Matematická soutěž

Co je to Pangea?
Matematická soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, které baví počítání.Zcela poprvé si žáci mohli s Pangeou zasoutěžit v roce 2013, kdy proběhl první ročník soutěže. Od té doby se každoročně soutěže účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice, v loňském roce soutěžilo téměř 56 000 dětí z 518 škol. Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás. V posledních letech se objevily témata – architektura, medicína, sport, doprava, stravování…
Velmi pěkného výsledku dosáhl Jiří Balcar v kategorii sedmých tříd. V rámci kraje se umístil na 49. místě z celkového počtu 372 žáků, tj. má výsledek lepší než 87% žáků. V celorepublikovém měřítku je mezi 10% nejlepších řešitelů.
V kategorii šestých tříd nejlepšího výsledku dosáhl Jakub Záruba, který se v rámci kraje umístil na 74. místě z celkového počtu 364 žáků, tj. má výsledek lepší než 80% žáků.
Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme další úspěchy!

Knihovna Medium – Lidské smysly

Třídy A3, A4 a jeden žák ze třídy A1 již po několikáté navštívily knihovnu MEDIUM, kde na ně čekal pěkný a naučný program na téma Smysly. Žáci se teoreticky i prakticky seznámili se všemi lidskými smysly, a to formou poslechu knižních textů, prostřednictvím obrázků i vlastní zkušeností s některými vůněmi, chutěmi, zvuky a doteky. Na závěr si jako vždy mohli půjčit knížky, které je zaujaly a před návratem do školy si je prezenčně prohlédnout. Návštěva knihovny je pro žáky vždy velkým přínosem a to již z několika důvodů: učí je vztahu k literatuře, ke knihám jako takovým, vhodnému chování ve veřejném prostředí, dodržování ticha v knihovně a zároveň si vždy odnesou nové poznatky a zážitky na téma, které je současně zajímavé i poučné.

Školní laťka 2019

Kde jsou dívky? Tak by se dala nazvat letošní školní laťka, kdy se zúčastnila pouze 1 dívka z nové budovy a 5 z budovy staré. A celkově, zdá se nám, že na „staré budově“ ubývají sportovci. Mnozí tradiční účastníci se nepřihlásili, noví sportovci nenašli tolik odvahy, aby předvedli svoji šikovnost a obratnost.  Škoda! Podmínky máme vynikající, chtělo by je to využívat. Jinak by mohla tato krásná a tradiční soutěž zaniknout. A to by teprve byla škoda!  Závodilo se 10. dubna ve středu.
Školní laťka je přebor školy ve skoku vysokém, krásné sportovní atletické disciplíně.
Letos se školní laťka uskutečnila opět ve 2 kolech – v prvním soutěžila „stará budova“, v kole druhém „první budova“. Tentokrát se našlo daleko více sportovců na „nové“ budově, z toho máme obrovskou radost. Navíc se u nich výrazně zlepšily výkony.
Co bylo nejhezčí? Atmosféra a nádherné souboje a výkony nad laťkou. A proto to děláme!
Výsledky

MČR ve florbale – Praha 2019

10.4. se konalo MČR ve florbale v Praze na krásném halovém stadionu AC SPARTA Praha. Naše mužstvo bylo složeno s Integrou Pardubice a to ve složení: Daniel Ferenc, Samuel Ferenc, René Morga a Michal Pešta. Hráli jsme ve skupině s Lysou Horou (prohra 1:3) a s Jabloncem (prohra 1:9). Tím pádem jsme nepostoupili do semifinále a hráli jsme o konečné pořadí. Výsledkem bylo 6. místo na MČR ve florbale. Kluci si odvezli hezký zážitek z pražského prostředí a snad v příštím roce se jim bude dařit lépe.

