Archiv pro rubriku: EVVO akce

Výuka v přírodě

Dne 14. 11. se třída A8 vydala k soutoku do Jiráskových sadů, kde se děti seznámily s místní krajinou a zvířaty, které tam žijí. Zopakovalo se učivo z přírodopisu ze 7. ročníku – ptactvo a rostliny. Děti se také setkaly s nutriemi, kachnami a labutěmi, které nakrmily suchým pečivem. Vycházka se opravdu vydařila, některé děti poznaly část Hradce Králové, kterou ještě neznaly.

 

Poznáváme život hmyzu

V rámci projektového dne se žáci dozvěděli zajímavosti ze života hmyzu. V rámci interaktivních programů jsme hledali informace o vývoji, rozmnožování, přezimování základních druhů žijících na zahradách a loukách v našem okolí. Obrázkové skládačky, puzzle, encyklopedie nám pomohly všechny informace najít. Odměnou nám byly omalovánky a vystřihovánky hmyzu. Mandelinku bramborovou jsme nejprve vyhledali v určovacím klíči a pak jsme ji již snadno ve hmyzích omalovánkách vybarvili. Na dalším stanovišti jsme zkoumali hmyz pod lupou. Pozorovali jsme včelu a vosu a sledovali jsme rozdíly. Přitom jsme se učili určovat znaky podle klíče a rozpoznávat hmyz podle encyklopedie. Na zahradě jsme se setkali u hmyzího hotelu, je to naše nová environmentální pomůcka, a doplnili jsme přírodniny pro přezimování hmyzu. Akce byla velmi přínosná pro úvod do dalších environmentálních činností v oblasti poznávání hmyzu. Díky dotaci nadace Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme, jsme mohli využít zakoupených publikací a pracovních materiálů k poznání další oblasti naší přírody.

Putování za životem hmyzu

Program společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco  „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci veřejně prospěšných projektů. Naše škola, se zapojila do 4. kola tohoto programu  projektem PUTOVÁNÍ ZA ŽIVOTEM HMYZU.
V rámci projektu, mohou žáci ze třídy A5 společně s panem učitelem v hodinách pracovního vyučování zrealizovat výrobu „hmyzího hotelu“ pro hmyz žijící v naší školní zahradě.
Do práce se chlapci z A5 pustili se značným úsilím a velkým nadšením. Nejprve si museli nakreslit plánek celého domu, podle kterého probíhá celá realizace. Následovalo důkladné proměřování, řezání a začišťování dřevěných prken pro výstavbu. Pak už bylo potřeba jednotlivé části začít k sobě přitloukat a montovat. Chlapci si vedou velmi úspěšně a práce jim jde pěkně od ruky. Práce na hotelu je moc těší a nemohou se dočkat, až bude hotel postavený. Všechny postupy jsme pro vás pečlivě zdokumentovali. Již se těšíme, až budeme moci pozorovat, jak hmyz začne obývat svůj nový domov.

Den v přírodě

Ve středu 21. 6. si třídy A8 a A2 udělaly společný výlet do hradecké přírody. Po menším transportu autobusem na Pod Strání se šlo panelovou cestou směrem Nový Hradec Králové na vyhlídku. Po cestě všichni hledali kolem sebe a poznávali krytosemenné rostliny, o kterých se nedávno učili. Děti měly možnost vidět celé město z výšky na vyhlídkovém místě, kde hledaly místo svého bydliště a snažili se tedy orientovat v prostoru. Dále se pokračovalo kolem rybníku Cikán až k Biřičce, kde se zakotvilo na větší odpočinek. Rybníky mají zajímavou minulost, se kterou byli žáci pomocí výkladu seznámeni. Také si něco mohli přečíst na informačních tabulích. Kdo chtěl, tak si smočil nohy v osvěžující vodě. Také se opékaly buřty. S plnými bříšky a novými zážitky se skupina vracela domů. Byla to opravdu příjemná a poučná procházka!

Biřička – vycházky

V pondělí 4. června 2018 začal seriál vycházek do přírody s místní organizací SEVER.

V pěti dnech se vystřídají různé skupiny ze tříd ze všech částí Speciálních škol, tématem je na Biřičce poznávání svého okolí prostřednictvím smyslů a na Plachtě šest pokladů.

Počasí v těchto dnech přeje pobytu v přírodě a tak si jistě účastníci odnesou z lesa dobrou náladu a nové poznatky, které pak budou moci využít i během letních prázdnin při toulkách s rodinou. Děkuji organizaci SEVER za spolupráci.

