Canisterapie

EU-projekt_horniCanisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Canisterapie napomáhá u dětí s různým stupněm mentálního postižení k udržení jejich delší pozornosti. U mentálně postižených dětí je pes nápomocen při nácviku a rozvoji hrubé a jemné motoriky a uvolňování spasmů atd. Hrou s pejskem se rozvíjí u dětí motorická činnost a podporuje se a rozvíjí fantazie. Pejsek napomáhá sbližování se s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty a je to důvěrník, kamarád a věrný společník. U autistických dětí je canisterapie velmi důležitá především pro jejich styk s okolním světem. Pejskové plní roli určitého prostředníka mezi lidmi a okolním světem a přispívají k jejich duševní rovnováze, snižují pocit osamění.

 

V rámci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byly lekce canisterapie na naší škole rozšířeny na 2x 2 hodiny týdně a jsou tak dostupné vyššímu počtu dětí. Během školního roku 2009/2010 bylo touto formou podpořeno celkem 61 dětí, z toho 35 chlapců a 26 dívek. Vzhledem k vysokému zájmu ze strany dětí a rodičů uvažujeme o zvýšení frekvence aktivity na 3x týdně.