportovní, ale i sociální. Zde je plně naplněn pojem „Integra“  (www.integra-pinec.cz).

SK Integra slučuje  oddíly  ze středních škol studentů s mentálním postižením v Hradci Králové, Žamberku a Hořicích a  základních škol  pro tuto kategorii žáků v Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově, Chrudimi, Vysokém Mýtě a Žamberku. Od 2017 se našimi členy stali i sportovci z Nového Bydžova. Zvláště spolupráce s středními školami, odbornými učilišti je významná, jelikož naši sportovci na soutěžích a akcích mají možnost poznat trenéry a učitele ze zmíněných škol, a tím i snadnější zapojení do jejich sportovní činnosti po skončení povinné školní docházky a přechodu na OU.

Veškerá činnost zcela bezplatná, realizovaná ve špičkových podmínkách. Především díky podpoře různých donátorů.

logo-cezMSMT_logotyp_text_cz

 

logo-cez

Sport, jakožto smysluplné naplnění volného času, pokládáme za základní  preventivní prvek v oblasti trestné činnosti a problematiky návykových látek. Ideálním cílem je dosáhnout individuálního zapojení dětí do zájmových aktivit  i po ukončení školy.
V naší činnosti nám významně pomáhá i podpora různých podporovatelů. Mezi nimi jsou nejvýznamnější: MŠMT, Národní sportovní agentura, Nadace ČEZ 

logo-cezZ nadačního příspěvku Nadace ČEZ pro období únor 2020 – únor 2021 se podařilo zajistit jednotné oblečení pro reprezentanty České republiky ve sjezdovém lyžování. Všichni tito reprezentanti – Denisa Macurová, Petr Petira a Magdalena Sailerová jsou členy SK Integra Hradec Králové, včetně trenéra Pavla Svobody. Budeme jezdit a reprezentovat v oblečení od české firmy Don Quiet.