Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola v Hradci Králové
pořádá
9. VÁNOČNÍ JARMARK
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 v prostorách školy
od 7:40 hodin do 15:30 hodin

Přijďte si zakoupit vánoční cukroví, zdobené perníčky a dárky, které pro Vás vyrobily děti s pomocí učitelů a rodičů naší školy. Dárky u nás nakoupíte za příznivé ceny. Bude pro Vás připraveno i vánoční pohoštění.
VSTUP ZDARMA
Výtěžek z prodeje bude věnován dětem naší školy.

MČR ve stolním tenisu 2018

Mistrovství České republiky ve stolním tenisu se konalo 14. – 15. 11. 2018.
Mistrovství se zúčastnilo 120 účastníků tj. 60 hráčů, 37 rozhodčích, 21 trenérů a 2 hlavní organizátoři. Soutěžilo se v kategoriích muži, ženy a juniorky, junioři, žáci a žákyně ve skupině A i B, ve čtyřhře mužů a žen.
Atmosféra byla tradičně vynikající, svědčící o vysoké sportovní a společenské úrovni zúčastněných. I letos byly opět základní skupiny odehrány ve dvou tělocvičnách, průběhu turnaje to s ohledem na časový plán výrazně pomohlo, protože systém je nastaven tak, aby si všichni hráči dostatečně zahráli a tím získali i zkušenosti. Nikdo nevypadne po jednom zápase.
Ve středu byly odehrány základní skupiny ve všech kategoriích a dokončena soutěž čtyřher.
Ve čtvrtek již soutěže gradovaly vyřazovacím systémem. Finále byla odehrána v jednotném čase.
Pro samotné hráče je nástup finalistů ke stolům, jejich jmenovité představení a doprovodný potlesk silný zážitek. Divácká kulisa a fandění tento zážitek ještě umocnily. Celý příspěvek

Výuka v přírodě

Dne 14. 11. se třída A8 vydala k soutoku do Jiráskových sadů, kde se děti seznámily s místní krajinou a zvířaty, které tam žijí. Zopakovalo se učivo z přírodopisu ze 7. ročníku – ptactvo a rostliny. Děti se také setkaly s nutriemi, kachnami a labutěmi, které nakrmily suchým pečivem. Vycházka se opravdu vydařila, některé děti poznaly část Hradce Králové, kterou ještě neznaly.

 

Poznáváme život hmyzu

V rámci projektového dne se žáci dozvěděli zajímavosti ze života hmyzu. V rámci interaktivních programů jsme hledali informace o vývoji, rozmnožování, přezimování základních druhů žijících na zahradách a loukách v našem okolí. Obrázkové skládačky, puzzle, encyklopedie nám pomohly všechny informace najít. Odměnou nám byly omalovánky a vystřihovánky hmyzu. Mandelinku bramborovou jsme nejprve vyhledali v určovacím klíči a pak jsme ji již snadno ve hmyzích omalovánkách vybarvili. Na dalším stanovišti jsme zkoumali hmyz pod lupou. Pozorovali jsme včelu a vosu a sledovali jsme rozdíly. Přitom jsme se učili určovat znaky podle klíče a rozpoznávat hmyz podle encyklopedie. Na zahradě jsme se setkali u hmyzího hotelu, je to naše nová environmentální pomůcka, a doplnili jsme přírodniny pro přezimování hmyzu. Akce byla velmi přínosná pro úvod do dalších environmentálních činností v oblasti poznávání hmyzu. Díky dotaci nadace Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme, jsme mohli využít zakoupených publikací a pracovních materiálů k poznání další oblasti naší přírody.

