Archiv pro měsíc: Prosinec 2021

Testování ve škole od 3.1.2022

Pokyny pro zákonné zástupce pozitivně testovaného žáka

  1. Zákonný zástupce je povinen pozitivně testované dítě ve škole vyzvednout v co nejkratší době nebo zajistit vyzvednutí jinou osobou
  2. V případě, že je výsledek PCR test žáka pozitivní, je zákonný zástupce povinen o pozitivním výsledku PCR testu bez zbytečného odkladu informovat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen dětský lékař). Tento dětský lékař je povinen nařídit dítěti nebo žákovi izolaci.                              
  3. Je povinen bezodkladně nahlásit škole výsledek testu.
  4. Pokud má žák školy pozitivní výsledek PCR testu a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení PCR testu, případně do dne zjištění pozitivního výsledku PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka povinen bezodkladně nahlásit škole výsledek testu.

Vycházka za Betlémem

Od 1. prosince do 9. prosince 2021 měli možnost žáci naší školy navštívit v Náboženské obci CČSH Velký Juračkův Betlém v rámci akce „Vycházka za Betlémem“. V začátku týdne bylo sice nevlídné deštivé počasí, ale i tak přicházeli žáci nadšeni z této vycházky. Návštěvníci v poslední den této akce měli počasí už vánoční, krásně poletoval bílý sníh.
Mile nás přivítala paní Pospíšilová a zaujala nás poutavým výkladem. Betlém uváděla do provozu otočením figurky – ovečky. Postupně se pohybující postavičky, znázorňující různá povolání, ale i povahové rysy lidí, žáky okouzlily. Taktéž modrobílé ladění se zlacením celého Betléma je netradiční, ale velmi působivé. To, že autor své dílo vyráběl 8 let, nás ani nepřekvapilo. Za prohlídku stojí i vidět na místě další dva keramické Betlémy ve tvaru hodin, které stojí vedle Velkého Juračkova Betlému. Krásnou vánoční atmosféru ještě paní Pospíšilová naladila hrou na zvony v kostele sv. Ambrože písničkou „Půjdem spolu do Betléma“. Žáci si mohli v kostele prohlédnout nejen výstavu Betlémů a zvony, ale s nadšením si na zvony zkusili i zahrát.  
Děkujeme paní Pospíšilové, která nás provázela a v této adventní době svým laskavým přístupem navodila v každém krásnou vánoční atmosféru. Návštěvu doporučujeme i ostatním. Pokud se nemohli dostavit v uvedeném termínu akce, mohou podle svých možností navštívit Betlém dle individuální dohody s paní Pospíšilovou. Velký Juračkův Betlém je zpřístupněn pro veřejnost celoročně.

Vánoční přáníčka pro Charitu Hradec Králové

Oblastní charita nás prostřednictvím emailu pro dobrovolníky oslovila a požádala o pomoc s tvorbou přáníček pro osamělé seniory. Pro naše šikovné děti to byla výzva. Malé výtvarníky úkol moc bavil. Vytvořili na 166 kusů krásných přáníček i s vepsaným věnováním. Všem moc děkujeme. Přáníčka byla předána paní Petře Zikové z Oblastní charity v Hradci Králové a již brzy poputují s drobnými dárečky k babičkám a dědečkům.

 

Oznámení

Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické  školy oznamuje:

ve dnech 20. – 22.12. nebudou vyhlášeny volné dny ředitele školy.