Výstupy z projektu

 

EU-projekt_horniVÝSTUPY PROJEKTU
Počty podpořených dětí a žáků podle aktivit k 31. 12. 2014
Název aktivity CHLAPCI DÍVKY CELKEM
Podpora krajské koordinátorky pro autismus (KA1) 79 14 93
Logopedie (KA2) 85 44 129
Canisterapie (KA3) 75 47 122
Zájmové útvary (KA4) 121 39 160
Rozšíření ICT ve výuce (KA6) 14 6 20
374 150 524
Počet podpořených pedagogických pracovníků k 31. 12. 2014
Název aktivity MUŽI ŽENY CELKEM
Školení pedagogických pracovníků – nové trendy ve výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (KA5) 6 42 48

Dále byly v projektu vytvořeny 3 nové produkty:

  1. Sada výukových materiálů pro žáky s poruchami autistického spektra, rozsah 196 stran, autor/autoři: Mgr. Marie Řezníčková, Karolína Klecová,
  2. Sada výukových materiálů pro žáky ZŠ speciální, rozsah 185 stran, autor/ autoři: Mgr. Lenka Rybová, Mgr. Klára Součková,
  3. Hodnotící zpráva o využití informačních technologií při strukturovaném učení žáků s poruchami autistického spektra, rozsah 19 stran autor/autoři: Mgr. Eva Jarková.

Obě sady výukových materiálů (produkty č. 1 a 2) poskytneme na vyžádání na CD – v případě zájmu kontaktujte sekretariát školy.

Hodnotící zpráva (produkt č. 3) je ke stažení zde : HODNOTÍCÍ ZPRÁVA I-PADY_PAS