Magistrát města

Prostřednictvím grantů Města Hradec Králové můžeme organizovat či vylepšovat úroveň různých akcí. Granty jsou pro nás nezastupitelné především při organizování různých drobných školních akcí, které by jinak z rozpočtu školy nemohly být uskutečněny. Radost dětí rozhodně stojí za starosti při zpracování grantů.

Pomáhají nám i při větších akcích  – sportovních, kulturních i společenských.