Výstupy projektu – ZŠ

V projektu Lepší škola, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2529 bylo vytvořeno a ve výuce ověřeno celkem 8 sad výukových materiálů, a to v těchto vzdělávacích oblastech:

V rámci aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:

  • SADA 1 – ZŠ praktická – matematika 1. ročník – Početní představivost
  • SADA 2 – ZŠ praktická – informatika 6. – 7. ročník – Malování na počítači
  • SADA 3 – ZŠ speciální – Člověk a příroda – Přírodověda 7. – 9. ročník
  • SADA 4 – ZŠ praktická – Člověk a jeho svět 1. – 5. ročník
  • SADA 5 – ZŠ speciální – Člověk a jeho svět 9. ročník – Vlastivěda – Historie našeho národa
  • SADA 6 – ZŠ praktická – Jazyk a jazyková výchova – Angličtina 6. až 9. ročník

Každá sada obsahuje 20 digitálních výukových materiálů.

 

V rámci aktivity V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd:

  • SADA 1 – základní škola praktická – Člověk a příroda – Přírodopis 7. a 8. ročník
  • SADA 2 – základní škola praktická – výukové materiály pro 1. – 5. ročník v oblasti Člověk a jeho svět

Každá sada obsahuje 36 výukových materiálů.

 

Podrobný seznam všech výukových materiálů je uveden v přiloženém XLS souboru (pro každou sadu 1 list). V případě zájmu o výukové materiály v elektronické podobě vám tyto na vyžádání poskytneme na CD. V případě zájmu se, prosím, obracejte na Mgr. Olgu Staníčkovou, tel. 606459961, nebo na sekretariát školy (tel. 495514814).

přehled výukových materiálů