Klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení žáků školy jsou závazná pravidla nejenom pro žáky základní školy, ale i střední školy – Praktické školy. Určují, jakým způsobem učitelé jednotně hodnotí výkony a znalosti žáků, jak jsou spokojeni s jejich chováním.

Pravidla pro hodnocení žáků