Botanická zahrada – A8

Ve středu 30. 5. 2018 třída A8 navštívila botanickou zahradu. Měli jsme domluvený výklad od paní z Farmaceutické fakulty Univerzity Hradec Králové. Provedla nás skleníkem, kde byly mj. exotické rostliny z různých částí světa. Děti propojily informace načerpané na hodinách přírodopisu i zeměpisu a učili se názorně.  Paní průvodkyně se jich totiž několikrát ptala, zda ví, kde se rostliny pěstují nebo o jaké rostliny se jedná. Kluci byli aktivní a se zájmem odpovídali. Dále jsme se prošli ještě po venkovní zahradě a směli jsme nahlédnout i do místnosti, kde se rostliny suší. Nádherně to tam vonělo. Na pár chvil jsme byli i v místnosti, kde se tyto usušené rostliny skladují – bylo tam trochu chladněji, brrr! Na závěr si pak nadšenci mohli koupit sazeničky dostupných rostlin. Exkurze se opravdu povedla, těšíme se na další.

Děti dětem Přání Zemi

Milá Země,
já Ti přeju, aby nikdo nekácel stromy v lesích, aby si nikdo nemyl auta v přírodě, aby nikdo nevyléval do přírody chemické látky. Také Ti, milá Země, nepřeju, aby hořelo.
žák 9. A třídy Michal Polák

Milá Země,
já Ti přeju, aby kvetly kytičky, aby stromy rostly, abys měla krásnou přírodu a byla hodně čistá. Nepřeju Ti, aby došlo k nějaké katastrofě a aby se Ti zničilo všechno, co máš.
žákyně 9.A třídy Natálie Žigová

DEN ZEMĚ – DĚTI DĚTEM

Každoročně deváťáci a vybraní osmáci připravují pro své mladší spolužáky program, u kterého se všichni pobaví a zároveň něco nového dozví. V úterý 24. dubna 2018 jsme si připomněli DEN ZEMĚ na deseti stanovištích, zaměřených na naši planetu Zemi. Naučili jsme se mnohé o pevninách, oceánech, obyvatelstvu, fauně i flóře. Děti si zahrály na planety, které obíhají Slunce, plavaly v různých mořích, prstíkem v písku kreslily tvary některých světadílů, poznávaly rostliny i zvířata atd. Na závěr třídily odpad a obkreslovaly svou ruku, protože každá, tedy I MÁ RUKA CHRÁNÍ ZEMĚKOULI.

Pohádka se živými zvířaty

Přijela k nám vzácná návštěva. 17.4. k nám do školy přijeli 2 dámy a jejich zvířátka: 3 pejsci (Elinka, Ája a Agátka) a kocourek Monty a zahráli nám pohádku ,,O pejskovi a kočičce, jak vařili dort“.
Nejprve se nám zvířátka představila a ukázala, jaká jsou hodná. Poté následovala pohádka. Děti tleskaly hezkým kouskům pejsků, kteří nám předvedli, jací jsou báječní slídiči, našli všechny schované dobroty, pak se ukázala Ája jako super cirkusácký pejsek, co ona všechno dokázala : točení se dokola,slalom pod nohama paničky, výskoky na nohu, převalování, dávání packy….
Nejvíce se nám ale líbilo, že jsme si s pejsky i s kocourkem mohli pohrát, pohladit je a dát jim za odměnu i pár piškotků. Dokonce si s námi i zahráli různé hry a podlézali nám pod nohama z nichž jsme vytvořili tunel… Nakonec jsme se spolu vyfotili. No to bylo super dopoledne s bezva kamarády. Prostě MÁME RÁDI ZVÍŘATA.

Návštěva psího útulku

V pondělí 12. února jsme se po delší době vypravili za pejsky do Malšovic – do městského psího útulku. Tentokrát jsme jeli v zimě ve složení ze tříd A3, R2 a S2 – každá skupina od tamní vedoucí dostala instrukce, podepsala souhlas s opatrováním svého průvodce, předali jsme velkou tašku s dobrotami a potřebami pro pejsky  a vyrazili jsme. Celou cestu bylo příjemně, svítilo sluníčko a byli jsme v té chvíli jediní „pejskaři“ široko daleko. V lese nás zaujalo malé množství sněhu, všimli jsme pozůstatků podzimní větrné smrště – stále je opodál cest vidět mnoho popadaných větví a rozřezaných kmenů.  Během dvouhodinové procházky jsme si všímali také turistických značek – my jsme narazili na žlutou a slíbili si, že se ve škole podíváme, odkud a kam vede. Kluci také po návratu chtěli nakreslit naši krásnou a poslušnou Daisy. Třída A3 se zase chce věnovat podobě Bobiny. Děkuji všem zúčastněným, rodičům, kteří věnovali pamlsky a potřeby pro útulek, a těším se, že na nás v jarním a letním období zase navážou další třídy.