Otevření školy od 18. 11. 2020

Znovu otvíráme pro všechny žáky školu od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, protože dne 11. 11. 2020 rozhodla Vláda České republiky o znovuotevření škol, od 18. 11. 2020 škola bude v činnosti ve všech součástech a ve všech ročnících prezenční formou vzdělávání (s denní docházkou) včetně střední školy – Praktické školy.

Školní jídelna je v provozu, ale musíte pro své dítě obědy objednat osobně nebo na www stránkách jídelny! Nelze provést automatické objednání obědů za celou školu.

Činnost školy od 18 11 2020 – podrobné informace

Školská rada

Vážení rodiče, vážení kolegové

s okamžitou platností  odvolávám volby do Školské rady naší školy. Toto opatření č.j. MSMT-40610/2020-1 ze dne 29.10.2020, které prodlužuje funkční období členů školských rad.

Volby budou vyhlášeny dle vývoje situace s nouzovým stavem.

Uzavření školy

Uzavření školy

Od 2. listopadu 2020 dojde k dočasnému uzavření základní školy, základní školy speciální a střední školy jednoleté i dvouleté.

Výuka bude od pondělí probíhat distančně.

 

Výtvarná soutěž „Místo, které mám rád“

Jedna z mála škol, která nemá v Hradci Králové distanční výuku, je Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola v Hradecké ulici.
Výuka v této době probíhá ve třídách bez tělesné výchovy, klasického zpěvu a navštěvování odborných učeben. Setkávání žáků na různých společných akcích není možná. A tak přišel nápad.
Když se nemohou žáci setkat osobně, tak se alespoň setkají jejich obrázky na výtvarné výstavě nazvané: „Místo, které mám rád.“  A skutečně!  Nevěřili byste, kolik krásných míst mají děti ve svých srdcích a myšlenkách. Přesto se našla společná témata: příroda, dům, rodina i škola. Jsou to místa, kde se děti cítí příjemně, rozumějí si a znají se.
Výtvarníci měli k dispozici libovolné výtvarné techniky.  Vznikla tak díla jednotlivců, ale i celých tříd. A tak můžeme obdivovat nádherné akvarely přírody, kresby pastelkami, foto koláže doplněné kresbou, kombinovaná, prostorová díla. Žáci s učiteli se pustili i do náročnějších technik jako je kašírování, kde vznikl plastický model našich hor s nejvyšší horou Sněžkou. Žáci ze speciální třídy vytvořili technikou kolorované kresby tuší, doplněné fotografiemi, svoje oblíbené terapeutické místo Snoezelen.
Výtvarná díla jsou vystavena při vstupu do školy. Mohou si je tak prohlédnout žáci i jejich rodiče.
Děkujeme všem, kteří jste nás v této těžké době potěšili krásným zážitkem.

Volby do školské rady

Oznámení
zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům školy

o volbách do školské rady

Termín voleb dvou zákonných zástupců žáků
pro volební období 12. 11. 2020 – 11. 11. 2023: 

5. 11. 2020

Žádám zákonné zástupce rodičů a pedagogy o navržení kandidátů do školské rady do 2.11.2020 podáním k řediteli školy (písemně, elektronicky, SMS)     

Oznámení o volbách do školské rady                    

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 24. září jsme navštívili Knihovnu města Hradce Králové ve Wonkově ulici. V ústřední půjčovně U Velryby nás vřele přivítaly slečny knihovnice, které si připravily zajímavé a zábavné povídání na téma, jak vzniká kniha. Děti se hravou formou dozvěděly, kolik práce stojí za knihou, která se z počítače autora dostane do rukou čtenáře a kdo vše se na jejím vzniku podílí a jakými procesy musí projít. Na závěr si vyrobily krásnou záložku do knihy. Moc děkujeme za skvělý program. Žáci třídy ZŠSA4 a ZŠA3.

Ředitelské volno

Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy oznamuje:

v pátek 25.9.2020 NEBUDE vyhlášeno ředitelské volno.

Výuka bude probíhat podle platných vyučovacích rozvrhů.