Výlet do Krkonoš

Ve středu 22. června se třída ZŠA1 vydala na školní výlet do Krkonoš. Ráno jsme vyjeli školním autem směr Pec pod Sněžkou, kam jsme dorazili po 9. hodině. Zaparkovali jsme přímo pod Portáškami, kde jsme se posilnili svačinou a poté vyrazili lanovkou vzhůru. Počasí, které bylo opravdu nádherné, nám dopřálo užít si z lanovky krásný výhled po okolí. Nahoře, v cíli našeho výletu, kterým byla venkovní herní zóna Pec-ka, si žáci zakoupili dřevěné kuličky „pecky“ a vyrazili si zasportovat a pohrát na venkovní herní prvky. Po poledni jsme si zašli na oběd do horské chalupy Portášky, kde jsme si připili limonádou na zdařilý výlet a dali si nejrůznější dobroty jako svíčkovou, česnečku, bramboračku, povidlové knedlíky nebo špagety. Po cestě dolů jsme si znovu užívali krásný výhled na protilehlé kopce a vysílač Černé hory. Znaveni, ale spokojeni jsme se pak vrátili do Hradce se spoustou úžasných zážitků.

Hry pro radost v Kolíně

V úterý 21. června 2022 se vybraní žáci naší ZŠ speciální a SŠ praktické zúčastnili 19. ročníku Her pro radost, které proběhly v Kolíně. Na této tradiční sportovní akci si účastníci mohli vyzkoušet čtyři lehkoatletické disciplíny – běh na 60 a 400 metrů, skok daleký a hod míčkem. Všichni naši závodníci vzorně reprezentovali naši školu, přičemž podávali sportovní výkony na hranici svých možností, za což byli odměněni zlatými medailemi. Kromě sportovního významu měly hry i společenský přesah. Setkání sportovců z různých částí naší republiky přineslo mnohým závodníkům nové přátele.

            Ze spokojeného výrazu našich žáků se dalo vyčíst, že se jednalo o vydařenou akci, které se rádi zúčastníme i v budoucnu.

Dobrodružná výprava do přírody ZA6

 

Batohy na záda… a můžeme do terénu. Autobus nás dovezl k okraji lesa, odkud nás červená značka navigovala k rozhledně Milíř. Cestou nás doprovázelo pomalu jedoucí auto s plošinou, které mířilo ke stejnému cíli. Viděli jsme přípravné práce na opravě rozhledny poškozené strakapoudem, který si do dřevěných sloupů tvořících konstrukci vykloval dutiny a v jedné z nich dokonce zahnízdil. Pozdravili jsme se s místním vodníkem posedávajícím na břehu tůňky a kouřícím dýmku, se sovou, která dohlíží na dřevěnou stavbu rozhledny, s čertem, co by měl snad strašit kolemjdoucí a s odpočívajícím zeleným koníkem. Po posilnění, v podobě objemných svačin, jsme vyrazili za šipkou navigace směrem k rybníku Cikán. Po chvíli Slunce vystřídaly temně šedé mraky, kolem byla tma a ticho. Naše kroky se prodloužily a zrychlily. Dalšímu cíli, rybníku Biřička, se nedobrovolně obloukem vyhnuly. Přihnal se vítr, který nás popoháněl rychleji a rychleji. Úkrytem se nám stala zastávka autobusu s lavičkou. Nebe hřmělo, blesky se předháněly, voda cákala a smáčela nám nohy. Silnice se rozsvítila světly aut a odrazy těchto světel. Trolejbus nás odvezl na zastávku ke škole. A špekáčky, kterými nás maminky vybavily? Poradili jsme si. Náš výlet do přírody jsme zakončili ve školní kuchyňce. Byly výborné, děkujeme!!!

Výprava to byla dobrodružná. To se v přírodě někdy stává. A příště se máme na co těšit. Bude ohýnek!!!

 

Pátračka – ptačí budky a jejich obyvatelé

V průběhu třech týdnů na přelomu května a června se naše škola proměnila v ptačí svět. Všechny třídy vyráběly papírové ptačí budky a jejich obyvatele – nejrůznější druhy hnízdivého ptactva. Budky potom žáci rozmístili ve společných prostorách školy, čímž nejen sami připravili druhou část projektu, ale zároveň i vyzdobili naši školu. Po týdnu výtvarného tvoření a rozvěšení budek po škole se každá třída proměnila v pátrací tým a vyrazila s úkolovým archem po škole hledat a počítat všechny ptačí budky, zjišťovat názvy jejich obyvatel a hledat kartičky, ze kterých pak sestavila název Zvonek zelený. Na EVVO nástěnce si pak mohli všichni přečíst podrobné informace o tomto ptákovi, jenž byl ornitologickou společností vyhlášen ptákem roku 2022. Tento projekt byl zaměřen nejen na získání nových znalostí v oblasti ptactva České republiky a na rozvoj kreativity žáků, ale také na jejich spolupráci, vzájemnou komunikaci a týmovou práci. V rámci projektu se navíc žáci aktivně účastnili na přípravě pátračky. Touto akcí jsme příjemně zakončili environmentální vzdělávání letošního školního roku.

