Rozloučení ředitele

Vážení kolegové, milé děti, vážení rodiče a ostatní

Dovolte mi, abych se touto cestou s Vámi všemi rozloučil, po 33,5 letech ředitelování této škole odcházím na zasloužilý odpočinek.
Bylo mi tady moc fajn, potkal jsem spoustu báječných a šikovných nejenom žáků, ale i Vás rodičů a kolegů. Pracoval jsem v úžasném prostředí, krásné škole.
Mému nástupci, panu Mgr. Pavlu Záleskému, přeji hodně štěstí a stejně dobré spolupracovníky jako jsem měl já.
Mějte se všichni hezky a děkuju za vše!
Pavel Svoboda (od 1. 2. 2023 emeritní ředitel)

Školní kolo v plavání

Rok se sešel s rokem a my jsme měli možnost 24. 1. 2023 konečně uskutečnit školní kolo v plavání. Předchozí ročníky nám zkazil ten protivný a vlezlý COVID.
A bylo to moc fajn, na start se přišlo představit 19 plavců – 5 dívek a 14 chlapců. A věřte, že se bylo na co dívat! Pro trenéry je krásné vidět, že jejich práce má smysl, že se sportovci výkonnostně posouvají dopředu. A někteří přímo raketově! . Většina závodníků, kromě dobrých zlepšených časů, předvedla i moc hezké styly plavání, je radost se na ně dívat. A pro nás bylo nejúžasnější to, že z 19 závodníků a závodnic si 10 z nich, v obou plavaných disciplínách, zlepšilo své osobní rekordy. A to jen za půl roku pravidelného tréninku! Úžasné! To víte, zadarmo to nebylo. Bez pravidelného tréninku by to nešlo.
Děkujeme všem závodníkům za hezký zážitek a předvedené výkony.

Výsledky školního kola

Jaroměřská hokejka

Dne 18. 1. 2023 jsme vyrazili do Jaroměře a těšili jsme se na tradiční turnaj ve florbale. Jely dva týmy: Praktická a základní škola autistická. Před turnajem jsme ve škole poctivě trénovali a o to více se bylo na co těšit. Na hrací ploše byli 3 hráči a 1 brankář, střídání probíhalo neomezeně a libovolně. Na turnaj se přihlásilo celkem 9 družstev a hrálo se systémem každý s každým. A jak to dopadlo? Celkově jsme skončili na 7. místě /Pršáci/ a 2.místě /ZŠ A/!!! Velký úspěch a chybělo opravdu málo k prvnímu místu. Celý turnaj probíhal v duchu pohody a fair play. Proto všichni dostali zlaté medaile a pochvalu za fair play družstva. A o poslední třešničku na dort se postaral Jakub Záruba který získal dvě ocenění – nejlepší hráč turnaje a první místo v dovednostních disciplínách.

Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové

vyhlašuje
1.
kolo přijímacího řízení

pro školní rok 2023/2024 do oborů vzdělání dle RVP:

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
78-62-C/01    Praktická škola jednoletá                                   7

78-62-C/02    Praktická škola dvouletá                                    6

 Praktická škola dvouletá se zaměřením na ruční práce
Praktická škola dvouletá se zaměřením na pěstitelství a ekologii

Přihlášky zašlete nebo individuálně předejte nejpozději do 1. 3. 2023 na adresu školy: MŠ, SpZŠ a PrŠ, Hradecká 1231, 50003 Hradec Králové.

Přijímací řízení 2023-24 -podrobné informace

Plavecký výcvik

Od září do poloviny ledna se třídy 4. a 5. A zúčastnily plaveckého výcviku, který vedla plavecká škola ZEVA. Několik dětí se naučilo velmi pěkně základům stylu prsa a znak, což využily při závěrečných závodech. Výuka probíhala zábavnou formou, kromě plavání si děti hrály na polystyrénových podložkách, skákaly do vody, při potápění hledaly malé kroužky. Velkým problémem byla nemocnost dětí a u některých jedinců neochota účastnit se výcviku, který byl povinný, v rámci hodin tělesné výchovy. Většina našich dětí však byla nadšená a do bazénu se chystá ve volném čase i s rodiči.

Zpívání u stromečku

22. prosinec, poslední školní den roku 2022. Děti se již těší na nadcházející vánoční prázdniny, a hlavně na Štědrý den, Ježíška a překvapení, které je čeká pod stromečkem. Také u nás ve třídách probíhaly vánoční besídky a Ježíšek nezapomněl na hodné a šikovné děti a obdaroval je krásnými dárečky. Ze tříd se linula vůně cukroví, které maminky napekly, zněly vánoční písně a koledy a přání pohodových a klidných vánočních svátků. Tento den jsme zakončili již tradičním zpíváním u stromečku. Sešli jsme se v přízemí školy a kolem stromečku a školní kapely jsme vytvořili pěvecký sbor. Přidali se k nám i rodiče, kteří právě přicházeli. Školou se rozléhaly tradiční vánoční koledy a my se rozloučili se starým rokem.

3. ledna se opět sejdeme ve škole, ve svých třídách, s kamarády, učiteli a asistenty. Ale to již budeme o rok starší a budeme si přát, aby rok 2023 byl ten nejlepší!

