Hry pro radost v Kolíně

V úterý 21. června 2022 se vybraní žáci naší ZŠ speciální a SŠ praktické zúčastnili 19. ročníku Her pro radost, které proběhly v Kolíně. Na této tradiční sportovní akci si účastníci mohli vyzkoušet čtyři lehkoatletické disciplíny – běh na 60 a 400 metrů, skok daleký a hod míčkem. Všichni naši závodníci vzorně reprezentovali naši školu, přičemž podávali sportovní výkony na hranici svých možností, za což byli odměněni zlatými medailemi. Kromě sportovního významu měly hry i společenský přesah. Setkání sportovců z různých částí naší republiky přineslo mnohým závodníkům nové přátele.

            Ze spokojeného výrazu našich žáků se dalo vyčíst, že se jednalo o vydařenou akci, které se rádi zúčastníme i v budoucnu.