Přespolní běh

Běželi jste? Určitě ano, takže víte, že letošní školní kolo v přespolním běhu se uskutečnilo 10. září 2018. Na start nastoupilo 11 děvčat a 33 chlapců. Za pěkného slunečného počasí jsme odstartovali první závodníky. Nejvíce obsazenou kategorií byli starší žáci a pak mladší žáci, takže konkurence byla veliká. Ale i v kategoriích dívek měla děvčata s kým soupeřit. Všichni závodníci podali své maximální výkony a dokonce i nováčci zvládli tratě na výbornou. Trasa vedla podél břehu řeky Labe s přeběhem přes most. Všichni zúčastnění závod dokončili a ti nejlepší postupují do dalších soutěží přespolního běhu.

MČR v atletice

Letos netradičně se na začátku září konalo MČR v atletice v Praze. Naši školu reprezentovaly děvčata Ferencova z 6. A, Romana Kačmariková ze 7. A, Klaudie Žigová z 8. A, René Morga z 6. A a Daniel Červeňák ze 7. A. Naši závodníci si i díky malé účasti ostatních sportovců odvezli velké množství medailí. Protože všichni naši závodníci měli stejné disciplíny, jejich výsledky jsou pro přehlednost v tabulce níže.

jméno 300 metrů 60 metrů Skok daleký
Ferencová Verona 2. místo 3. místo 4. místo
Ferencová Natála 1. místo 1. místo 1. místo
Kačmariková Romana 5. místo 2. místo 3. místo
Žigová Klaudie 3. místo 2. místo 3. místo
Morga René 2. místo 2. místo 2. místo
Červeňák Daniel diskvalifikován 3. místo 3. místo

 

Nadační fond Tesco

 

Program společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco  „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci veřejně prospěšných projektů. 
Naše škola se zúčastnila 4. kola tohoto programu  projektem PUTOVÁNÍ ZA ŽIVOTEM HMYZU
Víte, kde bydlí motýli a broučci? Pomozte dětem proniknout do tajů života hmyzu. Vlastní zkušeností děti poznávají svět a domov hmyzu.
Pro tento projekt se  hlasovalo v Tesco obchodě Hradec Králové Nám. 28. října 1610. Získali jsme počtem hlasů 13318 třetí místo a finanční podporu pro náš projekt.

Příměstský tábor – Piráti

O letních prázdninách měly děti nejen z naší školy možnost účastnit se od 6. do 10. srpna  2018 příměstského tábora. Tábor nesl název „Pirátská plavba na Ostrov pokladů aneb hurá na palubu!“ Jako správní piráti připravení na všechno jsme úspěšně překonali extrémní horko, které nás „trápilo“ celý týden. Pomohlo nám k tomu i mlhoviště a bazén, které „vyrostly“ na ostrově Atrium přímo uprostřed zahrady naší školy a které naše malé i větší piráty dostatečně osvěžily společně s pravým podomácku vyrobeným „džumem“ (speciálním nealkoholickým nápojem), jehož tajnou recepturu znali pouze pirátští kapitáni. Celý příspěvek

Příměstský tábor – Indiáni

První běh příměstského tábora ve dnech 
9. -13. 7. 2018 proměnil školu na indiánské teritorium. Všichni indiáni dostali vlastní indiánskou čelenku, naučili se indiánskou písničku a pozdrav a hlavně si mohli čelenky ozdobit, nejen pírky. Stříbrné jezero v atriu nám první den posloužilo jako osvěžovadlo, abychom načerpali sil na výrobu indiánského totemu.
Druhý den jsme se vydali po stopách divoké zvěře a dostihli je v areálu Přírodovědného centra v ZŠ Bezručova. Odpoledne bylo na řadě tvoření speciálního indigo pírka do čelenky a nějaké to sportování v atriu školy.
Třetí den jsme se nechali vyvézt za dobrodružstvím autobusem. Pronásledovali bílé tváře lesem, po červených stopách jsme došli z Roudničky až na Milíř, kde se tyčí do výše i rozhledna.
Čtvrtý den jsme si byli zavzpomínat na staré časy v MŠ Slunečnice, kde nás přivítala naše paní učitelka Libuška. Pohráli jsme si na zahradě, prohlédli si třídy a připomněli si, kdo do které třídy chodil a co se změnilo.
Poslední Indiánský den je tu. Ráno jsme si spolu zazpívali a zatancovali. Odpoledne už probíhalo šerpování, předávání certifikátů za absolvování tábora, soutěže, hry a hry.

Slavnostní ukončení školního roku

V posledním červnovém týdnu proběhlo slavnostní ukončení školního roku. Pan ředitel zhodnotil školní práci žáků, pochválil všechny, kteří reprezentovali naši školu při sportovních, výtvarných i divadelních soutěžích. Poděkoval celému pedagogickému sboru za celoroční práci. Popřál všem krásné dny odpočinku, relaxace, společných zážitků s rodiči a kamarády. Úspěšným absolventům popřál mnoho úspěchů v dalším vzdělávání a studiu na nových školách. Zároveň byly vyhodnoceny celoroční školní soutěže: Soutěžíme se Čtyřlístkem, O nejpilnějšího čtenáře a sběrové aktivity.

Hrajeme si i hlavou

Ve čtvrtek 21.6.2018 jsme se vydaly na zajímavou akci. Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové pořádala událost „Hrajme si i hlavou“. O co se jednalo a jaké to bylo? Jednalo se o akci, kde jak už z názvu vyplývá, figurovala věda – ale zábavným způsobem! Pro návštěvníky bylo připraveno mnoho stánků s pokusy a hlavolamy, které si bylo možno i vyzkoušet. Nechyběly hrátky s kapalným dusíkem, tvoření obřích bublin, optické klamy a netradiční pokusy se zvukem, optikou i elektřinou. Naše žáky zaujala hlavně chemická show. Všichni si to moc užili. Děti navíc neodešly s prázdnou, odnesly si za soutěže zaslouženou výhru.

Den v přírodě

Ve středu 21. 6. si třídy A8 a A2 udělaly společný výlet do hradecké přírody. Po menším transportu autobusem na Pod Strání se šlo panelovou cestou směrem Nový Hradec Králové na vyhlídku. Po cestě všichni hledali kolem sebe a poznávali krytosemenné rostliny, o kterých se nedávno učili. Děti měly možnost vidět celé město z výšky na vyhlídkovém místě, kde hledaly místo svého bydliště a snažili se tedy orientovat v prostoru. Dále se pokračovalo kolem rybníku Cikán až k Biřičce, kde se zakotvilo na větší odpočinek. Rybníky mají zajímavou minulost, se kterou byli žáci pomocí výkladu seznámeni. Také si něco mohli přečíst na informačních tabulích. Kdo chtěl, tak si smočil nohy v osvěžující vodě. Také se opékaly buřty. S plnými bříšky a novými zážitky se skupina vracela domů. Byla to opravdu příjemná a poučná procházka!