Autismus

EU-projekt_horniOd září 2009 byla v rámci Speciálně pedagogického centra, které působí při naší škole, vyčleněna samostatná funkce krajské koordinátorky pro autismus. Její činnost zahrnuje konzultace pro rodiny klientů s autismem, individuální péči, metodickou pomoc školám a školkám při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a integraci dětí s poruchami autistického spektra, zprostředkování kontaktů, zapůjčení odborné literatury a výjezdy do rodin. Služby jsou určeny pro klienty z celého Královéhradeckého kraje.

Krajská koordinátorka pro autismus taktéž spolupracuje s Asociací pomáhající lidem s autismem – Východní Čechy.

 

Kontaktní informace

Mgr. Eva Jarková – krajská koordinátorka pro autismus

tel.: 495 514 681

e-mail: eva.jarkova@specialnihk.cz

 

Asociace pomáhající lidem s autismem – Východní Čechy

http://www.hk.apla.cz/

kontaktní osoba – Ivana Vašáková

PŘILOŽENÝ SOUBOR – INFORMAČNÍ LETÁK O AUTISMU

Autismus – plakát