Archiv rubriky: EVVO akce

EVVO výlet do ZOO

V úterý 3. 10. 2023 třídy základní školy speciální navštívily v rámci environmentálního vzdělávání a výchovy ZOO Dvůr Králové nad Labem. Akci jsme mohli realizovat s finanční podporou (dotací) kraje a příspěvku Sdružení rodičů při Speciálních školách. Na místo i zpět ke škole jsme jeli zájezdovou autobusovou dopravou. Po příjezdu do Dvora Králové jsme nejprve posvačili a poté se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina žáků se zúčastnila vzdělávacího programu S průvodcem po ZOO. 

Celý příspěvek

Exkurze v záchranné stanici Jaroměř

Dne 20. září 2023 se žáci 9.A společně s ostatními třídami zúčastnili zajímavé exkurze v záchranné stanici Jaroměř. Viděli jsme mnoho poraněných zvířat, slyšeli jsme jejich příběhy. Už víme, že nalezené zraněné zvířátko či ptáček mají šanci na přežití či vyléčení právě v takovéto stanici. Další zajímavostí byla procházka a pozorování přírody na Josefovských loukách. Seznámili jsme se na prostorovém modelu s problémem vody v krajině, dalekohledem pozorovali ptáky, v malé tůňce lovili vodní hmyz.
Celý příspěvek

EVVO JARO Jaroměř

V pondělí 18. a v úterý 19. září 2023 se někteří žáci a žákyně naší školy zúčastnili akce v rámci environmentálního vzdělávání. Nejprve jsme navštívili Záchrannou stanici JARO Jaroměř, kde žáci formou komentované exkurze poznali zraněné a zachráněné živočichy a dozvěděli se informace, rady a sdílené zkušenosti lektora o životě, ohrožení a ochraně volně žijících živočichů naší krajiny.
Celý příspěvek

Den Země

Máme kolem školy čistěji, den Země můžeme oslavit s dobrým pocitem.
Dne 20. 4. 2023 jsme se třídou ZŠA2 vyrazili do okolí školy sbírat odpadky.

Děkujeme i všem ostatním žáčkům naší školy, za účast v této akci.

Pátračka – ptačí budky a jejich obyvatelé

V průběhu třech týdnů na přelomu května a června se naše škola proměnila v ptačí svět. Všechny třídy vyráběly papírové ptačí budky a jejich obyvatele – nejrůznější druhy hnízdivého ptactva. Budky potom žáci rozmístili ve společných prostorách školy, čímž nejen sami připravili druhou část projektu, ale zároveň i vyzdobili naši školu. Po týdnu výtvarného tvoření a rozvěšení budek po škole se každá třída proměnila v pátrací tým a vyrazila s úkolovým archem po škole hledat a počítat všechny ptačí budky, zjišťovat názvy jejich obyvatel a hledat kartičky, ze kterých pak sestavila název Zvonek zelený. Na EVVO nástěnce si pak mohli všichni přečíst podrobné informace o tomto ptákovi, jenž byl ornitologickou společností vyhlášen ptákem roku 2022. Tento projekt byl zaměřen nejen na získání nových znalostí v oblasti ptactva České republiky a na rozvoj kreativity žáků, ale také na jejich spolupráci, vzájemnou komunikaci a týmovou práci. V rámci projektu se navíc žáci aktivně účastnili na přípravě pátračky. Touto akcí jsme příjemně zakončili environmentální vzdělávání letošního školního roku.

Exkurze VODOVODOV

Víte, co je to palindrom? Palindromy jsou slova nebo věty, které můžete číst zleva doprava i zprava doleva, a stále dávají stejný smysl. A k takovým patří i slovo VODOVODOV. Naše exkurze se však netýkala českého jazyka, ale interaktivní výstavy o vodárenství. Celá expozice byla vytvořena, aby hravě a variabilně přiblížila a představila dětem vodu v mnoha jejich formách a podobách, vodu v přírodě  a průmyslu, a také historii hradeckého vodárenství. V první místnosti je krásná ukázka rostlin, které zajímavým způsobem pracují s nedostatkem vody. Do druhé místnosti věnované vodě v průmyslu a hradeckému vodárenství  se prochází skrz model česlí.

Děkujeme panu průvodci za poučný zážitek a výstavu všem doporučujeme. Žáci SA3 a ZA3.

„Příroda je…“

V týdnu od 24. do 28. května 2021 se všechny třídy naší školy zúčastnily akce environmentální výchovy a vzdělávání. K projektu se přidaly i třídy ze MŠ Slunečnice. Projekt tematicky navazoval na předchozí akci a končící výstavu k předešlému projektu ROK V ZAHRADĚ. Tentokrát se žáci zaměřili nejen na přírodu, která nás obklopuje u našich obydlí, tedy na zahradu jako takovou, ale na veškerou živou a neživou přírodu. Přírodu, která tvoří pro všechny a všechno na planetě Zemi jednu velkou zahradu. Místem, kde žijeme a jsme, místem, kde mají všichni zástupci z řad živé i neživé přírody stejná práva a místem, o které bychom měli pečovat a chránit ho. Celý příspěvek

Rok v zahradě – celoškolní projekt

Rok na zahraděDnešní zvláštní doba nám nedovoluje zpříjemnit si výuku o zážitkové učení mimo školu a o zajímavé, zábavné a akční aktivity ve formě programů ekologických center, lesní pedagogiky, návštěv divadel, galerií, výletů, společných tradičních celoškolních akcí, nejrůznějších sportovních aktivit a utkání, krásných divadelních představení našich žáků, zájmové kroužky a mnoho a mnoho dalšího. Ubírá nám společně prožitý čas, běžné setkávání, komunikaci, spolupráci, poznávání se a vzájemné sdílení individuální i společné radosti a úspěchů. Celý příspěvek

Přednáška o kočkách

Dne 5. června proběhla na naší škole přednáška o kočkách. Asistentka Vlaďka Cvejnová nám nejprve pověděla základní informace o druhu kočka domácí, poté nám představila plemeno „Kanadský Sphynx“ s ukázkou živých kocourků Bobeše a Mikeše, které doma chová. Děti se dozvěděly také mnoho zajímavosti, třeba k čemu kočkám slouží ocas, vousky nebo drápky, kolik hodin denně prospí, kolika let se dožívá, na které části těla se potí, kolikrát do roka může mít koťata a mnoho dalšího. Zájemci se seznámili s péčí o ně, viděli jejich pelíšky, oblečky, vodítka, škrabadla atd. Žáci bystře odpovídali na otázky. Nejvíce je zaujal osobní kontakt s těmito zvířaty a hry s nimi.

Projektový den „Ze života hmyzu“

Dne 7. května 2019 se celá škola zúčastnila projektového dne „Ze života hmyzu“. Projektový den probíhal v průběhu celého dopoledního vyučování a byl zaměřen na výuku, opakování a zajímavosti ze světa hmyzu. Formou navazující výuky a individuální práce ve třídách a provedením výstavy obrázků a výrobků bude projekt probíhat ještě po celý měsíc květen. Žáci a rodiče tak budou mít po celou dobu k dispozici naučné tabule v přízemí školy. Třídy si budou moci také zapůjčit odborné i zábavné knihy o hmyzu.

Celý příspěvek