Krkonošský pohár ve vybíjené

Na začátku dubna se uskutečnila pravidelná akce Speciálních škol Trutnov – Krkonošský pohár ve vybíjené. Za náš tým hrálo 5 žáků: Javier Pecha, Dan Ferenc, Lukáš Kocourek, René Morga, Vojta Kubeník. I když nás bylo o jednoho hráče míň, podařilo se našemu družstvu díky své houževnatosti vybojovat hezké 3. místo z celkově sedmi startujících mužstev. Nutno ještě podotknout, že ačkoli někteří naši hráči nemají ve škole úplně vzorné chování, na akci se chovali zcela bezproblémově a v duchu fair play.
Výsledková listina

Ekologický program – SEVERu

Dne 3. dubna se žáci tříd A3, A4, A7 a S4 zúčastnili ekologického programu v rámci environmentální výchovy, a to ve středisku ekologické výchovy SEVER Hradec Králové. Jednalo se o dva programy z čtyř programového cyklu o životě zvířat. V rámci prvního programu s názvem Krtek a jeho kamarádi se žáci dozvěděli o přírodě a životě ve městě. Po svačinové přestávce pak na první část navázal program druhý, a to na téma Život na vesnici. Oba programy byly velmi pěkně připravené, lektorky aktivně zapojovaly žáky do děje a zábavnou formou jim předávaly základní informace o daných tématech. Na tyto programy bude pro stejnou skupinu žáků navazovat druhá část, a to 17. dubna, a to opět formou dvou programů. Tentokrát na téma Domácí mazlíčci a Pojďte s námi do ZOO. Již nyní se moc těšíme.

Literární výchova

Děti z A5 si užívají hodiny literatury netradičně. Jedenkrát měsíčně docházejí do Malšovické knihovny, kde působí úžasná paní knihovnice, která je seznamuje se spisovateli a jejich knihami. V posledních měsících jsme se dozvěděli zajímavosti za života pana Ondřeje Sekory a četli ukázky z jeho knih o Ferdovi Mravenci, městě Kocourkově či Kuřeti Napipi. Seznámili jsme se se současně píšící autorkou veselých a moderních pohádek Stanislavou Reschovou a velmi nás zaujalo vyprávění o panu Jaroslavu Foglarovi, jako zakladateli skautských oddílů v Čechách. Jeho kreslené komiksy ze života party kluků – Rychlých šípů se našim „chlapům“ moc líbily a příběhy ze Stínadel se staly naším průvodcem po celý měsíc. Ke každému spisovateli si ve třídě vytvoříme výstavku jeho děl, měsíc si o něm vyprávíme a čteme autorovy knihy, které si kluci půjčují v naší školní knihovně. Tam jim vždy perfektně poradí paní učitelka Radka Balková a knihy si můžeme ponechat tak dlouho, jak potřebujeme pro naši práci. Společně vybereme vždy nejlepší knihu nebo příběh a ten si zapíšeme do našich čtenářských deníků. Tak jsou autoři knih stále s námi a můžeme si je kdykoli připomenout.

Jarní turnaj ve stolním tenise

Dne 3.4.2019 jsme se zúčastnili Jarního turnaje ve stolním tenise, který se konal v Novém Bydžově. Pořadatelem byl Domov sociálních služeb Skřivany.
Všichni sportovci vzorně reprezentovali naši školu a SK Integru.

 

 

Naší školu a SK Integru reprezentovali:

                                             kategorie                    umístění
Lukáš Kocourek                B do 30 let                    1.
Jakub Drahušynec            B do 30 let                    3.
Nikolas Miko                     B do 30 let                    4.
Marek Petružálek             B do 30 let                     5.
Marie Hátlová                   B nad 30 let                  3.
Martin Chaloupka            B nad 30 let                  4. ve skupině
Jiří Honsnejman                B nad 30 let                  4. ve skupině

 

Ekologie v běžném životě

Děti z 1., 2., 4., a 5. ročníků spolu se svými učitelkami navštívily další díl ekologických programů, které pro nás připravuje ekologické středisko SEVER. 2. dubna 2019 jsme se přesunuli do Kuklen a vyzkoušeli si, jak se má třídit odpad, jak se chovat, aby odpadů a odpadků vznikalo co nejméně. Prostě jak se chovat k přírodě a v přírodě. Učili jsme se používat ekologické přemýšlení v běžném každodenním životě. Snad si budeme mnohé pamatovat. Těšíme se na další díl.