EU peníze školám

EU-projekt_horniProjekt: Lepší škola

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2529

financování: 1.4 OPVK – EU peníze základním školám

Termín realizace: 15. 6. 2011 – 14. 12. 2013

 

V rámci tohoto projektu realizujeme následující šablony:

 

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

V této aktivitě jsou podpořeny všechny třídy 2. stupně ZŠ praktické, celkem 7 tříd. V těchto třídách díky projektu probíhá dělená výuka anglického jazyka v menších skupinách žáků, vyučování je tedy individualizovanější a tím i efektivnější.

 

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V rámci aktivity bude vytvořeno a pilotně odzkoušeno 6 sad výukových materiálů z různých oblastí výuky. Každá sada bude obsahovat minimálně 20 učebních materiálů. Půjde o digitální učební materiály, k jejichž vytvoření či využívání ve výuce jsou zapotřebí informační a komunikační technologie. Hotové sady výukových materiálů budou volně přístupné ke stažení na webových stránkách školy či jiném vhodném úložišti.

 

III/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Pedagogičtí pracovníci absolvují tři školení zaměřená na oblast ICT:

  1. Powerpoint – tvorba prezentace (proběhlo v srpnu 2011)
  2. Práce s interaktivní tabulí, tvorba prezentací
  3. MS Excel – základy.

Kurzy budou akreditované.

 

V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Cílem aktivity je vytvoření 2 sad výukových materiálů pro využití ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda nebo Člověk a jeho svět. Každá sada bude obsahovat 36 výukových materiálů. Výukové materiály budou pilotně ověřené v rámci běžné výuky a poté zpřístupněny ke stažení na webu školy či jiném vhodném úložišti (tam, kde to povaha UM umožní).

 

VII/2 – Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP

Finanční prostředky určené na asistenty pedagoga v naší škole jsou značně omezené. Díky projektu jsme mohli rozšířit pedagogickou asistenci i do jedné z tříd ZŠ praktické.

 

 

Projekt č. 2: Zlepšení podmínek vzdělávání na Praktické škole

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0257

financování: 1.5 OPVK – EU peníze středním školám

Termín realizace: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014

 

V rámci tohoto projektu realizujeme následující šablony:

 

I/1 – Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační

gramotnosti žáků středních škol

V této aktivitě jsou podpořeny 2 třídy Praktické školy, v nichž díky projektu probíhá dělená výuka českého jazyka v menších skupinách žáků, vyučování je tedy individualizovanější a tím i efektivnější.

 

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V rámci aktivity budou vytvořeny a pilotně odzkoušeny 3 sady výukových materiálů z různých oblastí výuky. Každá sada bude obsahovat minimálně 20 učebních materiálů. Půjde o digitální učební materiály, k jejichž vytvoření či využívání ve výuce jsou zapotřebí informační a komunikační technologie. Hotové sady výukových materiálů budou na vyžádání k dispozici v elektronické podobě.

 

 

Kontakt:

Mgr. Olga Staníčková – projektová manažerka

olga.stanickova@seznam.cz, tel. 606459961