MČR v silniční cyklistice 14. – 15. 6. 2022 – Račice

Rok se sešel s rokem, skoro na den, a opět tu byly naše oblíbené Račice – místo, kde se tradičně koná Mistrovství České republiky v cyklistice pro žáky našich škol. Už jsme si zde zvykli na počasí, které je skoro vždy skvělé (za 24. ročníků pršelo jen jednou) a na báječnou atmosféru. A také na připravenost akce, kde vše klape jako na drátku.
Letos naše výprava ve složení: Hubert Bulíček, Matěj Kulič, Rostislav Středa a Daniel Vít mohla odjet na MČR s klidem. A to proto, že jsme měli natrénováno jako nikdy jindy předtím! Vždyť od poloviny září „frčely“ tréninky, v říjnu MČR horských kol a potom již podzimní a zimní tréninky na báječných trenažérech, které nám Integra nadělila k Vánocům. Nu, a s prvním jarním sluníčkem jsme již byli na silničkách (silniční kola) a jezdili. Každý týden. A hlavně, všichni na tréninky chodili pravidelně, s radostí a pořád. Pro trenéra jistě skvělý pocit. Škoda, že tým opustil Petr Štosek, nadějný cyklista. Ale dal přednost kopané. Celý příspěvek

Věnným městem s hradeckým questem

Cesta za pokladem je lákavá. Je ukrytý někde venku, nevíme kde, nevíme, co vlastně hledáme. První indicie získáváme v infocentru, v podobě plánku, mapky, která nás má na přesně určené místo dovést. Zbývá vyluštit tajenku. S papírem a tužkou v ruce se vydáváme na cestu.

„Vykroč hned vlevo, však jenom pár kroků, zastav se u domu, co má šest set roků…“ Postupujeme pomalu, ale jistě, rozhlížíme se, hledáme, prohlížíme dům od domu, aby nám neunikly žádné důležité informace, plníme úkoly a skládáme písmenka, která nás k cíli dovedou. „Tvá cesta tajemství ke konci plyne, jen najdi místo, kde…“ Na otázky odpovídáme správně a tajenka začíná dávat smysl. „Odpověď jsi našel? Super, dobrá práce!“ Po chvilce hledání poklad je náš. Pobavili jsme se a dozvěděli něco nového, tím naše dobrodružná výprava končí. Bylo to pěkné dopoledne.

Den v přírodě na Biřičce

Třída SA3 se 13. června 2022 rozhodla prověřit své znalosti z přírodovědy v krásném prostředí lesů a rybníků. Náš přírodovědný program začal na rybníce Biřička, kde jsme uskutečnili naučnou pohádkovou cestu směrem rybník Cikán a dále pokračovali až k rybníku Datlík, kde jsme se. Cestou nás provázel nejen ptačí koncert, ale také  přírodovědná přednáška doprovázená zajímavými pohádkovými příběhy vztahujícími se k tématu rybníků a lesů v okolí. Kromě toho jsme plnili poznávací soutěž: ,,Poznej hlas ptáčka zpěváčka, rostlinu či strom.“ Ve škole jsme druhý den zhodnotili celý den v přírodě, ukázali si fotky a vyhodnotili poznávací soutěž. Počasí nám přálo a všem třídám doporučujeme: ,,Jeďte se na Biřičku nadýchat čerstvého vzduchu.“

Soutěž Mladých zdravotníků speciálních škol

Ve čtvrtek 9. června se žáci zájmového kroužku Mladý zdravotník jeli seznámit s prostředím a stanovišti na soutěž pod záštitou Českého červeného kříže. Soutěž se konala ve Speciální základní škole Augustina Bartoše v Úpici u Trutnova a zúčastnilo se jí 15 zdravotních hlídek + náš nesoutěžní tým s číslem 16. Naši školu zastupovali žáci třídy ZŠA1 – Luňák Michael, Luňák Sebastian a Zábojník David a žákyně třídy 4.A – Čápová Kristýna. Přestože se naše hlídka v letošním roce zapojila jako začínající nesoutěžní tým, žáci prokázali řadu znalostí a dovedností na mnoha stanovištích, na kterých si soutěžní úkoly mohli vyzkoušet, a získali krásných 425 bodů. Těšíme se na příští rok, kdy se již určitě aktivně zapojíme do soutěže a budeme tak reprezentovat naši školu.

Divadelní představení

V úterý  8 .6. 2022 k nám do školy přijelo divadlo z agentury Pernštejni. Přivezli nám představení Leonardo da Vinci.
Nejprve museli naši nejsilnější spolužáci pomoci s rekvizitami. A bylo jich opravdu hodně. Potom se naše tělocvična přeměnila na divadelní a výstavní sál.
Když nám páni divadelníci představili mistra Leonarda a jeho život v třiceti minutovém divadelním kuse, mohly si děti prohlédnout a vyzkoušet repliky mistrových vynálezů, obrazů a ostatních jeho geniálních děl. Celé představení bylo poutavé a velice poučné.