Dětský den

EU-projekt_horni

Dne 23. září 2010 proběhl v rámci oslav stého výročí vzniku školy první Dětský den pro rodiny se sociokulturním znevýhodněním. Pro návštěvníky z řad žáků naší školy, jejich rodičů, sourozenců a veřejnosti byl připraven bohatý program a občerstvení.

Od 12 hodin měli rodiče možnost navštívit přímo vyučování v jednotlivých třídách, od 14 hodin pak probíhaly jednotlivé dílny pro rodiče a děti, prohlídka školy, formou smyčky běžel film o škole a v prostorách nádvoří probíhaly zábavné aktivity. Rodiče také měli možnost hovořit s učiteli a pracovníky speciálně pedagogického centra, kteří jim na místě podle potřeby poskytovali individuální konzultace.

 

V prostorách školy probíhaly dílny pro rodiče a děti:

– dílna na pracovní výchovu – výstava výrobků

– Snoezelen – bazální stimulace

– arteterapie – různé výtvarné techniky

– muzikoterapie – dýchání, rytmika, pohyb s hudbou

– relaxace a rehabilitace – gymball, overball

– rehabilitační dráha

– canisterapie

– pracovní činnosti – keramická dílna, batika, ubrousková technika

– dramaterapie – výrazové prostředky, mimika

– prožitkový kurz – chuť, zrak, čich, hmat

– interaktivní tabule – ukázka práce s dětmi

– trénink paměti, soustředění

– ukázka práce v rekondičním a relaxačním centru

– stolní tenis.

 

Na nádvoří byly připraveny:

– tělovýchovné aktivity a hry na stanovištích – soutěže dětí s rodiči, rodiče versus děti, rodiče versus rodiče

– koloběžky, kola – jízda zručnosti, závody, soutěže

– stolní tenis

– grilování, občerstvení, nápoje.

 

V otevřených prostorách školy (vestibul, chodby) byly připraveny zejména pro rodiče prodejní a osvětové stánky:

– Speciálně pedagogické centrum – individuální poradenství, diskuse o problémech dětí, informační a propagační materiál

– Zdravá výživa – Bazalka – zdravá svačina pro děti s ochutnávkou, představení nabídky

– Dětská kniha – nabídka dětské literatury

– Odborná literatura pro rodiče – spolu s prohlídkou školní knihovny

– Ukázka učebnic

– Didakta – školní pomůcky, dřevěné hračky

– Skok do života – prezentace organizace

– EVVO – EVVO Sever – ekologická osvěta

– MŠ Slunečnice – prezentace, informace pro rodiče

– Dárkové předměty, drobnosti – nabídka výrobků dětí

– Koutek živé přírody – prohlídka voliér, dobrovolná sbírka dobrot pro zvířátka.

 

Akci navštívilo asi 350 osob.