Výprava za Knihožrouty

Dne 7. listopadu 2019 jsme šli opět navštívit Městskou knihovnu Hradce Králové. Nejprve jsme si s paní knihovnicí povídali o tom, jak vlastně taková knížka vzniká a co se s ní děje, než se dostane do knihovny nebo do knihkupectví. Potom pro nás měla paní knihovnice připravený napínavý skoro až detektivní příběh o Knihožroutech. Když jsme si příběh vyslechli, tak si děti nakreslily obal na vlastní knížku. Vznikly tak moc pěkné tituly. Poté měly děti prostor si prohlédnout knížky a zahrát si hry, které dětské oddělení knihovny nabízí. Toto poučné dopoledne jsme si moc užili a některé děti si dokonce i některé knížky půjčily domů. Děkujeme Městské knihovně za opět krásně připravený program a už teď se těšíme na příště. Žáci třídy ZŠSA4 a ZŠA3.

Halová kopaná v Trutnově

Dne 6. 11. 2019 jsme přijeli do Trutnova odehrát tradiční podzimní halový turnaj v krásné tělocvičně KARA TRUTNOV. Účast družstev na turnaji byla komorní – Náchod, Dvůr Králové, Hradec Králové a domácí Trutnov. Hrálo se turnajovým systémem každý s každým a pro nás to bylo nakonec krásné druhé místo. Naši školu reprezentovali: Nikolas Bano, Lukáš Kulhánek, Dominik Pešta, Alex Gaži, Adam Suchánek, Nikolas Daniel a Michal Pešta.

Výstava výtvarných prací

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola ve spolupráci s knihovnou města Hradce Králové, pobočkou Médium vás zvou na výstavu výtvarných prací Pohádkový svět.
Pohádka? Dobro a zlo je ústředním motivem pohádek, ale jak to chodí v běžném životě? Nepřipadáte si někdy jako v pohádce? Svět dětí s mentálním postižením a autismem je trochu jiným světem. Vedle svého handicapu jsou to děti jako každé jiné a navíc jejich upřímnost, láska a bezelstnost je opravdová.
Výstava bude probíhat od 1. listopadu do 30. listopadu 2019.

6. 11. 2019  STÁVKA

 Škola stávku podporuje a za požadavky školských odborů plně stojíme, ale s ohledem na rodiče a načasování termínu stávky bude škola v běžném provozu a  vyučování bude zajištěno v plném rozsahu.

Celková situace ve školství není vyřešená, platy učitelů jsou jen dílčím problémem, školy jsou dlouhodobě podfinancovány v oblasti provozu, financování učebnic a pomůcek, mezd všech zaměstnanců, prostředků na volnočasové aktivity dětí.

Výtvarný program v Galerii moderního umění

V pátek 25. října jsme měli zamluvené aktivity o liniích a barvách v Galerii moderního umění na Velkém náměstí. Cestou, jsme si prohlédli také nově opravené schodiště, Bono Publico a poslechli skladby, které zde jsou nahrané pro chodce. Využili jsme také přístupných zahrad a prošli si  jejich zákoutí. V přízemí krásné budovy (původně sloužila jako bankovní prostory) nás uvítala nová galerijní pedagožka, paní Šestáková, a po odložení bund v atelieru jsme se vydali pracovat. Obdivovali jsme citlivě opravené historické detaily i nové prvky, které pro potřeby stálé teploty a vlhkosti výstavních prostor byly nutné. V rámci trvalé expozice jsme sledovali barevné ladění obrazů, způsob provedení, a děti pak byly vyzvané, aby vyjádřily barevným proužkem svoji náladu. Zjistily tak, že mají ve své představě různé spektrum barev, které vyjádří například smutek,  nebo radost. V té souvislosti měly pak vybarvit černobílou reprodukci obrázku, a změnit jeho ladění v originále – to děti zaujalo a bavilo.  

Vynikající výsledek v nominačním kole Logické olympiády

Nominačního kola logické olympiády kategorie B – (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ), se zúčastnil Jirka Balcar z 8. ročníku. V rámci své kategorie a svého kraje se umístil mezi 60 nejlepšími žáky z počtu 1136 a postoupil do krajského kola soutěže, které se uskuteční 1.11. 2019 na katedře Fakulty informatiky a managementu UHK.
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Letos se do soutěže zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 škol, což je nejvíce v historii soutěže.

Kam na střední školu?

Deváťáky ze třídy ZŠ A2 čeká v letošním školním roce důležité rozhodnutí, na kterou střední školu podají přihlášku, a čemu by se chtěli věnovat ve svém profesním životě.
Ve středu 23. října jsme společně navštívili Informační a poradenské středisko na ÚP v Hradci Králové. Díky besedě si žáci ujasnili, co je důležité si uvědomit při výběru střední školy, dozvěděli se, jak jim může úřad práce pomoci při volbě povolání.
Všichni si besedu užili a snad se i dozvěděli řadu nových informací. Nad svým důležitým životním krokem mohou ještě v klidu několik měsíců přemýšlet.

Staré pověsti české

Dne 22. 10. 2019 k nám zavítala skupina historického šermu Divadlo Pernštejn Pardubice. Přenesla děti za období počátku vzniku českého národa  – starověku a představila jim slavné osobnosti nejstarších pověstí českých. Před námi se odehrával příběh praotce Čecha, knížete Kroka a jeho tří dcer, Bivoje i Horymíra se Šemíkem. Poslední sondou do historie našeho národa byla pověst o vzniku Přemyslovského rodu s  jeho zakladateli Přemyslem Oráčem a kněžnou Libuší. Představení mělo dynamiku, vtip, spád i napětí a vtáhlo nás všechny do děje. Děti jako komparzisté sehrály ochotně Slovany a báječně se osvědčili i v roli diváků. Výkony hlavních protagonistů byly oceněny dlouhotrvajícím potleskem. Představení se líbilo malým i dospívajícím dětským divákům i celému učitelskému sboru. Rozhodně chceme tuto šikovnou dvojici herců a šermířů vidět znovu v nových příbězích.  Děkujeme!!                           

Památka zesnulých „Dušičky“ 2.11.

V pondělí 21. 10. jsme si s dětmi připomněli nadcházející „Den zesnulých – Dušičky“, ale také svátek, který k nám přišel z daleké Ameriky Halloween. Podzimní čas nepřináší jen sklízení jablíček, ořechů a dalších plodů, ale dorůstají nám i dýně… Dlabali jsme dýně, malovali a krásně si vyzdobili školu.
Podívejte se, jak se páťákům a dalším kamarádům podařilo letos vydlabat dýně. Moc nás to bavilo. Děkujeme všem zúčastněným třídám za pěknou atmosféru.

Rodinné radovánky

V sobotu dne 19. 10. 2019 byla v prostorách školní zahrady za krásného počasí uskutečněna akce pro děti a rodiče „Rodinné radovánky“, kterou uspořádalo Sdružení rodičů ve spolupráci se Speciální základní školou. V tento den si děti a jejich rodiče měli možnost vyzkoušet a zároveň společně prožít řadu aktivit, které děti v naší škole zažívají v rámci volnočasových kroužků. Ti, kteří přišli, měli příležitost na vlastní kůži zažít to, jak probíhají hodiny Canisterapie v podobě malého pomazlení s našimi čtyřnohými kamarády, zatančit si a zazpívat si tak, jako to zkoušejí děti na kroužcích Dramaterapie a Zpěváčku.
Ze sportovních aktivit se rodiny mohly utkat ve stolním tenise, zahrát si Boccu, zaplavat si v pomyslném bazénu a natrénovat některé florbalové dovednosti. Celý příspěvek