Premiéra filmu o škole

Dne 20. prosince 2022 jsme se sešli v hradeckém kině Biocentrál, abychom představili nově natočený film o škole. Pozvání přijala i početná skupina zástupců Královéhradeckého kraje v čele s náměstkem hejtmana Mgr. Arnoštem Štěpánkem a někteří zástupci základních škol.
Film je nejen dokumentem o naší škole, ale je především ukázkou speciálního školství. Vzhledem k tomu, že naše škola vzdělává děti od mateřské školy až po střední školu, přibližuje vzdělávání žáků s mentálním postižením, s autismem a kombinovanými vadami, ve všech stupních vzdělávání.
Film je zároveň i nabídkou metodického materiálu pro výuku jako argument a podpůrný materiál pro odborníky, například výchovné poradce a učitele, kteří doporučují selhávajícím žákům vzdělávání ve speciální škole.
Pro rodiče a jejich děti jako motivační a informační film tehdy, když se rozhodují a stojí před volbou vzdělávání ve speciálním školství.
Film si také klade nelehký úkol! Odstranit mýty o speciálním školství a ukázat veřejnosti, že speciální školství obecně není až tak špatné. Naopak, že je kvalitní a bezpečné, mnohdy realizované ve skvělých podmínkách. A to, že zde dítě může, a většinou bývá, šťastnější než jako nevhodně integrované. A, šťastné a spokojené dítě rovná se šťastná a spokojená rodina.

Film je uveřejněn na Youtube v 10 videích, které zahrnují: 1x upoutávku na film, 1 x celý, kompaktní film, 1 x anketu s rodiči.  Dalších 7 kratších segmentů, slouží jako informace o konkrétních součástech školy, o kterou má divák zájem.

https://www.youtube.com/@mariereznickova

Vánoční trhy

Naše třída ZA3 vyrazila na vánoční trhy, které se tradičně konali na Velkém náměstí. Trhovci nabízeli široký sortiment vánočního zboží – vánoční ozdoby z různých materiálů, různorodé dárky, zdobenou keramiku, ručně vyráběné dekorace, bižuterii, svíčky, knížky, kožešinové výrobky, čepice, šály a rukavice, hračky a další výrobky uměleckých řemesel. Nechyběli ani cukrovinky, perníčky, punč, trdelníky, valašské frgály, štramberské uši, pečené kaštany, turecký med a výrobky z medu nebo bramboráky. Někteří z nás si ještě pořídili vánoční dárky pro své milé a bližní. Krásnou předvánoční atmosféru jsme si všichni užili za zvuků českých vánočních koled.

Výuka v muzeu

V pátek 9. prosince 2022 se třída ZŠA1 vydala učit do prvorepublikové učebny v Muzeu východních Čech. Učebna nás nadchla svým dobovým vybavením s vánoční atmosférou. Žáci si vyzkoušeli výuku ve starých dubových lavicích, kde ve dvojicích plnili přírodovědné kvízy na téma živá a neživá příroda. Na závěr výuky si pak společně zábavnou formou zopakovali učivo ze školy i nově získané vědomosti. Při této aktivitě si žáci vyzkoušeli týmovou spolupráci. Na konci vyučování dostali vysvědčení psané inkoustovým perem, někdo i dokonce s kaňkou.  Ze všeho nejvíce žáky zaujaly vystavené tehdejší formy trestů, zejména pak klečení v koutě na hrachu a rákoska. První z trestů si všichni dobrovolně a s nadšením vyzkoušeli. Těšíme se, až se někdy zase půjdeme učit do těchto krásných prostor, kde pro nás výuka byla zábavou a všichni jsme si ji naplno užili.

Vánoční jarmark

Nastal čas adventů a vánočního čekání na Ježíška a boží svátky. Ve čtvrtek 8. prosince se vstupní hala naší školy proměnila v staročeský jarmark. Návštěvníci obdivovali krásný Betlém, vánoční stromeček adventní věnce a hlavně výrobky, které si mohli za nízké ceny zakoupit. 
Jarmark to jsou nejen zvyky, tradice, obyčeje, voňavé cukroví, horký punč a čaj, ale také vystoupení herců, zpěváků a koledníků. Také u nás muzikanti a kejklíři nechyběli. Ve čtyřech vystoupeních se nám představily děti z dramaťáčku s etudou „Zimní sporty“, kroužek Muzicírování s krásnou produkcí „Vločka.“ V pásmu písniček a básniček nám přinesly vánoční atmosféru děti ze třídy SA3 se svými pedagogy.
Děkujeme všem dětem naší školy, pedagogům a rodičům za pomoc s přípravou dárečků na vánoční jarmark. Budeme se těšit příští rok na společné setkání.
Závěr jarmarečního dne patřil setkání pedagogů napříč generacemi – vánoční posezení se seniory – bývalými kolegy a kolegyněmi a zaměstnanci Speciální a Praktické školy. Všichni přítomní se mohli nejprve pokochat vánoční atmosférou na školním předvánočním jarmarku a nakoupit si drobné dárky či cukroví, poté zhlédli zimní pásmo, které připravily paní učitelky s dětmi z různých tříd. Následovalo přivítání panem ředitelem, občerstvení a povídání o časech minulých, současných i budoucích jak na bázi profesní, tak i osobní. Mnoho pozvaných se bohužel omluvilo z důvodu nemoci, ale ti, kteří přišli si posezení krásně užili – dle ohlasů samotných přítomných. Všichni se již těší na další setkání v roce 2023.