Kontakty-projekty

 Kontakty

Mgr. Olga Zumrová – projektová manažerka

tel. 774 453 860

e-mail: o.zumrova@seznam.cz

Zdeňka Neumanová – účetní projektu

tel. 495 514 814

e-mail: zdenka.neumanova@specialnihk.cz

Odborní garanti klíčových aktivit projektu:

Mgr. Pavel Záleský (aktivita 1 – moderní vyučovací pomůcky) – pavel.zalesky@specialnihk.cz

PaedDr. Aleš Aulický (aktivita 1 – PC vybavení) – ales.aulicky@specialnihk.cz

Mgr. Jitka Záleská (aktivita 2 – Snoezelen, aktivita  7 – osobní asistence) – jitka.zaleska@specialnihk.cz

Mgr. Ivana Zdráhalová (aktivita 2 – canisterapie) – ivana.zdrahalova@specialnihk.cz

Mgr. Eva Jarková (aktivita 3 – krajská koordinátorka pro autismus) – eva.jarkova@specialnihk.cz

PaedDr. Pavel Svoboda (aktivita 4 – sportovní aktivity, aktivita 5 – vzdělávání pedagogických pracovníků) – pavel.svoboda@specialnihk.cz

Mgr. Ivana Staňková (aktivita 6 – dětský den pro rodiny se sociokulturním znevýhodněním) – ivana.stankova@specialnihk.cz

Partneři projektu:

Občanské sdružení rodičů při speciálních školách

http://www.ssshk.cz/

kontaktní osoba – Ing. Pavel Zahálka

Asociace pomáhající lidem s autismem – Východní Čechy

http://www.hk.apla.cz/

kontaktní osoba – Ivana Vašáková

Spolupracující organizace:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové – poskytovatel osobní asistence v rámci aktivity č. 7

http://www.cckhk.cz/

Aura Canis, o.s. – zajišťuje canisterapii v rámci aktivity č. 2

http://www.auracanis.cz/