Konzultační dny

Školní rok 2019 -2020

úterý – 15,30 – 17,00 hod.

     
10. 9. 2019 od 16,00 hod třídní schůzky
19.11. 2019 konzultace
7. 1. 2020 konzultace
7. 4. 2020 konzultace
2. 6. 2020 konzultace