Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021-2022

Začátek školního roku:     středa 1. září 2021
Státní svátek:                      úterý 28. září 2021 (Den české státnosti)
Konzultační den:                úterý 7.září
Státní svátek:                      čtvrtek 28. října 2021 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Podzimní prázdniny:         středa 27.10. – neděle 31.10.2021
Konzultační den:                úterý 23.11.2021 od 15,30
Státní svátek:                      středa 17. listopadu 2021 (Den boje za svobodu a demokracii)
Vánoční prázdniny:           čtvrtek  23.12.– neděle 2.1.2022.
                                              Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
Konzultační den:                 úterý 4.1.2022 od 15,30
Ukončení 1. pololetí:         pondělí 31. ledna 2022 (rozdání výpisu z vysvědčení)
Pololetní prázdniny:          pátek 4. února 2022                                                                                          Jarní prázdniny:                7.2. – 13.2.2022
Odevzdání přihlášek do OU: do 10.2. 2022 rodiče předloží škole přihlášku na SŠ,  ředitelství školy potvrdí, vydá zápisový lístek, (nejpozději do 15.3.2022)
Odeslání přihlášek do OU:do 1.3.2022 (podávají samostatně zákonní zástupci!!!!!!)
Velikonoční jarmark:        čtvrtek 31.3.2022
Zápis do 1. ročníku:         úterý 5.4. 2022
Konzultační den:                úterý 12.4.2022 od 15,30
Velikonoční prázdniny:     čtvrtek 14. dubna – pondělí 18. dubna 2022
Rozhodnutí o přijetí do PrŠ:  26.4.2022, zveřejnění výsledků
Zápis do MŠ Slunečnice: 2. – 13.5.2022   (8,00 – 15,00) – individuální
Konzultační den:                úterý 31.5.2022 od 15,30
Závěrečné zkoušky PrŠ – praktické:              15.6.2022
Závěrečné zkoušky PrŠ – ústní:                      16.6.2022
Ukončení 2. pololetí:                         čtvrtek 30. června 2022
Slavnostní zakonč. šk.roku:             čtvrtek 30. června 2022
Vyřazení absolventů:                        čtvrtek  30. června 2022
Hlavní prázdniny:                              pátek 1. července  – středa 31. srpna 2022
Zahájení školního roku:                    čtvrtek 1. září 2022

Organizace školního roku 2020 – 2021
Začátek školního roku: 
      úterý 1. září 2020
Státní svátek:                         pondělí 28. září 2020 (Den české státnosti)
Konzultační den:                   úterý 8. 9. 2020 (16,00)
Státní svátek:                         pondělí 28. října 2020 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Podzimní prázdniny:            středa 28. 10. – neděle 1. 11. 2020
Konzultační den:                   úterý 24. 11. 2020 od 15,30
Státní svátek:                         úterý 17. listopadu 2020 (Den boje za svobodu a demokracii)
Vánoční prázdniny:               středa 23. 12. –  neděle 3. 1. 2021.
                                                    Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
Konzultační den:                    úterý 5. 1. 2021 od 15,30
Ukončení 1. pololetí:            čtvrtek 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny:             pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny:                     8. 3. – 14. 3. 2021
Odevzdání přihlášek do OU:
do 10. 2. 2021 rodiče předloží škole přihlášku na SŠ,                                                                            ředitelství  školy potvrdí, vydá zápisový lístek,
                                                  (nejpozději do 15.3.2021)
Odeslání přihlášek do OU:  do 1. 3.2021 (podávají samostatně zákonní zástupci!!!!!!)
Zápis do 1. ročníku:               čtvrtek 8. 4. 2021
Konzultační den:                    úterý 13. 4. 2021 od 15,30
Velikonoční prázdniny:        čtvrtek 1. dubna – pondělí 5. dubna 2021
Přijímací zkoušky PrŠ:           nekonají se
Rozhodnutí o přijetí do PrŠ:    26.4.2021, zveřejnění výsledků
Zápis do MŠ Slunečnice:            4. – 5.5.2021   (8,00 – 15,00)
Konzultační den:                        úterý 1.6.2021 od 15,30
Závěrečné zkoušky PrŠ – praktické:   16.6.2021
Závěrečné zkoušky PrŠ – ústní:           17.6.2021
Ukončení 2. pololetí:                  středa  30. června 2021
Slavnostní zakonč. šk.roku:      úterý 29. června 2021
Vyřazení absolventů:                  úterý  29. června 2021
Hlavní prázdniny:                        čtvrtek 1. července  – úterý 31. srpna 2021
Zahájení školního roku:             středa 1. září 2021

 

