Zpívání u stromečku

22. prosinec, poslední školní den roku 2022. Děti se již těší na nadcházející vánoční prázdniny, a hlavně na Štědrý den, Ježíška a překvapení, které je čeká pod stromečkem. Také u nás ve třídách probíhaly vánoční besídky a Ježíšek nezapomněl na hodné a šikovné děti a obdaroval je krásnými dárečky. Ze tříd se linula vůně cukroví, které maminky napekly, zněly vánoční písně a koledy a přání pohodových a klidných vánočních svátků. Tento den jsme zakončili již tradičním zpíváním u stromečku. Sešli jsme se v přízemí školy a kolem stromečku a školní kapely jsme vytvořili pěvecký sbor. Přidali se k nám i rodiče, kteří právě přicházeli. Školou se rozléhaly tradiční vánoční koledy a my se rozloučili se starým rokem.

3. ledna se opět sejdeme ve škole, ve svých třídách, s kamarády, učiteli a asistenty. Ale to již budeme o rok starší a budeme si přát, aby rok 2023 byl ten nejlepší!

Premiéra filmu o škole

Dne 20. prosince 2022 jsme se sešli v hradeckém kině Biocentrál, abychom představili nově natočený film o škole. Pozvání přijala i početná skupina zástupců Královéhradeckého kraje v čele s náměstkem hejtmana Mgr. Arnoštem Štěpánkem a někteří zástupci základních škol.
Film je nejen dokumentem o naší škole, ale je především ukázkou speciálního školství. Vzhledem k tomu, že naše škola vzdělává děti od mateřské školy až po střední školu, přibližuje vzdělávání žáků s mentálním postižením, s autismem a kombinovanými vadami, ve všech stupních vzdělávání.
Film je zároveň i nabídkou metodického materiálu pro výuku jako argument a podpůrný materiál pro odborníky, například výchovné poradce a učitele, kteří doporučují selhávajícím žákům vzdělávání ve speciální škole.
Pro rodiče a jejich děti jako motivační a informační film tehdy, když se rozhodují a stojí před volbou vzdělávání ve speciálním školství.
Film si také klade nelehký úkol! Odstranit mýty o speciálním školství a ukázat veřejnosti, že speciální školství obecně není až tak špatné. Naopak, že je kvalitní a bezpečné, mnohdy realizované ve skvělých podmínkách. A to, že zde dítě může, a většinou bývá, šťastnější než jako nevhodně integrované. A, šťastné a spokojené dítě rovná se šťastná a spokojená rodina.

Film je uveřejněn na Youtube v 10 videích, které zahrnují: 1x upoutávku na film, 1 x celý, kompaktní film, 1 x anketu s rodiči.  Dalších 7 kratších segmentů, slouží jako informace o konkrétních součástech školy, o kterou má divák zájem.

https://www.youtube.com/@mariereznickova

Vánoční trhy

Naše třída ZA3 vyrazila na vánoční trhy, které se tradičně konali na Velkém náměstí. Trhovci nabízeli široký sortiment vánočního zboží – vánoční ozdoby z různých materiálů, různorodé dárky, zdobenou keramiku, ručně vyráběné dekorace, bižuterii, svíčky, knížky, kožešinové výrobky, čepice, šály a rukavice, hračky a další výrobky uměleckých řemesel. Nechyběli ani cukrovinky, perníčky, punč, trdelníky, valašské frgály, štramberské uši, pečené kaštany, turecký med a výrobky z medu nebo bramboráky. Někteří z nás si ještě pořídili vánoční dárky pro své milé a bližní. Krásnou předvánoční atmosféru jsme si všichni užili za zvuků českých vánočních koled.

