Přátelé a ostatní

Nadace ČEZ
SK Integře se podařil v roce 2016 husarský kousek – získal od Nadace ČEZ v grantovém řízení „Podpora regionů“ 100.000,- Kč na projekt „ SK Integra – i sportovci s mentálním postižením umí sportovat“.  Díky projektu jsme získali prostředky nejenom na podporu rozvoje sportu v kmenové Integře, ale i materiál pro naše „pododdíly“ v Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově a Vysokém Mýtě. Zakoupili jsme materiál pro námi hlavně provozované sporty: stolní tenis (náš rodinný sport), cyklistiku, florbal a také pro tolik zdravé plavání.

Všechny plánované cíle vyplývající z projektu jsme splnili a tím se výrazně zlepšily podmínky pro sporty, které byly v projektu řešeny. Materiální vybavení nejenom zlepšilo podmínky, ale dokonce i sportovce motivovalo k intenzivnějšímu zapojení, podařilo se aktivovat (dodaným materiálem) i pododdíly SK Integra v jiných městech. Zároveň, ve stolním tenisu, materiál vylepšil podmínky pro pravidelný trénink a pořádání různých typů soutěží