Etika aneb Den porozumění

Dne 6. 11. 2018 se uskutečnil projektový den. Děti z naší školy absolvovaly 10 lekcí, ve kterých se učily správnému jednání a chování v různých situacích. Cílem každého z nich bylo získat „Průkaz velmistra etiky“ a odměnu. Ve workshopech si osvojovaly zásady volání a telefonování pomocí opravdových mobilních telefonů, poznávaly emoce dle mimiky. Odhadnout tvář na první dojem mělo zase děti nasměrovat k překonávání předsudků a uplatňování tolerantních postupů. Do komiksového příběhu, měly použít kouzelná slovíčka a doplněním textu osvojit si slušné chování v komunikaci s ostatními, učit se rozlišovat správné a špatné lidské vlastnosti. Celý příspěvek

Zamilovaná řeka

Vystoupení divadelního souboru Slunovrat se uskutečnilo v pondělí 5. 11. 2018. Před vyprodaným sálem hradecké Filharmonie se nám představili mladí herci a umělci spolu s orchestrem Filharmonie. Zamilovanou řeku provázely tóny Vítězslava Nováka a Bedřicha Smetany pod vedením dirigenta A. S. Weisera. Celý večer se nesl v duchu vzpomínek a ohlédnutí za deseti lety vystupování v hradecké Filharmonii. Celý příspěvek

Dušičkové slavnosti ve škole

Ve čtvrtek 1. 11. jsme se sešli před budovou školy, abychom uctili Památku zesnulých. Žáci, učitelé, ale i maminky, babičky přinesly dýně, podzimní přírodniny. Společně jsme si povídali o historii a tradicích tohoto svátku a vytvořili jsme zdobené dýně, jiní nakreslili obrázky.  Vše jsme vystavili před vchodem školy, aby každý, kdo k nám přišel, si připomněl tradiční český svátek Dušiček nebo svátek Halloween oslavovaný v Americe.

Sportovní hry – Jaroměř 2018

Dne 1.11. 2018 jsme s dětmi z kroužku, Míčové hry, vyrazili na Sportovní setkání dětí ze ZŠ speciálních do Jaroměře.
Kluci reprezentovali školu skvěle, snažili se a bojovali ze všech sil. Hráli speciální fotbal s míčem ve tvaru hrušky, ringo a holomajznu. Některé činnosti pro nás byly nové, ale naši sportovci se snažili a vše zvládli.
Školu reprezentovali Míša a Tomáš Dubští, Matěj Tuček, Vít Měšťan, Rosťa Středa a Jirka Čížek.
Sice jsme se v konečném součtu neumístili na prvních třech místech, ale i tak klukům patří velká pochvala, protože městu Hradec Králové a naší škole neudělali vůbec ostudu a rvali se o vítězství jako LVI a pořádně si ten den užili.

Regionální přebor Východních Čech ve stolním tenisu

Po roce 24.10.2018 se odehrál na našem skvělém sportovišti 19. ročník regionálního turnaje ve stolním tenisu. A naše škola a SK Integra na této akci měli několikanásobné zastoupení. A jak si naši reprezentanti vedli? Nu, se střídavými úspěchy. Samozřejmě na nejlepší umístění dosáhli naši hráči, reprezentanti. Jedničkou letošního ročníku byla Jana Feixová, která v elitní kategorii žen získala 1. místo a stala se regionální přebornicí!
Výborný výkon podal i Filip Zahálka, který v elitní kategorii mužů obsadil z 32 startujících skvělé 6. místo.
Dále nás reprezentovali: Lukáš Kocourek a Nikolas Miko.
Škoda, že máme tak málo hráčů, kteří by se mohli postavit takové konkurenci. Ale protože vím, jak pilně někteří trénují, tak věřím, že v příštích letech naváží na naši slavnou stolně tenisovou tradici a stanou se posilami, reprezentanty školy. Celkem se v tělocvičně představilo 139 účastníků, z toho 84 hráčů z patnácti klubů.
Všem zúčastněným děkuji za účast, organizátorům a rozhodčím za vzorný průběh a zajištění turnaje.

Divadelní představení MIMOŇ

V měsíci říjnu mnohé třídy vyrazily do divadla DRAK. I my – žáci 4. a 2. třídy – jsme zhlédli divadelní představení MIMOŇ. Bylo to o tom, že nejsme všichni stejní a hlavně o tom, že všichni toužíme po přátelství. Prostě mít kamaráda je hrozně moc důležité… A protože jsme byli hodní a zvědaví, rádi jsme přijali pozvání do zákulisí – do řezbářské dílny pana J. Bareše. Obdivovali jsme jeho práci a mohli si „pohrát“ s jeho dřevěnými kamarády, které sám osobně pro všechna představení v divadle vyřezává…