Uzavření školy

Činnost školy od 1. 3. 2021
Zavřeno!
Vážení rodiče, jak jistě víte, Vláda České republiky přijala 26. 2. 2021 další krizové opatření, proto Vás chci seznámit s činností školy 1. 3. 2021
Od 1. 3. 2021 jsou všechny součásti školy uzavřeny!!!
Provoz bude obnoven až znovu na základě rozhodnutí vlády v maximálním povoleném rozsahu.
Omlouvám se Vám za stávající situaci, ale jsou to nezbytná opatření.
Pavel Svoboda, ředitel školy

Dny otevřených dveří jinak

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola v Hradci Králové, Hradecká ulice 1231
Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

OD 15. 2. DO 2. 4. 2021

Konzultace a prohlídka školy proběhne formou individuálních návštěv, při dodržování epidemiologických pravidel ke COVID – 19 a dodržování vyhlášených opatření vlády, Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví.

Vedení školy vám bude k dispozici a zodpoví vám dotazy ohledně zápisu, školní výuky a organizace vzdělávání. V případě zájmu vás provedou po škole a budete mít možnost i nahlédnout do vyučování.(Pokud to vládní opatření umožní).

Návštěvu školy si prosím předem dohodněte na těchto kontaktech:
telefon: 495 514 814, e- mail: info@specialnihk.cz

Zápis do ZŠ

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola,
Hradec Králové, Hradecká 1231

vyhlašuje ZÁPIS
dětí do 1. ročníku oborů vzdělání: základní škola a základní škola speciální

(přijímáme i do přípravného stupně základní školy speciální)

který se koná

ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 11.00 do 17.00 hod.

V případě mimořádných Opatření vyhlášených vládou, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví vás budeme informovat o jiné formě zápisu.

Zápis do školy na školní rok 2021-2022

Zápis do MŠ

Mateřská škola SLUNEČNICE
v Markovické ulici 621/9 v Hradci Králové

 ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

bude probíhat ve vestibulu Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové, Hradecká 1231, PSČ 500

4. – 5. 5. 2021 od 8,00 do 15,00

 MŠ Slunečnice je určena pro děti:

 s autismem, s poruchou autistického spektra (PAS), se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, případně s jiným typem postižení.

 Děti jsou přijímány na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení (SPC, PPP), případně pediatrů a jiných odborných lékařů.

zápis 2021- MŠ Slunečnice

Výtvarná soutěž – robot a umělá inteligence

V prosinci minulého roku jsme dostali pozvání z Lidické galerie k účasti na 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2021.
Téma robot a umělá inteligence nám bylo blízké a tak jsme se rozhodli uspořádat školní kolo této soutěže. Motem výtvarné soutěže je hra od Karla Čapka R. U. R., kde poprvé zaznělo slovo „robot“. Bylo by zajímavé vidět, co by Karel Čapek napsal dnes, kdy nás různé přístroje obklopují ještě více, zabydlely se na našich stolech i v kapsách. Roboti mezitím nabrali rozličných podob, pomáhají doma, ve výrobě, v lékařství.
K tématu byla vyhlášena další podtémata. Nás zaujal: „Rok 2121“, „Co robot neumí“, „Vývoj a druhy umělé inteligence“. Ve výtvarných technikách jsme použili kresbu, malbu a ve výtvarných objektech papír, textil, dřevo, kov.
Originální roboti nás vítají při vstupu do školy a dokonce se můžete seznámit s novou říší roku 2021 – říší lásky, pohody a porozumění. Dětem a pedagogům nechyběla fantazie, kreativita, nápad a zručné ruce, které vyrobily hned několik malých robotů a multifunkčního robota.

Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové
vyhlašuje
1. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 do oborů vzdělání dle RVP:

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Přihlášky zašlete nebo individuálně předejte nejpozději do 1. 3. 2021na adresu školy.

Podrobné informace k přijímacímu řízení

Prezenční výuka

Vážení rodiče,

výuka ve Speciálních školách a v Praktické škole probíhá

od 4. ledna 2021 prezenční formou; je povolena osobní přítomnost žáků a studentů ve škole.

Školská rada

Vážení rodiče, vážení kolegové

s okamžitou platností  odvolávám volby do Školské rady naší školy. Toto opatření č.j. MSMT-40610/2020-1 ze dne 29.10.2020, které prodlužuje funkční období členů školských rad.

Volby budou vyhlášeny dle vývoje situace s nouzovým stavem.

Výtvarná soutěž „Místo, které mám rád“

Jedna z mála škol, která nemá v Hradci Králové distanční výuku, je Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola v Hradecké ulici.
Výuka v této době probíhá ve třídách bez tělesné výchovy, klasického zpěvu a navštěvování odborných učeben. Setkávání žáků na různých společných akcích není možná. A tak přišel nápad.
Když se nemohou žáci setkat osobně, tak se alespoň setkají jejich obrázky na výtvarné výstavě nazvané: „Místo, které mám rád.“  A skutečně!  Nevěřili byste, kolik krásných míst mají děti ve svých srdcích a myšlenkách. Přesto se našla společná témata: příroda, dům, rodina i škola. Jsou to místa, kde se děti cítí příjemně, rozumějí si a znají se.
Výtvarníci měli k dispozici libovolné výtvarné techniky.  Vznikla tak díla jednotlivců, ale i celých tříd. A tak můžeme obdivovat nádherné akvarely přírody, kresby pastelkami, foto koláže doplněné kresbou, kombinovaná, prostorová díla. Žáci s učiteli se pustili i do náročnějších technik jako je kašírování, kde vznikl plastický model našich hor s nejvyšší horou Sněžkou. Žáci ze speciální třídy vytvořili technikou kolorované kresby tuší, doplněné fotografiemi, svoje oblíbené terapeutické místo Snoezelen.
Výtvarná díla jsou vystavena při vstupu do školy. Mohou si je tak prohlédnout žáci i jejich rodiče.
Děkujeme všem, kteří jste nás v této těžké době potěšili krásným zážitkem.