Výlet do Afriky

Dne 2. 6. 2022 třída ZA5 vyrazila na cestu. První zastávka byla ve Vysokém Chvojně na krásném místě uprostřed přírody. Byla tam obora, ve které běhali mufloni, jeleni a daňci. Také tam začínala naučná stezka se čtyřmi dřevěnými naučnými panely. Na nich jsme si zopakovali vědomosti a znalosti o ptácích, broucích, motýlech, o houbách a rostlinách. Zahráli jsme si ptačí pexeso a také jsme zjistili, jak dlouho se v přírodě rozkládají různé materiály. Posvačili jsme u obory s výhledem na pasoucí se vysokou zvěř. Poté jsme si zacvičili v místní lesní posilovně. Když jsme se dostatečně vydováděli, pokračovali jsme na cestě do Holic. Po příjezdu do města jsme se posilnili výbornou zmrzlinou a už na nás čekala čarovná Afrika. Navštívili jsme totiž AFRICKÉ MUZEUM DR. EMILA HOLUBA. Dýchla na nás atmosféra cizokrajné země. Nejprve jsme zhlédli krátký dokument o životě a cestách Dr. E. Holuba. Pak jsme se setkali s pravými africkými domorodci a africkou faunou. Viděli jsme zvířata v jejich skutečné velikosti, knihy napsané E. Holubem, jeho osobní věci, masky, zbraně, nádoby a šperky od afrických domorodců.
Koupili jsme si pěkné upomínkové předměty a spokojení, i když trochu unavení, jsme se vrátili zpět do Hradce.
Děkujeme panu řediteli za půjčení vozidla a naší vynikající paní řidičce Markétce za bezpečné a pohodové cestování.  Všem doporučujeme, byl to krásný výlet spojený se zajímavou exkurzí.