MŠ Slunečnice

Mateřská škola Slunečnice je součástí školského zařízení Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové.

Mateřská škola Slunečnice je státní škola určená pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, pro děti s poruchami autistického spektra (PAS), případně pro děti s jiným typem postižení.

Děti jsou do zařízení přijímány na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení (SPC, PPP), případně pediatrů a jiných odborných lékařů.

Přijímání dětí probíhá nejenom formou zápisu, ale i průběžně během školního roku.

Při práci s dětmi využíváme moderní edukační metody pro jejich cílený rozvoj.

Sledovat nás můžete i na facebooku.
Na těchto stránkách pro vás máme připravené nejenom aktuální zprávy a fotky z dění našich tříd, ale i tipy pro volný čas a pracovní aktivity.
Zde je odkaz: https://m.facebook.com/materskaskolkaslunecnice/ .

Výuka a aktivity školy jsou bezplatné.

Nabízíme:

♦ ve školce působí kvalifikovaní speciální pedagogové spolu s pedagogickými asistenty

♦ dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s PAS a dalším typem postižení

♦ samostatné třídy pro děti s PAS

♦ individuální přístup a malý kolektiv dětí ve třídě

♦ moderní edukační metody přizpůsobené každému dítěti

♦ zaměření na sociální učení a co možná nejlepší začlenění do společnosti

Další bonusy:     

♦ prvky alternativní a augmentativní komunikace (AAK), VOKS a strukturované učení

♦ relaxační místnost HAJÁNKOV s prvky bazální stimulace

♦ místnost SNOEZELEN pro relaxační a stimulační terapii v budově školy v Hradecké ul.

♦ zážitkové a sociální učení

♦ logopedická prevence

♦ využívání pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy pro diagnostiku a cílený rozvoj dětí

♦ environmentální výchova

♦ práce v keramické dílně

♦ pěkné prostředí zahrady pro výuku a herní činnosti dětí

♦ zahradnické a pěstitelské aktivity v exteriéru MŠ

♦ návštěvy kulturních zařízení a akcí, exkurze, výlety, návštěvy solné jeskyně

♦ spolupráce s SPC Rukavička v HK, které poskytuje speciálně pedagogickou péči, diagnostiku a poradenství přímo v MŠ

♦ pružná a vysoce kvalitní spolupráce s koordinátorem pro děti s PAS v Královéhradeckém kraji

Kontakty: Markovická 621, Hradec Králové 500 03
                    ms.slunecnice@specialnihk.cz
WEB:          ms-slunecnice.estranky.cz

FACEBOOK:    https://m.facebook.com/materskaskolkaslunecnice/ 
tel.:                  495 408 645         725 864 957