Archiv rubriky: EVVO akce

Exkurze v záchranné stanici Jaroměř

Dne 20. září 2023 se žáci 9.A společně s ostatními třídami zúčastnili zajímavé exkurze v záchranné stanici Jaroměř. Viděli jsme mnoho poraněných zvířat, slyšeli jsme jejich příběhy. Už víme, že nalezené zraněné zvířátko či ptáček mají šanci na přežití či vyléčení právě v takovéto stanici. Další zajímavostí byla procházka a pozorování přírody na Josefovských loukách. Seznámili jsme se na prostorovém modelu s problémem vody v krajině, dalekohledem pozorovali ptáky, v malé tůňce lovili vodní hmyz. Náš průvodce měl pěkně připravený i doprovodný program, objasnil nám mnoho z toho, co jsme neznali. Bylo to prima. Děkujeme.

Den Země

Máme kolem školy čistěji, den Země můžeme oslavit s dobrým pocitem.
Dne 20. 4. 2023 jsme se třídou ZŠA2 vyrazili do okolí školy sbírat odpadky.

Děkujeme i všem ostatním žáčkům naší školy, za účast v této akci.

Pátračka – ptačí budky a jejich obyvatelé

V průběhu třech týdnů na přelomu května a června se naše škola proměnila v ptačí svět. Všechny třídy vyráběly papírové ptačí budky a jejich obyvatele – nejrůznější druhy hnízdivého ptactva. Budky potom žáci rozmístili ve společných prostorách školy, čímž nejen sami připravili druhou část projektu, ale zároveň i vyzdobili naši školu. Po týdnu výtvarného tvoření a rozvěšení budek po škole se každá třída proměnila v pátrací tým a vyrazila s úkolovým archem po škole hledat a počítat všechny ptačí budky, zjišťovat názvy jejich obyvatel a hledat kartičky, ze kterých pak sestavila název Zvonek zelený. Na EVVO nástěnce si pak mohli všichni přečíst podrobné informace o tomto ptákovi, jenž byl ornitologickou společností vyhlášen ptákem roku 2022. Tento projekt byl zaměřen nejen na získání nových znalostí v oblasti ptactva České republiky a na rozvoj kreativity žáků, ale také na jejich spolupráci, vzájemnou komunikaci a týmovou práci. V rámci projektu se navíc žáci aktivně účastnili na přípravě pátračky. Touto akcí jsme příjemně zakončili environmentální vzdělávání letošního školního roku.

Exkurze VODOVODOV

Víte, co je to palindrom? Palindromy jsou slova nebo věty, které můžete číst zleva doprava i zprava doleva, a stále dávají stejný smysl. A k takovým patří i slovo VODOVODOV. Naše exkurze se však netýkala českého jazyka, ale interaktivní výstavy o vodárenství. Celá expozice byla vytvořena, aby hravě a variabilně přiblížila a představila dětem vodu v mnoha jejich formách a podobách, vodu v přírodě  a průmyslu, a také historii hradeckého vodárenství. V první místnosti je krásná ukázka rostlin, které zajímavým způsobem pracují s nedostatkem vody. Do druhé místnosti věnované vodě v průmyslu a hradeckému vodárenství  se prochází skrz model česlí.

Děkujeme panu průvodci za poučný zážitek a výstavu všem doporučujeme. Žáci SA3 a ZA3.

„Příroda je…“

V týdnu od 24. do 28. května 2021 se všechny třídy naší školy zúčastnily akce environmentální výchovy a vzdělávání. K projektu se přidaly i třídy ze MŠ Slunečnice. Projekt tematicky navazoval na předchozí akci a končící výstavu k předešlému projektu ROK V ZAHRADĚ. Tentokrát se žáci zaměřili nejen na přírodu, která nás obklopuje u našich obydlí, tedy na zahradu jako takovou, ale na veškerou živou a neživou přírodu. Přírodu, která tvoří pro všechny a všechno na planetě Zemi jednu velkou zahradu. Místem, kde žijeme a jsme, místem, kde mají všichni zástupci z řad živé i neživé přírody stejná práva a místem, o které bychom měli pečovat a chránit ho. Celý příspěvek

