Volitelné předměty

Škola nabízí v některých součástech a ročnících možnost vybrat si ve volitelných předmětech ty, které žáky nejvíce baví, ke kterým mají nejblíž. To pokládáme za klíčové pro spokojenost žáků a jejich zdravý tělesný a sociální rozvoj. Aktivity jsou rozmanité, podložené skvělým zázemím a vybavením. Veškerá činnost je zdarma. Volitelný předmět je součástí Školního vzdělávacího programu a je tedy povinný.

Cílem volitelných předmětů a zájmových kroužků je snaha naučit děti naší školy vyplnit pozitivně volný čas aktivním zapojením do některého z nabízených druhů činností, rozvíjet kladné, a společnosti prospěšné, dovednosti a schopnosti dětí. Smysluplné naplnění volného času pokládáme za základní preventivní prvek v oblasti trestné činnosti a problematiky návykových látek. Ideálním cílem je dosáhnout individuálního zapojení dětí do zájmových aktivit i po ukončení školy.     

Jako doplněk volitelných předmětů nabízíme různé sportovní aktivity ve spolupráci se sportovním klubem klubem Integra (složka www stránek – Nabídky pro žáky.

Školní rok 2020 – 2021 

Předmět Vyučující Termín Hod. Místo
Plavání Praktické školy I. Nováková
P. Svoboda
úterý 14.00-15.00 plavecký bazén
Ergoterapie dívky

R. Podnecká

L. Fahrnerová

pondělí 13,30 – 15,00

dílny, kuchyň

 škola

Ergoterapie chlapci

– 2 skupiny

L. Palička

I. Nováková

J. Mihal

J. Vitvar

pondělí 13,30 – 15,00

dílny

 

Ergoterapie – Kuchtík

L. Fahrnerová

R. Joštová

úterý 14,00-15,30 Školní kuchyň

Arteterapie I.

 

J. Wagnerová
K. Lesáková
úterý 13.30-15.00

výtvarná dílna

keramika

EVVO

L. Lukešová

L. Fahrnerová

středa 13,30 – 15,00 škola