Organizace školního roku 2019-2020

Začátek školního roku:           pondělí 2. září 2019
Slavnostní zahájení                úterý 3. září 2019
Státní svátek:                         sobota 28. září 2019 (Den české státnosti)
Konzultační den:                    úterý 10.9.2019 (16,00)
Podzimní prázdniny:              pondělí 28.10. – středa 30.10.2019
Konzultační den:                    úterý 19.11.2019
Volný den ředitele školy:       31.10. – 1.11. 2019 (předběžně)
Státní svátek:                         pondělí 28. října 2019 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Státní svátek:                         neděle 17. listopadu 2019 (Den boje za svobodu a demokracii)
Jarmark:                                  12.12.2019     
Vánoční prázdniny:                pondělí  23.12.– pátek 3.1.2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
Konzultační den:                    úterý 7.1.2020
DOD Speciální školy             úterý 19.2.2020
Ukončení 1. pololetí:              čtvrtek 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny:               pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny:                  2.3. – 8.3.2020
Odevzdání přihlášek do OU: do 10.2. 2020 rodiče předloží škole přihlášku na SŠ,  ředitelství                                                                 školy potvrdí, vydá zápisový lístek, (nejpozději do 15.3.2020)

Odeslání přihlášek do OU:    do 1.3.2020 (podávají samostatně zákonní zástupci!!!!!!)
DOD MŠ                                  14. dubna 2020
Zápis do 1. ročníku:             středa 1.4. 2020
Konzultační den:                    úterý 7.4.2020
Velikonoční prázdniny:          čtvrtek 9. dubna – pondělí 13. dubna 2020
Přijímací zkoušky PrŠ:             nekonají se
Rozhodnutí o přijetí do PrŠ:  27.4.2020, zveřejnění výsledků
Zápis do MŠ Slunečnice:       4. – 5.5.2020   (8,00 – 15,00)
Státní svátek:                         pátek 8. května  2020 (Den vítězství)
Konzultační den:                    úterý 2.6.2020
Závěrečné zkoušky PrŠ – praktické:             16.6.2020
Závěrečné zkoušky PrŠ – ústní:                    17.6.2020
Ukončení 2. pololetí:              úterý 30. června 2020
Slavnostní zakonč. šk.roku:   pondělí  29. června 2020
Vyřazení absolventů:             pondělí  29. června 2020
Hlavní prázdniny:                  středa 1. července  – pondělí 31. srpna 2020
Zahájení školního roku:          pondělí 1. září 2020

Organizace školního roku 2018-2019

Začátek školního roku:                          pondělí 3. září 2018
Slavnostní zahájení                               úterý 4. září 2018
Státní svátek:                                         pátek 28. září 2018 (Den české státnosti)
Podzimní prázdniny:                             pondělí 29.10. – úterý 30.10.2018
Státní svátek:                                         neděle 28. října 2018 (Den vzniku samostatnosti čs.                                                                       státu)
Státní svátek:                                         sobota 17. listopadu 2018 (Den boje za svobodu a                                                                          demokracii)
Jarmark:                                                  13.12. 2018    
Vánoční prázdniny:                                sobota 22.12.– středa 2.1.2019.
                                                                Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019
DOD Speciální školy:                              úterý 19.2.2019
Ukončení 1. pololetí:                               čtvrtek 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny:                                pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny:                                      25.2. – 3.3.2019
Odevzdání přihlášek do OU:                  do 10.2. 2019 ředitelství školy potvrdí, vydá zápisový                                                                      lístek
Odeslání přihlášek do OU:                     do 1.3.2019 (podávají samostatně zákonní                                                                                       zástupci!!!!!!)
DOD MŠ                                                   2. dubna 2019
Zápis do 1. ročníku:                                 úterý 9.4. 2019, 12,00 – 18,00
Velikonoční prázdniny:                           čtvrtek 18. dubna – pondělí 22. dubna 2019
Přijímací zkoušky PrŠ:                             nekonají se
Rozhodnutí o přijetí do PrŠ:                   26.4.2019, zveřejnění výsledků
Zápis do MŠ Slunečnice:                        2. – 3.5.2019   (8,00 – 15,00)
Státní svátek:                                          středa 1. května 2019
Státní svátek:                                          středa 8. května  2019 (Den vítězství )
Závěrečné zkoušky PrŠ – praktické:      19.6.2019
Závěrečné zkoušky PrŠ – ústní:             19.6.2019
Ukončení 2. pololetí:                               pátek 28. června 2019
Slavnostní zakonč. šk.roku:                    čtvrtek  27. června 2019
Vyřazení absolventů:                              čtvrtek  27. června 2019
Hlavní prázdniny:                                   sobota 29. června  – neděle 1. září 2019
Zahájení školního roku:                         pondělí 2. září 2019

Organizace školního roku 2017 – 2018

Začátek školního roku:           pondělí 4. září 2017
Slavnostní zahájení:                úterý 5. září 2017
Státní svátek:                           čtvrtek 28. září 2017 (Den české státnosti)
Podzimní prázdniny:              čtvrtek 26.10. – neděle 29.10.2017
Státní svátek:                           sobota 28. října 2017 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Státní svátek:                           pátek 17. listopadu 2017 (Den boje za svobodu a demokracii)
Jarmark:                                    úterý 12. prosince 2017
Vánoční prázdniny:                 sobota 23.12.– úterý 2.1.2018.
                                                   Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
Ukončení 1. pololetí:              středa 31. ledna 2018
DOD Speciální školy               úterý 30.1.2018
Pololetní prázdniny:               pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny:                      19.2. – 25.2.2018
Velikonoční prázdniny:          čtvrtek 29. března – pondělí 2. dubna 2018
DOD MŠ                                   25. dubna 2018
Přijímací zkoušky PrŠ:           nekonají se
Státní svátek:                          úterý 1. května 2018
Státní svátek:                          úterý 8. května  2018 (Den vítězství )
Zápis do MŠ Slunečnice:       2.5. – 4.5.2018
Ukončení 2. pololetí:              pátek 29. června 2018
Slavnostní zakonč. šk.roku:   čtvrtek  28. června 2018
Vyřazení absolventů:             čtvrtek  28. června 2018
Hlavní prázdniny:                   sobota 30. června  – neděle 2. září 2018
Zahájení školního roku:         pondělí 3. září 2018

