Organizace školního roku

Termínový kalendář školní rok 2022 – 2023

Začátek školního roku:                      čtvrtek 1. září 2022
Slavnostní zahájení                           pátek 2. září 2022
Státní svátek:                                      středa 28. září 2022 (Den české státnosti)
Konzultační den:                                úterý 6. 9. 2022 (16,00)
Státní svátek:                                      pátek 28. října 2022 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Podzimní prázdniny:                         středa 26.10. – neděle 30.10.2022
Konzultační den:                                úterý 15.11.2022 od 16,00
Státní svátek:                                      čtvrtek 17. listopadu 2022 (Den boje za svobodu a   
                                                              demokracii)
Volný den ředitele školy:                  pátek 18. listopadu 2022
Vánoční prázdniny:                           pátek  23.12. 2022 – pondělí 2.1.2023. Vyučování začne
                                                                                                  v úterý  3. ledna 2023
Konzultační den:                                úterý 10.1.2023 od 16,00
DOD Speciální školy                         8. prosince 2022
+ Jarmark                                            
Ukončení 1. pololetí:                         úterý 31. ledna 2023(rozdání vysvědčení)
Pololetní prázdniny:                          pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny:                                  13. 2. – 19. 2. 2023
Odevzdání přihlášek do OU:            do 10. 2. 2023 rodiče předloží škole přihlášku na SŠ,  ředitelství školy potvrdí, vydá zápisový lístek, (nejpozději do 15. 3. 2023)
Odeslání přihlášek do OU:                do 1.3.2023 (podávají samostatně zákonní zástupci!!!!!!)
DOD MŠ                                              20. – 21. 4. 2023
Světový den autismu:                        2. 4. 2023            
Zápis do 1. ročníku:                         úterý 4. 4. 2023
Konzultační den:                                úterý 18.4.2023 od 16,00
Velikonoční prázdniny:                     čtvrtek 6. dubna – pondělí 10. dubna 2023
Přijímací zkoušky PrŠ:                   nekonají se
Rozhodnutí o přijetí do PrŠ:             26. 4. 2023, zveřejnění výsledků
Zápis do MŠ Slunečnice:                   2. – 5. 5. 2023   (8,00 – 15,00) – individuální
Státní svátek:                                      pondělí 1. května  2023
Státní svátek:                                      pondělí 8. května  2023 (Den vítězství)
Konzultační den:                                úterý 6.6.2023 od 16,00
Závěrečné zkoušky PrŠ – praktické:              14.6.2023
Závěrečné zkoušky PrŠ – ústní:                      15.6.2023
Ukončení 2. pololetí:                         pátek 30. června 2023
Slavnostní zakonč. šk.roku:             čtvrtek 29. června 2023
Vyřazení absolventů:                        čtvrtek  29. června 2023
Hlavní prázdniny:                            sobota 1. července  2023 – neděle 3. září 2023
Zahájení školního roku:                  pondělí 4. září 2023

Organizace školního roku 2021-2022

Začátek školního roku:     středa 1. září 2021
Státní svátek:                      úterý 28. září 2021 (Den české státnosti)
Konzultační den:                úterý 7.září
Státní svátek:                      čtvrtek 28. října 2021 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Podzimní prázdniny:         středa 27.10. – neděle 31.10.2021
Konzultační den:                úterý 23.11.2021 od 15,30
Státní svátek:                      středa 17. listopadu 2021 (Den boje za svobodu a demokracii)
Vánoční prázdniny:           čtvrtek  23.12.– neděle 2.1.2022.
                                              Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
Konzultační den:                 úterý 4.1.2022 od 15,30
Ukončení 1. pololetí:         pondělí 31. ledna 2022 (rozdání výpisu z vysvědčení)
Pololetní prázdniny:          pátek 4. února 2022                                                                                          Jarní prázdniny:                7.2. – 13.2.2022
Odevzdání přihlášek do OU: do 10.2. 2022 rodiče předloží škole přihlášku na SŠ,  ředitelství školy potvrdí, vydá zápisový lístek, (nejpozději do 15.3.2022)
Odeslání přihlášek do OU:do 1.3.2022 (podávají samostatně zákonní zástupci!!!!!!)
Velikonoční jarmark:        čtvrtek 31.3.2022
Zápis do 1. ročníku:         úterý 5.4. 2022
Konzultační den:                úterý 12.4.2022 od 15,30
Velikonoční prázdniny:     čtvrtek 14. dubna – pondělí 18. dubna 2022
Rozhodnutí o přijetí do PrŠ:  26.4.2022, zveřejnění výsledků
Zápis do MŠ Slunečnice: 2. – 13.5.2022   (8,00 – 15,00) – individuální
Konzultační den:                úterý 31.5.2022 od 15,30
Závěrečné zkoušky PrŠ – praktické:              15.6.2022
Závěrečné zkoušky PrŠ – ústní:                      16.6.2022
Ukončení 2. pololetí:                         čtvrtek 30. června 2022
Slavnostní zakonč. šk.roku:             čtvrtek 30. června 2022
Vyřazení absolventů:                        čtvrtek  30. června 2022
Hlavní prázdniny:                              pátek 1. července  – středa 31. srpna 2022
Zahájení školního roku:                    čtvrtek 1. září 2022

Organizace školního roku 2020 – 2021
Začátek školního roku: 
      úterý 1. září 2020
Státní svátek:                         pondělí 28. září 2020 (Den české státnosti)
Konzultační den:                   úterý 8. 9. 2020 (16,00)
Státní svátek:                         pondělí 28. října 2020 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Podzimní prázdniny:            středa 28. 10. – neděle 1. 11. 2020
Konzultační den:                   úterý 24. 11. 2020 od 15,30
Státní svátek:                         úterý 17. listopadu 2020 (Den boje za svobodu a demokracii)
Vánoční prázdniny:               středa 23. 12. –  neděle 3. 1. 2021.
                                                    Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
Konzultační den:                    úterý 5. 1. 2021 od 15,30
Ukončení 1. pololetí:            čtvrtek 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny:             pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny:                     8. 3. – 14. 3. 2021
Odevzdání přihlášek do OU:
do 10. 2. 2021 rodiče předloží škole přihlášku na SŠ,                                                                            ředitelství  školy potvrdí, vydá zápisový lístek,
                                                  (nejpozději do 15.3.2021)
Odeslání přihlášek do OU:  do 1. 3.2021 (podávají samostatně zákonní zástupci!!!!!!)
Zápis do 1. ročníku:               čtvrtek 8. 4. 2021
Konzultační den:                    úterý 13. 4. 2021 od 15,30
Velikonoční prázdniny:        čtvrtek 1. dubna – pondělí 5. dubna 2021
Přijímací zkoušky PrŠ:           nekonají se
Rozhodnutí o přijetí do PrŠ:    26.4.2021, zveřejnění výsledků
Zápis do MŠ Slunečnice:            4. – 5.5.2021   (8,00 – 15,00)
Konzultační den:                        úterý 1.6.2021 od 15,30
Závěrečné zkoušky PrŠ – praktické:   16.6.2021
Závěrečné zkoušky PrŠ – ústní:           17.6.2021
Ukončení 2. pololetí:                  středa  30. června 2021
Slavnostní zakonč. šk.roku:      úterý 29. června 2021
Vyřazení absolventů:                  úterý  29. června 2021
Hlavní prázdniny:                        čtvrtek 1. července  – úterý 31. srpna 2021
Zahájení školního roku:             středa 1. září 2021