Vzdělávání pedagogů

EU-projekt_horniV rámci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se rozvíjí také odborné kompetence pedagogických pracovníků naší školy. Dosud bylo v rámci projektu podpořeno celkem 55 pedagogů (z toho 46 žen a 9 mužů). Pracovníci školy absolvovali tyto vzdělávací aktivity:

– seminář Komunikace v zátěžových situacích (leden 2010)

– proškolení pro práci s interaktivními tabulemi (únor a březen 2010)

– přednáška Patopsychologie pro pedagogy (květen 2010)

– přednáška Vedení lidí koučováním (prosinec 2010)

– seminář Aktivizační metody k rozvoji čtenářské gramotnosti (červen 2011).

 

Dále se v květnu 2011 deset pedagogických pracovníků naší školy zúčastnilo zahraniční stáže v Dánsku, kde navštívili tři speciální školy. Informace, poznatky a podněty z této stáže jsou shrnuty v Manuálu dobré praxe, který je ke stažení v této záložce.

manuál dobré praxe-Dánsko

Cyklus přednášek pro pedagogické pracovníky