EU

Naše škola za uplynulé roky realizovala či byla partnerem celkem v 5 grantech EU. Tyto dotace výrazným způsobem pomohly zkvalitnit nabídku činností ve škole, modernizaci vybavení, přínosem byl i projekt speciálního pedagoga – krajského koordinátora pro autismus, který se velmi osvědčil a „terénem“ byl oceňován.

31.12.2014 doběhl poslední z grantů: „“Lepší škola pro všechny„“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 4945876.