Rok v zahradě – celoškolní projekt

Rok na zahraděDnešní zvláštní doba nám nedovoluje zpříjemnit si výuku o zážitkové učení mimo školu a o zajímavé, zábavné a akční aktivity ve formě programů ekologických center, lesní pedagogiky, návštěv divadel, galerií, výletů, společných tradičních celoškolních akcí, nejrůznějších sportovních aktivit a utkání, krásných divadelních představení našich žáků, zájmové kroužky a mnoho a mnoho dalšího. Ubírá nám společně prožitý čas, běžné setkávání, komunikaci, spolupráci, poznávání se a vzájemné sdílení individuální i společné radosti a úspěchů. Celý příspěvek

Přednáška o kočkách

Dne 5. června proběhla na naší škole přednáška o kočkách. Asistentka Vlaďka Cvejnová nám nejprve pověděla základní informace o druhu kočka domácí, poté nám představila plemeno „Kanadský Sphynx“ s ukázkou živých kocourků Bobeše a Mikeše, které doma chová. Děti se dozvěděly také mnoho zajímavosti, třeba k čemu kočkám slouží ocas, vousky nebo drápky, kolik hodin denně prospí, kolika let se dožívá, na které části těla se potí, kolikrát do roka může mít koťata a mnoho dalšího. Zájemci se seznámili s péčí o ně, viděli jejich pelíšky, oblečky, vodítka, škrabadla atd. Žáci bystře odpovídali na otázky. Nejvíce je zaujal osobní kontakt s těmito zvířaty a hry s nimi.

Projektový den „Ze života hmyzu“

Dne 7. května 2019 se celá škola zúčastnila projektového dne „Ze života hmyzu“. Projektový den probíhal v průběhu celého dopoledního vyučování a byl zaměřen na výuku, opakování a zajímavosti ze světa hmyzu. Formou navazující výuky a individuální práce ve třídách a provedením výstavy obrázků a výrobků bude projekt probíhat ještě po celý měsíc květen. Žáci a rodiče tak budou mít po celou dobu k dispozici naučné tabule v přízemí školy. Třídy si budou moci také zapůjčit odborné i zábavné knihy o hmyzu.

Celý příspěvek

Den Země

Od středy 24. dubna do pátku 26. dubna 2019 se naši žáci při příležitosti Dne Země podíleli na úklidu okolí školy. Po jednotlivých třídách uklízeli okolní přírodu, kde našli různé předměty – např. papíry, obaly, igelity, šrouby, různé PET láhve, ale také hodně skla a plastů. Nasbíraných pytlů se nám nahromadilo hodně. Bylo nám všem z těchto nálezů smutno a děti si uvědomily, že je důležité se o naši přírodu a planetu starat. Domů jsme odcházeli s příjemným pocitem, že jsme pro přírodu udělali dobrý skutek. Žáci 2. a 4. ročníků se aktivně zapojili do poznávacího dopoledne, které pro nás a další školy připravila ekologická organizace SEVER. V úterý 23. dubna 2019 v Šimkových sadech děti procházely po stanovištích a plnily nejrůznější úkoly. Doplnily si znalosti o stromech, rostlinách, zvířatech. Mnohé znaly a byly studentkami pedagogické fakulty velice chváleny. I když bylo studeno a větrno – moc jsme si to všichni užili. Den Země byl vhodnou připomínkou toho, že si máme přírody kolem sebe vážit, svou planetu chránit a rozhodně ji nezahlcovat odpadky.
Děti, které se akce zúčastnily, si zaslouží velkou pochvalu a poděkovaní.

Ekologický program – SEVERu

Dne 3. dubna se žáci tříd A3, A4, A7 a S4 zúčastnili ekologického programu v rámci environmentální výchovy, a to ve středisku ekologické výchovy SEVER Hradec Králové. Jednalo se o dva programy z čtyř programového cyklu o životě zvířat. V rámci prvního programu s názvem Krtek a jeho kamarádi se žáci dozvěděli o přírodě a životě ve městě. Po svačinové přestávce pak na první část navázal program druhý, a to na téma Život na vesnici. Oba programy byly velmi pěkně připravené, lektorky aktivně zapojovaly žáky do děje a zábavnou formou jim předávaly základní informace o daných tématech. Na tyto programy bude pro stejnou skupinu žáků navazovat druhá část, a to 17. dubna, a to opět formou dvou programů. Tentokrát na téma Domácí mazlíčci a Pojďte s námi do ZOO. Již nyní se moc těšíme.