Organizace školního roku 2015 – 2016

Začátek školního roku:   
       úterý 1. září 2015
Slavnost. zahájení                   středa 2. září 2015
Státní svátek:                           pondělí 28. září 2015 (Den české státnosti)
Podzimní prázdniny:              středa 28.10. – neděle 1.11.2015
Státní svátek:                           středa 28. října 2015 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Státní svátek:                           úterý 17. listopadu 2015 (Den boje za svobodu a demokracii)Vánoční prázdniny:                 středa 23.12.2015  – neděle 3.1.2016.
Vyuč. začne v pondělí    4. ledna 2016
Ukončení 1. pololetí:               čtvrtek 28. ledna 2016
Pololetní prázdniny:                 pátek 29. ledna 2016
Jarní prázdniny:                         30.1. – 7.2.2016
Zápis do 1. ročníku:                   úterý 9. února 2016
Odevzdání přihlášek do OU:  do 26.2. ředitelství školy potvrdí, vydá zápisový lístek
Odeslání přihlášek do OU:     15.3.2016 (podávají samostatně zákonní zástupci!!!!!!)
DOD MŠ                                        16. března 2016
Velikonoční prázdniny:          čtvrtek 24. března – pondělí 28. března 2016
Přijímací zkoušky PrŠ:             nekonají se
Rozhodnutí o přijetí do PrŠ:   30. 4. 2016, zveřejnění výsledků
Zápis do MŠ Slunečnice:          13. – 18. 4. 2016
Státní svátek:                             neděle 1. května 2016
Státní svátek:                             neděle 8. května  2016 (Den vítězství )
Závěrečné zkoušky PrŠ – praktické:             21.6.2016
Závěrečné zkoušky PrŠ – ústní:                      22.6.2016
Ukončení 2. pololetí:                čtvrtek 30. června 2016
Slavnostní zakonč. šk.roku:   středa  29. června 2016
Vyřazení absolventů:               středa  29. června 2016
Hlavní prázdniny:                      pátek 1. července – středa 31. srpna 2016
Přerušení provozu MŠ:            11.7. – 19.8.2016
Zahájení školního roku:          čtvrtek 1. září 2016
Konzultační dny:                       10.11., 12.1., 12.4., 31.5.

Organizace školního roku 2014 – 2015

Začátek školního roku:                     pondělí 1. září 2014
Slavnost. zahájení                             úterý 2. září 2014
Státní svátek:                                      neděle 28. září 2014 (Den české státnosti)
Podzimní prázdniny:                         sobota 25.10. – středa 29.10.2014
Státní svátek:                                      úterý 28. října 2014 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Školení CO:                                          úterý 11. listopadu
Státní svátek:                                       pondělí 17. listopadu 2014
(Den boje za svobodu a demokracii)
Den otevřených dveří ZŠ:                   11. prosince 2014
Vánoční prázdniny:                             sobota 20.12.2014  – neděle 4.1.2015.
Vyuč. začne v pondělí 5. ledna 2015
Ukončení 1. pololetí:                           čtvrtek 29. ledna 2015
Pololetní prázdniny:                            pátek 30. ledna 2015
Jarní prázdniny:                                    9.3. – 15.3.2015
Zápis do 1. ročníku:                             úterý 10. února 2015
Odevzdání přihlášek do OU:              do 26.2. ředitelství školy potvrdí, vydá zápisový lístek
Odeslání přihlášek do OU:                 15.3.2015 ( podávají samostatně zákonní zástupci!!!!!!)
Den otevřených dveří MŠ:                  18. března 2015
Velikonoční prázdniny:                        čtvrtek 2. dubna – pondělí 6. dubna 2015
Přijímací zkoušky PrŠ:                          nekonají se
Rozhodnutí o přijetí do PrŠ:                30.4.2015, zveřejnění výsledků
Zápis do MŠ Slunečnice:                      13.4. – 18.4.2015
Státní svátek:                                          pátek 1. května 2015
Státní svátek:                                          pátek 8. května  2015 (Den vítězství )
Závěrečné zkoušky PrŠ – praktické:    23.6.2015
Závěrečné zkoušky PrŠ – ústní:            24.6.2015
Ukončení 2. pololetí:                              úterý 30. června 2015
Slavnostní zakonč. šk.roku:                   pondělí  29. června 2015
Vyřazení absolventů:                              pondělí  29. června 2015