Školní družina

Školní družina je koncipována jako doplněk rodinné výchovy, značný výchovný význam má především u dětí, které pocházejí z rodin neúplných či dysfunkčních. Úkolem školní družiny je, kromě zájmového vyžití dětí, i rozvoj citu, navázání osobních vztahů s vychovatelem a návyk soužití v kolektivu.

Činnost:           denně od 6.25 do 7.45 h.

                           od konce vyučování do 16.30 h.

Určení:             pro děti 1.- 9. ročníku ZŠ praktické, ZŠ speciální.

Další úkoly:    bezprostředně a kvalifikovaně navazuje na činnost školy a její výchovnou   práci
                          slouží jako účelové zařízení pro žáky, obsahuje činnosti:

  • servisní -stravování, hygiena a bezpečnost
  • odborně pedagogické – příprava na vyučování
  • pomáhá začlenění dětí s hlubším mentálním postižením mezi spolužáky pomocí neformálních kontaktů, her.

Vnitřní řád školní družiny