Den v přírodě na Biřičce

Třída SA3 se 13. června 2022 rozhodla prověřit své znalosti z přírodovědy v krásném prostředí lesů a rybníků. Náš přírodovědný program začal na rybníce Biřička, kde jsme uskutečnili naučnou pohádkovou cestu směrem rybník Cikán a dále pokračovali až k rybníku Datlík, kde jsme se. Cestou nás provázel nejen ptačí koncert, ale také  přírodovědná přednáška doprovázená zajímavými pohádkovými příběhy vztahujícími se k tématu rybníků a lesů v okolí. Kromě toho jsme plnili poznávací soutěž: ,,Poznej hlas ptáčka zpěváčka, rostlinu či strom.“ Ve škole jsme druhý den zhodnotili celý den v přírodě, ukázali si fotky a vyhodnotili poznávací soutěž. Počasí nám přálo a všem třídám doporučujeme: ,,Jeďte se na Biřičku nadýchat čerstvého vzduchu.“