Výuka v muzeu

V pátek 9. prosince 2022 se třída ZŠA1 vydala učit do prvorepublikové učebny v Muzeu východních Čech. Učebna nás nadchla svým dobovým vybavením s vánoční atmosférou. Žáci si vyzkoušeli výuku ve starých dubových lavicích, kde ve dvojicích plnili přírodovědné kvízy na téma živá a neživá příroda. Na závěr výuky si pak společně zábavnou formou zopakovali učivo ze školy i nově získané vědomosti. Při této aktivitě si žáci vyzkoušeli týmovou spolupráci. Na konci vyučování dostali vysvědčení psané inkoustovým perem, někdo i dokonce s kaňkou.  Ze všeho nejvíce žáky zaujaly vystavené tehdejší formy trestů, zejména pak klečení v koutě na hrachu a rákoska. První z trestů si všichni dobrovolně a s nadšením vyzkoušeli. Těšíme se, až se někdy zase půjdeme učit do těchto krásných prostor, kde pro nás výuka byla zábavou a všichni jsme si ji naplno užili.

Vánoční jarmark

Nastal čas adventů a vánočního čekání na Ježíška a boží svátky. Ve čtvrtek 8. prosince se vstupní hala naší školy proměnila v staročeský jarmark. Návštěvníci obdivovali krásný Betlém, vánoční stromeček adventní věnce a hlavně výrobky, které si mohli za nízké ceny zakoupit. 
Jarmark to jsou nejen zvyky, tradice, obyčeje, voňavé cukroví, horký punč a čaj, ale také vystoupení herců, zpěváků a koledníků. Také u nás muzikanti a kejklíři nechyběli. Ve čtyřech vystoupeních se nám představily děti z dramaťáčku s etudou „Zimní sporty“, kroužek Muzicírování s krásnou produkcí „Vločka.“ V pásmu písniček a básniček nám přinesly vánoční atmosféru děti ze třídy SA3 se svými pedagogy.
Děkujeme všem dětem naší školy, pedagogům a rodičům za pomoc s přípravou dárečků na vánoční jarmark. Budeme se těšit příští rok na společné setkání.
Závěr jarmarečního dne patřil setkání pedagogů napříč generacemi – vánoční posezení se seniory – bývalými kolegy a kolegyněmi a zaměstnanci Speciální a Praktické školy. Všichni přítomní se mohli nejprve pokochat vánoční atmosférou na školním předvánočním jarmarku a nakoupit si drobné dárky či cukroví, poté zhlédli zimní pásmo, které připravily paní učitelky s dětmi z různých tříd. Následovalo přivítání panem ředitelem, občerstvení a povídání o časech minulých, současných i budoucích jak na bázi profesní, tak i osobní. Mnoho pozvaných se bohužel omluvilo z důvodu nemoci, ale ti, kteří přišli si posezení krásně užili – dle ohlasů samotných přítomných. Všichni se již těší na další setkání v roce 2023.

Exkurze do domova důchodců

Třída SA3 navštívila 1.12.2022 Domov důchodců Humburky. Tuto exkurzi jsme plánovali již dlouho, protože v osnovách vlastivědy máme probírat domovy důchodců a péči o staré a nemocné. Celý domov důchodců jsme si prohlédli a seznámili jsme se s náplní práce všech, kteří se o seniory starají a je jich opravdu mnoho. Ve společenské místnosti jsme babičkám a dědečkům předvedli pásmo plné básniček, vánočních koled a hraní na kytaru a klavír. Nakonec jsme všem darovali andělíčky pro štěstí, které jsme v rámci pracovního vyučování vyrobili. Žáci byli překvapeni tak náročnou péčí o staré a nemocné. Někteří z nich prarodiče nemají a s takto starými a nemocnými se setkali poprvé.

Výlet na zámek Hrádek u Nechanic

Ve čtvrtek 1. prosince byli žáci 6., 7., 8., a 9. třídy na prohlídce vánočně vyzdobeného zámku Hrádku u Nechanic. Prohlédli si jednoduchou ale velice krásnou výzdobu a poslechli si o zvycích, které dodržovali naši předkové. Mnohé z těchto zvyků znali ze svých domovů. Krásná akce všem  zpříjemnila adventní dobu a čekání na Ježíška.

