Sankční řád

Tam, kde se chování žáka výrazně odlišuje od požadavků společenských norem a školního řádu, tam občas bohužel musíme použít prostředků, které nám umožňují „Pravidla pro hodnocení výsledků žáků“ a „Sankční řád“. Ty jasně definují pravidla tak, aby nedocházelo k nejasnostem a přístup byl naprosto spravedlivý.

Sankční řád