Organizace školního roku

Termínový kalendář školní rok 2023–2024

Začátek školního roku:                              pondělí 4. 9. 2023
Slavnostní zahájení                                    úterý 5. 9. 2023
Třídní schůzka                                             úterý 12.9.2023 od 16:00-17:00
Státní svátek:                                               čtvrtek 28. 9. 2023 (Den české státnosti)
Volný den ředitele školy:                            pátek 29. 9. 2023
Státní svátek:                                               sobota 28. 10. 2023 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Podzimní prázdniny:                                čtvrtek 26. 10. – neděle 29. 10. 2023
Konzultační den:                                         úterý 14. 11. 2023 od 16:00 do 17:00
Státní svátek:                                               pátek 17. 11. 2023 (Den boje za svobodu a demokracii)
DOD a Jarmark                                            12. 12. 2023
Vánoční prázdniny:                                   sobota 23. 12. 2023 – úterý 2.1.2024
vyučování začne ve středu 3. 1. 2024
Konzultační den:                                         úterý 9. 1. 2024 od 16:00 do 17:00                     
Ukončení 1. pololetí:                                   středa 31. 1. 2024 (rozdání výpisu z vysvědčení)
Pololetní prázdniny:                                 pátek 2. 2. 2024
Jarní prázdniny:                                         19. 2. – 25. 2. 2024
Informace k přihláškám:                    do 5. 2. 2024 rodiče předloží škole přihlášku na SŠ, ředitelství školy potvrdí, vydá zápisový lístek, (nejpozději do 15. 3. 2024)
Odeslání přihlášek do OU:                         do 1. 3. 2024 (podávají samostatně zákonní zástupci)
(umělecké obory do 30. 11. 2023)
DOD MŠ                                                       duben 2024 individuálně po telefonické domluvě
Světový den autismu:                                2. 4. 2024     
Zápis do 1. ročníku:                                    úterý 2. 4. 2024
Konzultační den:                                         úterý 16. 4. 2024 od 16:00 do17:00
Velikonoční prázdniny:                           čtvrtek 28. 3. – pondělí 1. 4. 2024
Přijímací zkoušky PrŠ:                                 nekonají se
Rozhodnutí o přijetí do PrŠ:                   do 30. 4. 2024, zveřejnění výsledků a doručení rozhodnutí o případném nepřijetí
Zápis do MŠ Slunečnice:                          6. – 10. 5. 2024 (8:00 – 15:00) – individuální
Státní svátek:                                             středa 1. 5. 2024 (Svátek práce)
Státní svátek:                                              středa 8. 5. 2024 (Den vítězství)
Konzultační den:                                        úterý 4. 6. 2024 od 16:00 do 17:00
Závěrečné zkoušky PrŠ – praktické:       úterý 11. 6. 2024 a středa 12.6.2024
Závěrečné zkoušky PrŠ – ústní:              čtvrtek 13. 6. 2024
Ukončení 2. pololetí:                                 pátek 28. 6. 2024
Slavnostní zakončení školního roku:      čtvrtek 27. 6. 2024
Vyřazení absolventů:                                 čtvrtek 27. 6. 2024
Hlavní prázdniny:                                     sobota 29. 6. 2024 – neděle 1. 9. 2024
Zahájení školního roku:                             pondělí 2. 9. 2024