28. mistrovství České republiky ve stolním tenise

Mistrovství České republiky se uskutečnilo za podpory Královéhradeckého kraje a Národní sportovní agentury.
 

Hurá! Toto radostné zvolání ale nepatří oslavám svátku svatého Martina, stejně nebyl sníh, ale oslavám znovunarození mistrovství České republiky ve stolním tenisu, které se po dvou neúspěšných „covidových“ letech podařilo uskutečnit. A nejenom jen tak uskutečnit, ale uskutečnit na početní úrovni roku 2019, ba dokonce mírně vyšší. Už se ale asi nikdy nedostaneme na historické počty účastníků, kdy na MČR jezdilo i 110 hráčů! Pravda, tehdy se jednalo o účast jednotlivých oddílů, ne krajských výběrů, a i úroveň sportovců byla nižší. Nyní všichni hráči, kteří přijedou, mají svoji kvalitu, samozřejmě odpovídající kategorii, ve které hrají. Ve dnech 23. – 24. 11. 2022 do Hradce Králové přijelo 123 účastníků (včetně rozhodčích), z toho 63 hráčů z 9 krajů.
Hradec byl opět vzorně připraven. Dvě tělocvičny, abychom ten nápor počtu zápasů zvládli, špičkové vybavení, dostatek rozhodčích.
Ale jinak? Vše při starém – tedy dobré! Byli zde opravdu skoro všichni, kteří v „našem“ stolním tenisu něco znamenají. Odhlášek naprosté minimum (4), což v době chřipek a nachlazení je krásný výsledek.
Atmosféra byla tradičně bezva, svědčící o vysoké sportovní a společenské úrovni zúčastněných. I letos byly opět základní skupiny odehrány ve dvou tělocvičnách, průběhu turnaje to s ohledem na časový plán výrazně pomohlo, protože systém je nastaven tak, aby si všichni hráči dostatečně zahráli a tím získali i zkušenosti. Nikdo nevypadne po jednom zápase, je dostatek prostoru i pro soutěž útěchy. Ve středu byly odehrány základní skupiny ve všech kategoriích.
Soutěže čtyřher byly hrány počátku vyřazovacím způsobem. Celý příspěvek

Galerie moderního umění

Dne 16. listopadu navštívila naše třída SA3 Galerii moderního umění na Velkém náměstí v Hradci Králové. Vybrali jsme si krásný program plný překvapení –  Preclíkovy tvary a patvary. Paní rektorka nám nejprve přiblížila život Vladimíra Preclíka. Narodil se v roce 1929 v Hradci Králové a zemřel v roce 2008 v Praze. Byl to sochař, malíř, řezbář a spisovatel. Podle jeho vzoru jsme vytvořili výkres pomocí vlastnoručně zhotovených šablon, které jsme si vystřihli, obkreslili a pomocí otisků ztvárnili různobarevně laděná díla. Program se nám velice líbil. Naše  obrazy si můžete prohlédnout v 1. patře vedle naší třídy.

Sportovní hry v Jaroměři

9. listopadu 2022 se konalo již 3. sportovní setkání dětí ze základních škol speciálních. Sporty nebyly tradiční – speciální kopaná s míčem (eggball) ve tvaru hrušky, ringo, holomajzna – o to více jsme se těšili na připravovaný turnaj. Naše škola pilně trénovala a sestavili jsme dva sportovní týmy – jeden tým ze základní školy speciální a jeden tým ze střední praktické školy.

Na hrací ploše byli 3 hráči a 1 brankář, střídání probíhalo neomezeně a libovolně. Na turnaj se přihlásilo celkem 7 družstev a hrálo se systémem každý s každým. Opět jsme se sešli se známými týmy a zahráli jsme si společně tyto netradiční hry. Družstvo speciální školy bylo nováčkem turnaje. I když jsme celkově obsadili 6. a 7. místo, radost z pohybu, ze hry a sportovního přátelství, byl na místě prvním. Celý turnaj probíhal v duchu pohody a nadšení ze hry. Proto také všichni byli oceněni zlatými medailemi a pochvalou za hru fair play.