SPC

Speciálně pedagogické centrum Rukavička je školské poradenské zařízení, které bezplatně zabezpečuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením.

Naše centrum je určeno pro:

 • děti, žáky a studenty s mentálním postižením různé závažnosti
 • děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra
 • rodiče dětí s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra
 • třídní učitele, asistenty pedagogů a jiné pracovníky, kteří s těmito dětmi pracují

Centrum se zaměřuje na:                          

 • Komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
 • Odbornou metodickou pomoc všem, kteří přicházejí do styku s mentálně postiženými dětmi – rodičům, školám, školkám při tvorbě IVP, konzultujeme s pedagogy, vyjíždíme do škol
 • Pomoc při integraci mentálně postižených dětí a dětí s PAS do běžných škol
 • Péči o klienty s poruchami autistického spektra (PAS) – konzultace pro rodiny klientů s autismem, individuální péče, metodická pomoc školám a školkám při tvorbě IVP a integraci dětí s PAS, zprostředkování kontaktů, zapůjčení odborné literatury, výjezdy do rodin
 • Individuální péči v SPC nebo přímo ve školách a školkách zaměřenou na stimulaci a rozvoj schopností a dovedností dítěte, nácvik augmentativní a alternativní komunikace
 • Zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky a institucemi
 • Přípravu odborných podkladů pro správní řízení ve školství a pro potřeby lékařské posudkové komise (zařazení do vhodného vzdělávacího programu, doporučení podpůrných opatření, posouzení mentálních schopností pro LPK aj.)

Podrobné informace o SPC:  www.spchk.cz
Kontakty:
tel. 495 514 681, mobil: 725864891
e-mail: specialnicentrum@seznam.cz