Věnným městem s hradeckým questem

Cesta za pokladem je lákavá. Je ukrytý někde venku, nevíme kde, nevíme, co vlastně hledáme. První indicie získáváme v infocentru, v podobě plánku, mapky, která nás má na přesně určené místo dovést. Zbývá vyluštit tajenku. S papírem a tužkou v ruce se vydáváme na cestu.

„Vykroč hned vlevo, však jenom pár kroků, zastav se u domu, co má šest set roků…“ Postupujeme pomalu, ale jistě, rozhlížíme se, hledáme, prohlížíme dům od domu, aby nám neunikly žádné důležité informace, plníme úkoly a skládáme písmenka, která nás k cíli dovedou. „Tvá cesta tajemství ke konci plyne, jen najdi místo, kde…“ Na otázky odpovídáme správně a tajenka začíná dávat smysl. „Odpověď jsi našel? Super, dobrá práce!“ Po chvilce hledání poklad je náš. Pobavili jsme se a dozvěděli něco nového, tím naše dobrodružná výprava končí. Bylo to pěkné dopoledne.